ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

قبل از ثبت نام  برای دریافت شناسه پژوهشگر (ORCID) اینجا کلیک کنید.

مقاله را در دوفایل به شرح ذیل ارسال نمایید:

یکی فایل مشخصات یعنی مقاله به صورت کامل  به همراه چکیده فارسی و انگلیسی و مشخصات دقیق و کامل نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی

و دیگری فایل اصلی بدون نام یعنی مقاله  به صورت کامل به همراه چکیده های فارسی و انگلیسی بدون ذکر نام و مشخصات نویسندگان

ورود به سامانه