برگزیت و پیامدهای حقوقی، ژئوپلیتیکی و سیاسی- امنیتی آن

نویسنده

دانشیار گروه روابط بین الملل و عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ‏

چکیده

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در پی یک همه‌پرسی در سال ۲۰۱۶ رخ داده پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت و برگزیت می‌تواند اثرات مهمی در آینده اتحادیه اروپا بگذارد. برگزیت اثرات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بر بریتانیا، اتحادیه اروپا و کل جهان خواهد گذاشت همان گونه که در کوتاه مدت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شوک‌های فراوانی بر اقتصاد و بازارها واردکرد و موج جدیدی از ملی گرایی افراطی و حملات علیه مهاجران و اقلیت های نژادی را پدید آورد. در میان مدت، برگزیت می‌تواند واکنش دولت‌ها و مردم کشورهای دیگر را برانگیزد و آن ها نیز خواهان همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا بشوند که نشانگان آن در کشورهایی همچون ایتالیا، یونان و  هلند آشکار شده است. با ادامه این روند، یورو، واحد پول مشترک اتحادیه اروپا بیشتر متاثر می شود و این موضوع می‌تواند ماهیت یورو را تغییر دهد و کاهش سرمایه‌گذاری در این منطقه را به دنبال داشته باشد که حاصلی جز رکود برای اروپا و جهان نخواهد داشت. سوال اصلی این مقاله آن است که خروج بریتانیا  از منظر حقوقی، ژئوپلیتیکی و سیاسی پیامدهای سیاسی و امنیتی چه تاثیراتی بر آینده اتحادیه اروپا خواهد داشت؟ فرضیه بدین ترتیب قابل طرح می باشد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث خواهد شد تا این سازمان برای چندین سال با چالش چگونگی سازش با شرایط جدید در ابعاد حقوقی، ژئوپلیتیکی سیاسی، اقتصادی، تجاری مواجه باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brexit and its legal, geopolitical and political-security implications

نویسنده [English]

  • Habibolah Abolhasan Shirazi
Azad University
چکیده [English]

The departure of Britain from the European Union (elected) following a referendum in 2016 will have political, economic, and social consequences, and election can have important implications for the future of the European Union. The election will have short-term, medium-term and long-term effects on Britain, the European Union and the whole world, as in the short term, the departure of Britain from the European Union has caused a lot of shocks to the economy and markets, and a new wave of extremist nationalism and attacks against Immigrants and ethnic minorities. In the medium term, elections can trigger the reaction of governments and other peoples, and they also want a referendum to exit from the EU, which has been revealed in countries such as Italy, Greece and the Netherlands. With the continuation of this trend, the euro, the common currency of the European Union will be further affected, and this could change the nature of the euro and lead to a reduction in investment in the region, which will have no other consequence than the recession for Europe and the world. The main question of this article is that the departure of Britain from the perspective of legal, geopolitical and political implications of the political and security implications for the future of the European Union? The hypothesis is that the departure of Britain from the European Union will cause the organization to face the challenge of adapting to new legal, political, economic, and commercial geopolitical issues for several years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UK
  • EU
  • Brexit
  • Separation
  • Convergence
اسکندریان، مهدی (1382)، تاریخچه شکل‌گیری اتحادیه اروپایی، کتاب اروپا، ویژه اتحادیه اروپا، تهران: مؤسسه ابرار معاصر تهران.
پیلتن، فرزاد (1384)، "توافقنامه‌ها و نظام امنیتی مشترک اروپا"، کتاب اروپا، شماره 7، ویژه رویکردهای امنیتی اتحادیه اروپا، تهران: مؤسسه بین‌المللی ابرار معاصر.
خالوزاده، سعید (1377)، نقش بریتانیا در معادلات قدرت اروپا، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف (1384)، نظریه‌های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران: نشر قومس.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1389)، «نظریه‌های همگرایی اروپا» درکتاب: اتحادیه اروپا؛ هویت، امنیت و سیاست، عبدالعلی قوام و داوود کیانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 زنگنه، حمید (1382)، "چشم‌اندازی به جایگاه بریتانیا در دنیای معاصر"، کتاب اروپا، تهران: مؤسسه ابرار معاصر
 قوام، عبدالعلی (1389)، روابط بین الملل، نظریه‌ها و رویکردها، تهران: انتشارات سمت.
کدخدایی، عباسعلی (1380). ساختار و حقوق اتحادیه اروپایی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
 آجیلی، هادی ومهرداد فلاحی بَرزُکی (پاییز 1396)، "برگزیت و پیامدهای سیاسی- اقتصادی آن"، فصلنامهپژوهش‌های سیاسی و بینالمللی، دوره هشتم، سال 32.
سلیمان پور هادی، مولایی عبداله(1392)، " قدرت‌های نوظهور در دوران گذار نظام بین الملل"، فصلنامه روابط خارجی، دوره پنجم، شماره اول.
شکوهی، شبنم (1395)، «شرایط مبهم اقتصادی در اروپا و بریتانیا: مولود نامیمون برگزیت»، مجله بین‌الملل مهر، شماره 15.
 کریمی، محمود (1389)، "نظریه‌های همگرایی در روابط بین الملل"، روزنامه رسالت، شماره 7031، 22/4/1389.
کدخدایی، عباسعلی (1382)، «قانون اساسی اتحادیه اروپا»، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌الملی جمهوری اسلامی ایران، شماره 29.
ظریف، علی (27/11/1396)، خبرگزاری صدا و سیما.
عابدینی عبدالله و محمدرضا ملت (1396)، «آثار حقوقی بین‌المللی خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا»، فصلنامهٔ مطالعات حقوق عمومی.
نقیب‌زاده، احمد (تابستان 1378)، «موضع بریتانیا درقبال اتحادیه اروپایی»، فصلنامه سیاست خارجی (شماره ویژه)، سال سیزدهم.
یزدانی، پیمان (5/4/1395)، خبرگزاری مهر.
Aichele, Rahel and Gabriel Felbermayr (2015), Costs and benefits of a United Kingdom Exit from the European Union, Guetersloh: Bertelsmann Stiftung.
Barrett, Alan, et al. (2015), "Scoping the possible economic implications of Brexit on Ireland", ESRI Research Series, 48.
Booth, Stephen, et al. (2015), "What if…? The consequences, challenges and opportunities facing Britain outside EU", Open Europe Report, 3: 15.
Busch, Berthold and Jürgen Matthes (2016), “Brexit - the economic impact”, A Meta-Analysis, IW-Report 10.
Kierzenkowski, Rafal, et al., (2016), "The economic consequences of Brexit: a taxing decision", OECD Economic Policy Papers, 16: 1.
Lawless, Martina, and Edgar Morgenroth (2016), “The Product and Sector Level impact of a hard Brexit across the EU”, ESRI, WP, No. 550.
Ottaviano, Gianmarco IP, et al. (2016), "The Costs and Benefits of Leaving the EU: Trade Effects", Centre for Economic Performance Technical Report.