تماس با ما

آدرس: رشت، کیلومتر 6 جاده تهران، مجتمع آموزشی دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل 

صندوق پستی: 3988-41635      ایمیل: guilinterpolitics@gmail.com    

صرفا تماس ضروری: 09114321826

      


CAPTCHA Image