نویسنده = علی باقری دولت آبادی
پیامدهای بومرنگی سیاست خارجی ترکیه در سوریه (2020-2010)

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 37-63

10.22124/wp.2022.15805.2429

جابر قاسمی؛ علی مختاری؛ علی باقری دولت آبادی


نقش ساختارهای سیاسی-فرهنگی بر بازتولید خشونت در عراق (2003 تا 2020)

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 152-188

10.22124/wp.2020.14268.2276

رضا التیامی نیا؛ علی باقری دولت آبادی


نقش و جایگاه سیاست خارجی در توسعه اقتصادی ژاپن(1995-1945)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 63-96

10.22124/wp.1970.3502

علی باقری دولت آبادی؛ محمد ملکی فر


سیاست دونالد ترامپ و مساله هسته ای کره شمالی ‏

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 143-172

10.22124/wp.2018.3090

علی باقری دولت آبادی؛ حمید درج