"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 8766/18/3 مورخ 1392/2/16کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی است و طبق دستور العمل جدید نشریات دارای اعتبار مجله علمی است.

MSRT-CODE

7eed7d22a3887aa

ضریب تاثیر: 0.403:IF-ISC

وضعیت چاپ؛ الکترونیکی

هزینه چاپ مقاله؛ چهار میلیون ریال(صرفا از مقالاتی که پذیرش شده و در دستور انتشار قرار می گیرند

از طریق لینک ذیل به حساب دانشگاه گیلان انجام می شود).

نشریات/ مدیریت علمی نشریات

لطفا فایل های مقاله را دقیقا مطابق توضیحات **فرایند پذیرش مقالات** در سامانه درج نمایید.

از طریق لینک ذیل می توانید کد شناسه پژوهشگر ORCID دریافت و در مشخصات نویسنده مقاله در سایت درج کنید.

https://orcid.org/signin

این مجله از س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍م‍ان‍ن‍دج‍و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در بررسی نهایی مقالات استفاده می کند:

https://tik.irandoc.ac.ir/

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، دی 1401 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان