نویسنده = حسینعلی توتی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سازه انگارانه روابط مصر و اسرائیل

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 7-28

ارسلان قربانی؛ حسینعلی توتی