تحلیل سازه انگارانه روابط مصر و اسرائیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

چکیده

روابط مصر و اسرائیل از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی همواره با فرازوفرودهای متعددی روبرو بوده است. طی سال‌ها مصر رهبری جهان عرب را در رابطه با منازعه اسرائیل و فلسطینی­ها بر عهده داشته است و همین مسئله بر اهمیت این کشور برای اسرائیل در خاورمیانه افزوده است. در دوره طولانی ریاست جمهوری حسنی مبارک روابط مصر و اسرائیل در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی گسترش یافت. پس از گسترش موج اعتراضات سیاسی و اجتماعی در کشورهای عربی از سال 2011 به بعد و با آغاز اعتراضات گسترده مردمی در مصر، حسنی مبارک از صحنه سیاست داخلی این کشور مجبور به کناره‌گیری شد و در اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از خیزش‌های اسلامی اخوان المسلمین به‌عنوان باسابقه‌ترین گروه اسلام‌گرای مصر این منصب را در اختیار گرفت. با توجه به اینکه سیاست خارجی هر کشور در راستای سیاست داخلی آن تنظیم می‌گردد، به قدرت رسیدن اخوان المسلمین طبیعتاً سیاست خارجی مصر را به طور عام و رابطه دو جانبه با اسرائیل را به طور خاص تحت تأثیر قرار داد. این مقاله به بررسی روابط مصر و اسراییل با تاکید بر نقش اخوان المسلمین مصر در دوره پس از مبارک پرداخته است.                    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructivist Analysis of the Egypt - Israel Relations

نویسندگان [English]

  • Arsalan Ghorbani 1
  • Hosseinali Tooti 2
چکیده [English]

