کلیدواژه‌ها = هژمونی
تنازع گفتمانی و برتری اسلام سیاسی در فرایند انقلاب اسلامی ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 75-95

10.22124/wp.2023.24263.3175

حمید یوسفیان اهری؛ عباس مرادی؛ مالک ذوالقدر


روابط امنیتی دو قدرت بزرگ روسیه و آمریکا در مجموعه امنیتی پسا شوروی: الگوها و روندها

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 231-264

10.22124/wp.2020.16780.2531

مجید روحی دهبنه؛ حسین کریمی فرد؛ سید تقی میر مهدی پور


ریشه های ناکامی سیاست خارجی آمریکا در عراق

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 214-183

علی مختاری؛ فرهاد دانش نیا؛ روح الله قاسمی