نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالحسنی، سید رحیم کارکردهای سیاسی سرمایه اجتماعی،سرمایه اجتماعی و سیاست [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 73-90]
 • اسمعیلی، علی علل شکل گیری و تداوم اتحاد ایران سوریه (20001979) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 7-28]

ب

 • بیدالله خانی، آرش خیزش چین در آمریکای لاتین؛ از منافع اقتصادی سیاسی تا توازن یابی استراتژیک [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 175-203]
 • بهرامی مقدم، سجاد سامانه های دفاع ضد موشکی ایالات متحده: از میراث جنگ سرد تا راهبرد نوین اوباما [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 29-64]
 • بهمن تاجانی، شهرام گسترش صلاحیت ملی بر جرایم فرا سرزمینی: مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 87-118]

پ

 • پازن، مژگان الگوی مدیریت بحران درپرتو گسل های هویتی خاورمیانه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 133-159]
 • پوستینچی، زهره هنجارهای راهبردی و فرآیند سازماندهی امنیت جهانی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 65-94]
 • پوستینچی، زهره الگوی مدیریت بحران درپرتو گسل های هویتی خاورمیانه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 133-159]

ج

 • جانسیز، احمد جریان شناسی مخالفان بومی و غیر بومی در بحران سوریه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 109-131]
 • جعفری، علی اکبر قدرت هوشمند و براندازی جمهوری اسلامی ایران؛ خیز تدریجی آمریکا برای مقابله سیستمی با ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 133-155]
 • جلاله وند الکامی، مجید تحلیل انتقادی گفتمان قدرت در دو فصل از سیاست نامۀ خواجه نظام الملک توسی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 89-108]
 • جلیلوند، سعید نهاد دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا از طرح (20131945) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 135-162]

چ

ح

 • حاج زرگرباشی، روح الله الگوی سخنرانی روسای جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 35-71]
 • حربی زاده، علی دورنمای چالش های هویتی برآمده از تحولات اخیر خاورمیانه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 193-212]
 • حسینی، سیده لطیفه نقش منطقه‎گرایی اقتصادی در ارتقاء اصول و مبانی تجارت جهانی: ارزیابی عملکرد اتحادیه اروپا و موافقتنامه تجارت آزاد امریکای شمالی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 163-198]
 • حسین زاده، محمد سامانه های دفاع ضد موشکی ایالات متحده: از میراث جنگ سرد تا راهبرد نوین اوباما [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 29-64]

خ

 • خزانه دار لو، محمدعلی تحلیل انتقادی گفتمان قدرت در دو فصل از سیاست نامۀ خواجه نظام الملک توسی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 89-108]
 • خواجه سروی، غلامرضا منافع آمریکا در آسیای مرکزی و تهدیدات سازمان همکاری شانگهای [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 65-86]

ر

س

 • سبحانی، مهین برنامه های جبران خسارت جوامع انتقالی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 117-151]
 • سلطانی، محمد جواد مساله آب و روابط کشورهای آسیای مرکزی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]
 • سلیمی، حسین الگوی سخنرانی روسای جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 35-71]
 • سیمبر، رضا علل شکل گیری و تداوم اتحاد ایران سوریه (20001979) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 7-28]

ش

 • شهرام نیا، امیر مسعود سازمان های بین المللی و الگوهای همکاری اقتصادی سیاسی شمال جنوب [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 183-214]

ص

 • صالحیان، تاج الدین تاثیر سیاست بین الملل بر رژیم های بین المللی؛ بررسی انتقادی N.P.T [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 33-63]
 • صبوری، ضیاالدین سازمان های بین المللی و الگوهای همکاری اقتصادی سیاسی شمال جنوب [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 183-214]

ع

 • عبادی، عبدالواحد واکاوی رویکردهای مشابه دولت‌های انتقالی ایران و مصر نسبت به ایالات متحده [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 161-178]
 • عباسی سرمدی، مهدی دکترین مسئولیت حمایت: از روند شکل گیری تا کاربرد ابزاری آن [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 157-182]
 • عراقچی، سید عباس تاملی در باب مفهوم حق و اجرای حق با نگاهی به موضوع هسته‌ای ایران و توافق ژنو [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 35-62]

ق

 • قیاسی، امیر قدرت یابی چین و راهبرد ایالات متحده امریکا؛ نگاهی ابزاری به شورای امنیت [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 63-87]
 • قاسمی، فرهاد شبکه ها و سیاست خارجی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 93-131]
 • قاسمیان، روح الله جریان شناسی مخالفان بومی و غیر بومی در بحران سوریه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 109-131]
 • قربانی، ارسلان تاثیر سیاست بین الملل بر رژیم های بین المللی؛ بررسی انتقادی N.P.T [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 33-63]

ک

 • کاظمی، علی اصغر سامانه های دفاع ضد موشکی ایالات متحده: از میراث جنگ سرد تا راهبرد نوین اوباما [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 29-64]
 • کریمی پاشاکی، سجاد تحلیل ژئوپلیتیکی رویارویی ایالات متحده و روسیه در قطب شمال [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 153-174]
 • کولایی، الهه مساله آب و روابط کشورهای آسیای مرکزی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]

م

 • مرادی، مریم نهاد دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا از طرح (20131945) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 135-162]
 • میرزازاده احمدبیگلو، فرامرز دورنمای چالش های هویتی برآمده از تحولات اخیر خاورمیانه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 193-212]
 • مصلی نژاد، عباس سیاستگذاری امنیتی ناتو در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 7-13]
 • مصلی نژاد، عباس بحران اوکراین و تشدید رقابت های منطقه ای [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 7-33]
 • مقدم، عیسی شعبه و شرکت فرعی ابزارهایی برای فعالیت در عرصه تجارت بین الملل [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 179-192]
 • منعم، روح الله تحلیل ژئوپلیتیکی رویارویی ایالات متحده و روسیه در قطب شمال [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 153-174]
 • موسوی، سید محمدرضا منافع آمریکا در آسیای مرکزی و تهدیدات سازمان همکاری شانگهای [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 65-86]

ن

 • نیاکویی، سید امیر بررسی بحران های عراق و سوریه در پرتو نظریه های امنیتی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 95-115]
 • نیاکویی، سید امیر قدرت یابی چین و راهبرد ایالات متحده امریکا؛ نگاهی ابزاری به شورای امنیت [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 63-87]

ه

 • هراتی، محمدجواد واکاوی رویکردهای مشابه دولت‌های انتقالی ایران و مصر نسبت به ایالات متحده [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 161-178]

ی

 • یحیی پور، محمدصادقی تحلیل ژئوپلیتیکی رویارویی ایالات متحده و روسیه در قطب شمال [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 153-174]