واشکافی قطعنامه‌های شورای امنیت ناظربه کره شمالی؛ تحلیلی گفتمانی با نگاه فرکلاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی و مطالعات منطقه ای دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از موضوعات بسیار مهمی که در طول 22 سال اخیر در دستورکار شورای امنیت ملل متحد قرار داشته، برنامه هسته‌ای جمهوری دموکراتیک خلق کره بوده است و همین امر سبب شده تا شورای امنیت تاکنون 12 قطع‌نامه علیه این کشور تصویب نماید. در این مقاله با مفروض پنداشتن «پیوند میان استفاده از زبان و جاری شدن قدرت»، به تحلیل گفتمان قطع‌نامه‌های شورای امنیت ملل متحد در قبال کره شمالی مبتنی بر نگاه نورمن فرکلاف پرداخته‌ایم. یافته‌‌‌های مقاله حکایت از آن داشت که شورای امنیت با توسل به واژه‌ها و دستور زبان، به فاصله‌گذاری با مخاطب پرداخته است. ایجاد این فاصله، نشان‌گر جایگاه قدرت مولد متن یعنی شورای امنیت در موضوع صلح و امنیت بین‌المللی است. به سخن دیگر قطع‌نامه‌های مزبور را می‌توان مبنایی برای اعمال اقتدار این شورا و همچنین وجود روابط نابرابر قدرت میان شورای امنیت ملل متحد و جامعه بین‌المللی دانست.
سازمان مقاله بدین قرار است که ابتدا روش تحلیل گفتمان انتقادی مبتنی بر نگاه نورمن فرکلاف معرفی شده است. سپس قطع‌نامه‌های شورای امنیت ملل متحد ناظر به برنامه هسته‌ای جمهوری دموکراتیک خلق کره در سه گام اعم از توصیف، تفسیر و تبیین، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of UN Security Council Resolutions toward DPRK; Discourse Analysis based on Fairclough Approach

نویسنده [English]

 • Yosef Ghoreshi
چکیده [English]

One of the important issues which has been in the SC agenda for 22 years, is the Democratic People's Republic of Korea’s (DPRK) nuclear program. The Security Council has issued 12 resolutions toward DPRK till now. In this article, I examined the issue regarding the “connection between language use and the practice of power” as an assumption, I analyzed the discourse of UN Security Council resolutions toward DPRK. Findings revealed UNSC used vocabularies and grammar as means of posing distance from the audience. Posing distance addresses the power position of text producer, which is UNSC, in the maintenance of international peace and security. In another words, these resolutions can be considered as the basis for exercising the authority of that institution and also unequal power relations between UN Security Council and international society. In the article firstly I introduced the method of critical discourse analysis in the framework of Norman Fairclough’s approach and then UN Security Council Resolutions toward DPRK are examined based on three stages, description, interpretation and explanation.
.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Critical Discourse Analysis
 • Nuclear Program
 • Democratic People's Republic of Korea
 • United Nations Security Council
 • Security Council Resolution
 1. Bull, H. 2002. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New York: Palgrave.
 2. Bush, G. w. 2001. Statement on Completion of the North Korea Policy Review, June 6, Available at: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=45819&st=north+korea&st1= (Accessed: November 11, 2015)
 3. Bush, G. w. 2002a. President Delivers State of the Union Address, Available at: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html. (Accessed: November 11, 2015)
 4. Bush, Bush, G. w. 2002b. Statement on the North Korean Nuclear Weapons Program, November 15, Available at: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=73186&st=north+korea&st1= (Accessed: November 11, 2015)
 5. Bush, G. w. 2006a. Remarks on the Situation in North Korea, October 9, Available at: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=24088&st=north+korea&st1= (Accessed: November 11, 2015)
 6. Bush, G. w. 2008. Remarks on the Situation in North Korea and an Exchange with Reporters, June 26, Available at: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=77575&st=north+korea&st1= (Accessed: November 11, 2015)
 7. Clinton, W. J. 1994 a Remarks o1n North Korea and an Exchange with Reporters, June 15. Available at: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=50340 (Accessed: October 14, 2015)
 8. Clinton, W. J. 1994 b. Remarks and an Exchange with Reporters on North Korea, June 16. Available at: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=50346 (Accessed: October 14, 2015)
 9. Clinton, W. J. 1994 c. Remarks and an Exchange with Reporters on North Korea, June 22. Available at: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=50374 (Accessed: October 14, 2015)
 10. Clinton, W. J. 1994 d. Exchange With Reporters on North Korea in Naples, Italy, July 9. Available at: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=50467 (Accessed: October 14, 2015(
 11. Clinton, W. J. 1994 e. Remarks on the Nuclear Agreement with North Korea, October 18. Available at: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=49319 (Accessed: October 14, 2015(
 12. Clinton, W. J. 1995. Statement on the Nuclear Agreement with North Korea, June 13. Available at: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=51487 (Accessed: December 18, 2015(
