اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2393
تعداد عدم پذیرش 1657

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 56
تعداد مشاهده مقاله 12926
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7537
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 102 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 156 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 62 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 47 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2937 روز
درصد پذیرش 11 %