نویسنده = امیر محمد حاجی یوسفی
پیامدهای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای بر سیاست خارجی ایران در خاورمیانه‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22124/wp.2023.25047.3217

دایانا تایروا؛ امیر محمد حاجی یوسفی؛ محسن شریعتی نیا


درهم تنیدگی عناصر منازعه و همکاری در حوزه آبریز هیرمند

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 157-184

10.22124/wp.2021.19748.2846

مریم طهماسبی؛ امیر محمد حاجی یوسفی؛ کیهان برزگر


عقیم ماندن فرایند شناسایی حداکثری و برآمدن داعش در عراق

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 7-40

10.22124/wp.2019.3681

امیر محمد حاجی یوسفی؛ مهدخت ذاکری


مفهوم حق توسعه در روابط بین الملل از نگاه نظریه پسا استعماری

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 7-40

10.22124/wp.2018.2788

امیر محمد حاجی یوسفی؛ رضا غائبی