جهانی شدن و توسعه اقتصادی در ویتنام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف اصلی این مقاله، پرداختن به فعالیت‌های صورت گرفته توسط ویتنام در حوزه  جهانی شدن و توسعه اقتصادی است. بنابراین تلاش شده است با روش تبیینی به این پرسش پاسخ داده شود که آیا جهانی شدن تأثیری بر توسعه اقتصادی ویتنام داشته، در این صورت چه عواملی در این روند تأثیرگذار بوده‌اند و چه اقدامات عملی موثری را ویتنام در خصوص جهانی شدن انجام داده است؟ نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، ویتنام با تغییرات سیاسی خود، زمینه ظهور برنامه اصلاحات اقتصادی موسوم به دوی موی را فراهم کرد به طوری که این کشور از راه اصلاحات اقتصادی، خصوصی سازی، همگرایی با کشورهای منطقه و جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه کشاورزی، تشویق صادرات، به رشد و توسعه قابل توجهی در سال‌های اخیر دست یافته بنابراین موفقیت اقتصادی ویتنام تنها ناشی از یک عامل تعیین کننده نبوده­است بلکه ترکیبی از عوامل در پیشرفت و توسعه این کشور تاثیرگذار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and Economic Development in Vietnam

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2