Egyptian-Israeli relations have been filled with ups and downs since the state of Israel formed in 1948. Egypt was the leader of Arab world in Palestinian-Israeli conflict and this issue has increased the importance of Egypt for Israel. During the long time of president Hosni Mubarak bilateral Political, economic and security ties between the two countries increased. After Arab Spring in 2011 and widespread protests in several Arab countries, The protests were drawn in Egypt and president Hosni Mubarak stepped down. In the first presidential election after ousted Hosni Mubarak, The Muslim Brotherhood came to power, as the oldest Islamist group in Egypt. Since the foreign policy of every country set along with its internal policies , this political change will affected Egypt's foreign policy in general and bilateral relations with Israel in particular. The purpose of this study is to investigate the influence of Muslim Brotherhood on Egypt's relationship with Israel through constructivism theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egypt
  • Israel
  • Arab Spring
  • Muslim Brotherhood
  • Constructivism
احمدی، حمید (1390) «اسلام‌گرایان و مساله دموکراسی در مصر»، در جامعه‌شناسی سیاسی جنبش‌های اسلامی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، تهران
احمدی، حمید و آرش بیدالله خانی (1391)، «روابط مصر و اسرائیل؛ پیشینه، چالش‌ها و چشم‌اندازهای آینده»، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، شماره 14، تابستان، 70--35
اسپوزیتو، جان و جان وال (1389)، جنبش‌های اسلامی معاصر، نشر نی، تهران، چاپ اول
اسداللهی، مسعود (1391)، «مقدمه‌ای بر شناخت بیداری اسلامی در جهان عرب»، در بیداری اسلامی و تحولات منطقه، موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور، تهران
امیدی، علی و فاطمه رضایی (1390)، «عثمانی گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه: شاخص‌ها و پیامدهای آن در خاورمیانه»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره 3، 267-231
الحسینی، اسحاق موسی (1377)، اخوان المسلمین؛ بزرگترین جنبش اسلامی معاصر، ترجمه سید هادی خسرو شاهی، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ دوم
انوشه، صبری (1386)، «مناسبات مصر و اسرائیل در سه دهه اخیر»، مطالعات آفریقا، شماره 16، پائیز و زمستان، 122--75
بذرافکن، مجید و مهدی جاودانی مقدم (1391)، «بیداری اسلامی و جنبش اسلامی در خاورمیانه»، در بیداری اسلامی؛ در نظریه و عمل، به کوشش دکتر اصغر افتخاری، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول
بصیری، محمدعلی و صدرالله حسنی بلیانی (1390)، «تأثیر بیداری اسلامی خاورمیانه و نابرابری‌های اجتماعی جامعه اسرائیل بر امنیت و ثبات این رژیم»، پژوهش‌های سیاسی، شماره 1، پاییز، 116-- 101
جوان پور، عزیز و میر قاسم بنی‌هاشمی (1390)، «جنبش‌های انقلابی عرب؛ چشم‌اندازها و چالش‌های الگوی نوین دولت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان، شماره مسلسل 52، 110--79
حسینی، مختار و دیگران (1381)، برآورد استراتژیک مصر (سرزمینی-سیاسی-نظامی)، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، تهران، چاپ اول، جلد اول
حسینی فائق، سید محمدمهدی (1391)، «بیداری اسلامی و آینده روابط مصر و اسرائیل»، در بیداری اسلامی و تحولات منطقه‌ای، ویراستار علمی دکتر اصغر افتخاری، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، تهران
خسروشاهی، سید هادی (1392)، اخوان المسلمین چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟ بوستان کتاب، مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول
دلیرپور، پرویز (1390)، «دورنمای اسلام سیاسی در مصر»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 285، پائیز، 175-- 162
دهقانی فیروزآبادی، سید خلال و مهدی فرازی (1391)، «بیداری اسلامی و امنیت ملی رژیم صهیونیستی»، در بیداری اسلامی؛ ملاحظات ایرانی و غربی، ویراستار علمی دکتر اصغر افتخاری، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول
ذاکری، قاسم (1390)، «بررسی آخرین وضعیت روابط اقتصادی-انرژیک مصر و اسرائیل»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، شماره 41، تابستان،80--59
رسولی ثانی آبادی، الهام (1392)، «بررسی تحولات انفلابی کشورهای عربی از منظر لیبرالیسم، سازه‌انگاری و نظریه روابط بین‌الملل»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 18، تابستان، 243--221
سلطان شاهی، علیرضا (1391)، «انقلاب اسلامی و مساله فلسطین: اخوان المسلمین و قضیه فلسطین»، پانزده خرداد، شماره 31، بهار، 352--325
سیدنژاد، سیدباقر، (1389)، «مطالعه تحلیلی و تطبیقی سیاست خارجی ایران با نظریه سازه‌انگاری»، علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره 49، بهار،236--216
صراف یزدی، غلام‌رضا و علی باقری زاده، «سقوط مبارک و تأثیر آن بر روابط مصر و اسرائیل»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 285، پاییز، 193-- 176
عبدالمجید، وحید (1379)، کمپ دیوید پس از دو دهه، ترجمه مهرداد کیایی، نشر اطلاعات، تهران
قهرمان پور بناب، رحمان (1382)، «اسرائیل و مصر در خاورمیانه پس از صدام»، راهبرد، شماره 28، 116--103
محارب، محموداسرائیل و انقلاب مصر»، در کتاب خاورمیانه 8، ویژه اسلام گرایی وبیداری اسلامی در خاورمیانه، موسسه ی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، چاپ اول
محمودیان، محمد (1391)، «جنبش اخوان المسلمین و آینده سیاست خارجی مصر»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 15، شماره اول، بهار، شماره مسلسل 55،123--103
مرادی، وحید (1391)، «الگوی رفتار سیاسی اخوان المسلمین مصر پس از انقلاب 25 ژانویه»، در بیداری اسلامی؛ ملاحظات ایرانی و غربی، ویراستار علمی دکتر اصغی افتخاری، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول
مسعودنیا، حسین و سارا نجف پور (1388)، «اخوان المسلمین مصر: از بنیادگرایی اسلامی تا مشارکت دموکراتیک»، رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 19، پائیز، 165--141
مسعودنیا، حسین و ندا سعیدی حیزانی (1391)، «بررسی عوامل سقوط رژیم حسنی مبارک و چشم انداز تحولات کشور مصر»، دانش سیاسی، شماره 15، بهار و تابستان، 194-163
...... (1389)، مروری بر روابط خارجی رژیم صهیونیستی، موسسه تحقیقات و پژوهش های علمی ندا، انتشارات نداء زیتون، تهران، چاپ اول
موحدی ساوجی، محمد حسین (1384)، «اخوان المسلمین، سیاست، جهان بینی، اهداف و اصول»، مطالعات آفریقا، شماره 12، پائیز و زمستان، 180-113
موسی، منیرالدین زارع (1389)، «سیاست و نقش مصر در آفریقا»، مطالعات آفریقا، شماره 22، پاییز و زمستان، 101-81
نورانی، امیر (1391)، «مصر، بیداری اسلامی و الگوی ایران»، مطالعات انقلاب اسلامی، بهار 1391، شماره 28،214-191
Alpher, Yossi,' Revolutionary events in Egypt: ramifications for Israel', August 2013:
http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/83329ba1511db9585086897ff48133a3.pdf
….. ,'Egyptian - Israeli relations 1948 – 2011',, 03 February 2011:
https://www.middleeastmonitor.com/resources/fact-sheets/2018-egyptian-israeli-relations-1948-2011.
rly, Fall 2003, pp. 57-65:
Sharnof, Michael, 'Post Mubarak Egyptian Attitudes Toward Israel', Foreign  Policy Research Institute ,October 2011:
http://www.fpri.org/articles/2011/10
Magid, Aaron, 'The paradox of Egyptian-Israeli ties ', April 11, 2014: