داوران

داوران

طاهره ابراهیمی‌فر، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

حمید احمدی، استاد علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه دانشگاه تهران

مسعود اخوان کاظمی، استادیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه رازی کرمانشاه

فریبرز ارغوانی پیرسلامی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه شیراز

سید داود آقائی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

بهرام امیراحمدیان، استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

محمد علی بصیری، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

ماندانا تیشه‌یار، استادیار مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبائی

امیر محمد حاجی یوسفی، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

حسین دهشیار، استاد سیاست و روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

محمدرضا دهشیری، استاد علوم سیاسی دانشکده وزارت امور خارجه

میترا راه نجات، استادیار اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

رئوف رحیمی، استادیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه بجنورد

فرزاد رستمی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه رازی کرمانشاه

مجید روحی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

فرشاد رومی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه چمران اهواز

بهاره سازمند، دانشیار مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

خلیل‌اله سردارنیا، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

حسین سیف‌زاده، استاد سیاست و روابط بین‌الملل کالج مونتگمری، راکویل آمریکا

بهزاد شاهنده، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

سعید شکوهی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

شمس‌الدین صادقی، استادیار روابط بین‌الملل  دانشگاه رازی کرمانشاه

یوسف قرشی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه شیراز

محمد گل افروز، مدرس ژئوپولیتیک و جغرافیای سیاسی دانشگاه گیلان 

افشین متقی، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

حمیرا مشیرزاده، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

نسرین مصفا، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

سید علی منوری، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی

سید مسعود موسوی شفائی، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس

سید امیر نیاکوئی، دانشیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

محمدرضا فرجی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اردکان

آرش بیدالله خانی  استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرهاد دانش نیا  دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی

امیرحامد آزاد دانش آموخته دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز؛ تهران. ایران.

شعیب بهمن عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

منیرالسادات میرنظامی دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران

ایوب خالد سیف الدین مدرس دانشکده علوم پایه، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه حلبچه، کردستان، عراق

مهدیه حیدری دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

حسین سلیمی  استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

........ لیست درحال برزورسانی است.