 13. Fairclough, N. 1996. Language and Power, New York: Longman Inc.
 14. Hu, J. 2009. Korea, Iran nuclear issues should be solved by talks, November 17, Available at: http://www.chinadaily.com.cn/china/obamavisitchina/2009-11/17/content_8987794.htm (Accessed: December 8, 2015)
 15. Hu, J. 2010 a. ROK welcomes outcome of China-US summit, January 20, Available at: http://www.chinadaily.com.cn/china/2011huvisistsus/2011-01/20/content_11890544.htm (Accessed: December 8, 2015)
 16. Hu, J. 2010 b. Hu calls for calm amid Korean tension, December 6, Available at: http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-12/06/content_11659995.htm (Accessed: December 8, 2015)
 17. Hu, J. 2010 c. Hu, Obama hold talks on tensions, December 7, Available at: http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-12/07/content_11660877.htm (Accessed: December 8, 2015)
 18. IAEA INFCIRC/403
 19. Jiang, Z. 2002. Full text of Jiang and Bush's press conference, February 21, Available at: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2009-09/19/content_8711000.htm (Accessed: December 8, 2015)
 20. Jiang, Z. 2003. Jiang: China stands for peaceful settlement of DPRK nuclear issue, February 13, Available at: http://www.chinadaily.com.cn/en/home/2003-02/13/content_154488.htm (Accessed: December 8, 2015)
 21. Jørgensen, M. and Phillips, L. 2002. Discourse Analysis as Theory and Method, London: SAGE Publications Ltd.
 22. Medvedef, D. 2008a. Interview with journalists from the G8 countries, July 3, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/48259 (Accessed: May 9, 2015)
 23. Medvedev, D. 2008b. Interview with Japanese Media, July 3, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/48260 (Accessed: May 9, 2015)
 24. Medvedev, D. 2009a. Interview to CNBC TV channel, June 3, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/48419 (Accessed: May 9, 2015)
 25. Medvedev, D. 2009b. Interview to RAI and Corriere della Sera, July 5, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/4719 (Accessed: May 9, 2015)
 26. Medvedev, D. 2010a. Interview to the Wall Street Journal, June 18, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/8082 (Accessed: May 9, 2015)
 27. Medvedev, D. 2010b. Interview to South Korean media, November 9, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/news/9467 (Accessed: May 9, 2015)
 28. Medvedev, D. 2011. Interview by Dmitry Medvedev to China Central Television (CCTV), April 12, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/news/10911 (Accessed: May 9, 2015)
 29. Obama, B. 2009a. Statement on the Situation in North Korea, May 25, Available at: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=86201&st=north+korea&st1= (Accessed: November 19, 2015)
 30. Obama, B. 2009b. Remarks on the Situation in North Korea, May 25, Available at: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=86202&st=north+korea&st1= (Accessed: November 19, 2015)
 31. Obama, B. 2013. Statement on the Situation in North Korea, February 12, Available at: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=103220&st=north+korea&st1= (Accessed: November 19, 2015)
 32. Putin, V. 2002. President Vladimir Putin met with Kim Jong-Il, Chairman of the National Defence Commission of North Korea, during his tour of the Russian Far East, August 23, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/news/27326, (Accessed: June 14, 2015)
 33. Putin, V. 2003a. President Vladimir Putin sent a congratulatory message to President Roh Moo-hyun of the Republic of Korea on his inauguration, February 25, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/news/28229 (Accessed: May 9, 2015)
 34. Putin, V. 2003b. The Russian president sent North Korean leader Kim Jong-il a message of greetings on the occasion of the 55th anniversary of the Korean People's Democratic Republic, September 12, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/news/29342 (Accessed: May 9, 2015)
 35. Putin, V. 2003c. Issues of non-proliferation of nuclear weapons, including in connection with the problems of Iran and North Korea, were discussed in detail during talks between Russian President Vladimir Putin and U.S. President George W.Bush, September 27, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/news/29444 (Accessed: May 9, 2015)
 36. Putin, V. 2004. A Russia-South Korea summit took place in the Kremlin, September 21, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/news/31772 (Accessed: May 9, 2015)
