کلیدواژه‌ها = "ایران"
آثار روابط روسیه و اسرائیل بر منافع ملی ایران(2020-1990)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 71-104

10.22124/wp.2022.18155.2674

جواد شفقت نیا آباد؛ علی اکبر جعفری


تحلیل بافت سیاست‌های تبلیغاتی در جنگ، پروپاگاندا یا جنگ روانی مورد مطالعه: جنگ‌ ایران و عراق (1358-1367)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 207-238

10.22124/wp.2022.22106.3008

محمد رضا کرمی فرد؛ مجید بزرگمهری؛ حاکم قاسمی؛ فرهاد درویشی؛ غلام علی رجایی


تاثیر عوامل بین المللی بر روابط اقتصادی ایران و روسیه

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 63-84

10.22124/wp.2021.19833.2856

الهه کولایی؛ پیمان کاویانی فر