نویسنده = رضا سیمبر
مقایسه راهبرد باراک اوباما و دونالد ترامپ در قبال افغانستان

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 267-298

10.22124/wp.2023.6775

رضا سیمبر؛ احسان خادمی؛ آزیتا ملکی


تدوین و اعتبارسنجی مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 7-32

10.22124/wp.2021.18636.2729

خادم علی تهذیبی؛ رضا سیمبر؛ حسن خداوردی


جدال های امنیتی ایران-عربستان از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 109-125

10.22124/wp.2018.2791

رضا رحمدل؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز


ناآرامی‌های عربی: ریشه‌های اجتماعی در بستر تاریخی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 38-7

مهدی زیبائی؛ رضا سیمبر


منافع ملی و شاخص های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 7-38

رضا سیمبر؛ احمد علی مقیمی


مخاطرات رشد در سیاست بین الملل

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 7-39

رضا سیمبر؛ سجاد بهرامی مقدم


علل شکل گیری و تداوم اتحاد ایران سوریه (20001979)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 7-28

رضا سیمبر؛ علی اسمعیلی