این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 8766/18/3 مورخ 1392/2/16کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی است.

MSRT-CODE

7eed7d22a3887aa

ضریب تاثیر: 0.250:IF-ISC

درصد پذیرش مقالات: 4 درصد

وضعیت چاپ؛ الکترونیکی

هزینه چاپ مقاله؛ رایگان

لطفا فایل های مقاله را دقیقا مطابق توضیحات **فرایند پذیرش مقالات** در سامانه درج نمایید.

This journal is following of Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the highest ethical standards in accordance with ethical laws

این نشریه ازقوانین کمیته اخلاق در انتشار Creative Commons: BY-NC  تبعیت می کند و از آیین نامه های پیشگیری  از تقلب در نشر پیروی می کند.

 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. نقش ناسیونالیسم اقتصادی در استمرار روند اصلاحات در اقتصاد سیاسی چین (2017-1976)

صفحه 1-1

ابوالحسن صفی‌نژاد؛ رضا سیمبر؛ محمد ولی مدرس


7. دینامیک بنیادی صعود چین در سیکل قدرت و چالش ثبات سیستمیک

صفحه 7-7

عبدالحمید قلی زاده؛ محمد باقر حشمت زاده