درباره نشریه

فصلنامه سیاست جهانی  با همکاری مشترک دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه گیلان و انجمن ایرانی روابط بین الملل منتشر می شود.

فعالیت این مجله از پاییز1391 آغاز شده و طبق مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شماره نخست دارای اعتبار علمی است. 

زمینه های پذیرش مقاله  در این مجله عبارت اند از:

نظریه های روابط بین الملل، تاریخ روابط بین الملل، سیاست بین الملل، سیاست خارجی، روابط خارجی ایران، اقتصاد سیاسی بین الملل، امنیت بین الملل و مسائل نظامی استراتژیک، مسائل سیاسی کشورهای جهان اسلام، مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای در حال توسعه، جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، مطالعات منطقه ای.