 37. Putin, V. 2005a. Press Conference on the Results of Russian-American Talks, February 24, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/22840 (Accessed: May 9, 2015)
 38. Putin, V. 2005b. Joint Press-Conference with the President of the United States, George W. Bush, September 16, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23177 (Accessed: May 9, 2015)
 39. Putin, V. 2006a. Transcript of the Interactive Webcast with the President of Russia, July 6, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23691 (Accessed: May 9, 2015)
 40. Putin, V. 2006b. Interview with CTV Television Channel (Canada), July 12, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23702 (Accessed: May 9, 2015)
 41. Putin, V. 2006c. Interview with NBC Television Channel (USA), July 12, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23699 (Accessed: May 9, 2015)
 42. Putin, V. 2006d. Press Conference Following the G8 Summit, July 17, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23717 (Accessed: May 9, 2015)
 43. Putin, V. 2006e. Russia absolutely condemns the nuclear test carried out by North Korea, October 9, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/news/36410 (Accessed: May 9, 2015)
 44. Putin, V. 2006f. Extracts from Transcript of Meeting with the Government Cabinet, October 9, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23832 (Accessed: May 9, 2015)
 45. Putin, V. 2006g. President Vladimir Putin had a telephone conversation with U.S. President George W. Bush, October 9, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/news/36411 (Accessed: May 9, 2015)
 46. Putin, V. 2006h. Interview with the German Newspaper Suddeutsche Zeitung, October 10, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23834 (Accessed: May 9, 2015)
 47. Putin, V. 2006i. Joint Press Conference with Federal Chancellor of Germany Angela Merkel, October 10, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23835 (Accessed: May 9, 2015)
 48. Putin, V. 2006j. President Vladimir Putin had a telephone conversation with President of the Republic of Korea Roh Moo Hyun, October 16, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/news/36447 (Accessed: May 9, 2015)
 49. Putin, V. 2006k. Transcript of the Hot Line with President of Russia Vladimir Putin, October 25, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23864 (Accessed: May 9, 2015)
 50. Putin, V. 2006l. President Vladimir Putin met with Foreign Minister of the Republic of Korea and UN Secretary General-elect Ban Ki-moon, November 1, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/news/36549 (Accessed: May 9, 2015)
 51. Putin, V. 2006m. Beginning of Meeting with Foreign Minister of the Republic of Korea Ban Ki-moon, November 1, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23874 (Accessed: May 9, 2015)
 52. Putin, V. 2006n. Written Interview for Mexican Publisher Mario Vazquez Rana, December 7, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/23946 (Accessed: May 9, 2015)
 53. Putin, V. 2007a. Interview with Newspaper Journalists from G8 Member Countries, June 4, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24313 (Accessed: May 9, 2015)
 54. Putin, V. 2007b. Joint Press Conference with the Federal Chancellor of Germany, Angela Merkel, on the Results of the Ninth Round of High Level Russian-German Intergovernmental Consultations, October 15, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24595 (Accessed: May 9, 2015)
 55. Putin, V. 2007c. Interview with Time Magazine, December 19, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24735 (Accessed: May 9, 2015)
 56. Putin, V. 2013. Press statement and answers to journalists' questions following a working visit to Germany, April 8, Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/17846 (Accessed: May 9, 2015)
 57. S/2014/147
 58. S/2015/131
 59. S/25405
 60. S/25515
 61. S/25562
 62. S/PRST/2006/41
 63. S/PRST/2008/43
 64. S/PRST/2009/7
 65. S/PRST/2012/13
 66. S/RES/1695
 67. S/RES/1718
 68. S/RES/1874
 69. S/RES/1887
 70. S/RES/1928
 71. S/RES/1985
 72. S/RES/2050
 73. S/RES/2087
 74. S/RES/2094
 75. S/RES/2141
 76. S/RES/2207
 77. S/RES/825
 78. Xi, j. 2013. Xi Jinping Opposes North Korea's Nuclear Program, Resolutely Opposes Further Nuclear, October 8, Available at: http://english.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=201310081710397&code=710100 (Accessed: December 8, 2015)