تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر ظهور جریان‌های نئوپوپولیستی در اروپا (2020-2014).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

پوپولیسم و صورت‌بندی جدید آن در قامت نئوپوپولیسم که بنمایه‌ی ملی‌گرایی تندتر نسبت به سلف خود دارد، به واقعیت سیاسی و اجتماعی در حوزه‌ی ادبیات سیاسی اروپا بدل شده است، که همواره در حال گسترش نفوذ و قدرت پایگاه اجتماعی و سیاسی خود است. اما آنچه در حوزه‌ی دغدغه‌ی کلیدی این مقاله قرار دارد، بررسی نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر ظهور جریان‌های نئوپوپولیستی در اروپا با تمرکز بر دو کشور فرانسته و ایتالیا می‌باشد. این دو کشور در ده‌های اخیر؛ خصوصاً در یک دهه‌ی گذشته، با افول نفوذ و قدرت جریان‌های دموکراتیک و احزاب سیاسی کلاسیک این کشورها، به‌تدریج اهمیت زیادی در حوزه‌ی ظهور نئوپوپولیسم پیدا کرده‌اند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی به مهم‌ترین بستر و محمل تبلیغ این جنبش‌ها بدل شده‌اند. رهبران جنبش‌های نئوپوپولیستی از رسانه‌ها به‌عنوان همدست یا مباشر خود بهره می‌گیرند و نفوذ خود در میان عامه‌ی مردم، خصوصاً گروه‌های فاقد بینش سیاسی عمیق را مدیون رسانه‌های زرد و عامه‌پسند هستند. این رسانه‌ها با برجسته‌سازی مسائل کلیشه‌ای یا همه‌روزه، مانند ملی‌گرایی، بیگانه‌هراسی و تهدیدسازی از پناهندگان برای آینده‌ی مردمان کشورشان و نیز تبلیغ و برجسته‌سازی فساد رهبران سیاسی در قدرت به شیوه‌های عامه‌پسند، باعث ظهور و تقویت پایگاه‌های سیاسی و اجتماعی نئوپوپولیست‌ها شده‌اند. لازم به ذکر است که این پژوهش از روش ترکیبی رهیافت کمی و کیفی در یک مطالعه واحد به‌طور همزمان بهره می‌برد تا ضمن تفسیر روندهای ظهور و قدرت‌گیری جریان‌های نئوپوپولیست با بررسی روندها، ابعاد و کمیت‌ها به تشریح و تبیین وضعیت سوال اصلی بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Media on the Rise of Neo-populist Movements in Europe2014-2020

نویسندگان [English]

  • Kayhan Barzegar 1
  • saba javadi rad 2
1 Department of Political Science and International Relations at the Islamic Azad University, Science and Research Branch,
2 Islamic Azad University Science and Research Branch
چکیده [English]

Populism and its new form, neo-populism, which has a more radical argument than the former, have become a sociopolitical reality in European political literature, with its impact and sociopolitical power constantly expanding. However, the primary purpose of this study was to examine the role of public media and social networks in the rise of neo-populist movements in Europe, with a focus on France and Italy. With the decline of democratic movements and classical political parties in recent decades, especially in the last decade, these countries have gradually grown in importance in the rise of neo-populism. The results showed that social networks and public media have taken over as the primary venues for the promotion of such movements. Neo-populist movement leaders rely on the media as their allies or counselors and owe their power among the general public, especially among groups without in-depth political understanding, to the popular and yellow media. Such media have bolstered the sociopolitical strongholds of neo-populism by emphasizing clichéd or routine topics like nationalism, xenophobia, and portraying immigration as threats to the future of the people in the countries, as well as by promoting and spotlighting in a popular manner the corruption of political leaders who are in positions of power. It must be pointed out that an integrated quantitative and qualitative approach was employed concurrently in order to evaluate the trends of gaining power and the rise of neo-populist movements through the study of trends, dimensions, and quantities while also explaining the main research question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neo-populism
  • Discourse
  • Public Media
  • Social Networks
  • Nationalism