کلیدواژه‌ها = بحران سوریه
پیامدهای بومرنگی سیاست خارجی ترکیه در سوریه (2020-2010)

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 37-63

10.22124/wp.2022.15805.2429

جابر قاسمی؛ علی مختاری؛ علی باقری دولت آبادی


تحلیل تاثیر بحران سوریه بر راهبرد روسیه در قبال ترکیه

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 101-124

10.22124/wp.2022.21689.2976

طاهر حیدرزاده؛ رحمت حاجی مینه


ترامپ و راهبرد خاورمیانه ای آمریکا با تاکید بر بحران سوریه؛ ‏گسست یا تداوم

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 173-202

10.22124/wp.2018.3091

محمد باقر علی تبار؛ امیر نیاکوئی؛ ابراهیم متقی


جریان شناسی مخالفان بومی و غیر بومی در بحران سوریه

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 109-131

احمد جانسیز؛ روح الله قاسمیان