سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

برگ درخواست اشتراک

فصلنامه سیاست جهانی

برای اشتراک مجلّه به‌ازای هر شماره مبلغ 50000 ریال محاسبه می‌شود. برای دریافت
 مجله­ های یک سال (چهار شماره) لازم است مبلغ 200000 ریال به شمارة حساب
0882910032 بانک تجارت شعبه بلوار امام خمینی (درآمدهای عمومی دانشگاه گیلان) واریز شود و اصل قبض واریزی به همراه برگ اشتراک تکمیل شدة زیر به نشانی دفتر مجله  ارسال گردد. 

متقاضیان خارج از کشور لازم است به‌ازای هر شماره 10 دلار واریز نمایند.

اطلاعات ذیل را نیز در برگه ای جداگانه تکمیل نموده و ضمیمه درخواست اشتراک و رسید قبض واریز شده نمایید.

برای رفع هرگونه ابهام احتمالی با کارشناس مجله تماس حاصل فرمایید.

نام:                                                  نام خانوادگی:                                              

شغل:                                               میزان تحصیلات:

نام مؤسسه:                                           

مبلغ واریز شده:                                  شمارة قبض واریزی:

شماره‌های درخواستی مجلّه:                   از شمارة              تا شمارة

نشانی: 

                                                                                                                                              

کد پستی:                                         صندوق پستی:

شمارة تلفن :                                     شمارة نمابر: