نویسنده = محسن شریعتی نیا
پیامدهای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای بر سیاست خارجی ایران در خاورمیانه‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22124/wp.2023.25047.3217

دایانا تایروا؛ امیر محمد حاجی یوسفی؛ محسن شریعتی نیا


چین و نظم‌های بین‌الملل

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 7-32

10.22124/wp.2020.15062.2358

محسن شریعتی نیا؛ حیدرعلی مسعودی