تماس با ما

آدرس: رشت، کیلومتر 6 جاده تهران، مجتمع آموزشی دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل

صندوق پستی: 3988-41635      ایمیل: guilinterpolitics@gmail.com       


CAPTCHA Image