"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 8766/18/3 مورخ 1392/2/16کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی است و طبق دستور العمل جدید نشریات دارای اعتبار مجله علمی است.

MSRT-CODE

7eed7d22a3887aa

ضریب تاثیر: 0.338:IF-ISC

Q1  بر اساس ارزیابی ISC

درصد پذیرش مقالات: 6 درصد

وضعیت چاپ؛ الکترونیکی

هزینه چاپ مقاله؛ رایگان

لطفا فایل های مقاله را دقیقا مطابق توضیحات **فرایند پذیرش مقالات** در سامانه درج نمایید.

از طریق لینک ذیل می توانید کد شناسه پژوهشگر ORCID دریافت و در مشخصات نویسنده مقاله در سایت درج کنید.

 

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، زمستان 1399 

8. سیاست آبی اسرائیل در مدیترانه شرقی

ابوذر رضائی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سیدعلی منوری


ابر واژگان