شبه نظامیان شمال سوریه و آینده نظام سیاسی دمشق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روابط بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روابط بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شرایط اضطراری حاکم بر سوریه پس از جنگ داخلی، به نوعی از هم‌پیمانی بین شبه‌نظامیان حزب اتحاد دموکراتیک کردستان و دولت مرکزی شکل داد. ماهیّت این هم‌پیمانی بعد از تشکیل ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش، بواسطه شکل‌گیری روابط نیابتی با آمریکا به عنوان حامی خارجی دستخوش تغییر شد. حزب اتحاد دموکراتیک کردستان با استفاده از پوشش این دو هم‌پیمانی تلاش برای غلبه بر رقبا و شکل‌دهی به نظم سیاسی جدیدی در شمال سوریه را آغاز کرد. در مقابل این روند، دولت ترکیه نیز به دلیل احساس تهدید از شکل‌گیری یک کیان کُردی در مرزهای این کشور، سازماندهی شبه‌نظامیان عرب مخالف دولت مرکزی را آغاز کرد. اقدامات ترکیه به نوع جدیدی از روابط نیابتی بین شبه‌نظامیان و حامی خارجی در شمال سوریه شکل داد که تلاش برای ایجاد نظم سیاسی نوین در شمال سوریه را بواسطه تعارض با ساختارسازی حزب اتحاد دموکراتیک کردستان آغاز کردند. کشف سناریوهای محتمل درباره نظم سیاسی آینده در شمال سوریه و تأثیر آن بر نظم سیاسی سوریه در دوره پسا داعش مسئله مهمی است، اما به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو بر پایه فقدان استراتژی مشخص حامیان خارجی برای ایجاد نظم سیاسی جدید و تعارض منافع آنان شکل می‌گیرد و به دولت سوریه امکان می‌دهد با اجرای استراتژی‌های چند‌وجهی بازدارنده، شکل‌گیری نظم سیاسی جدید در سوریه را مختل سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Northern Syrian militants action effects on the political order of the country in post-ISIS duration

نویسندگان [English]

  • amirhamed azad 1
  • Tahereh Ebrahimifar 2
1 Azad University
2 Azad University
چکیده [English]

Prevailing Emergency conditions in Syria after the Civil War formed a kind of alliance between militants from the Kurdish Democratic Union Party and the central government.The essence of the alliance after the formation of the international coalition fighting the Islamic State was changed through the development of relations with America as the proxy of foreign support. The Kurdish Democratic Union Party began to try to overcome rivals and formulate a new political order in northern Syria using these two alliances. In contrast to this trend, the Turkish government began organizing the Arab militias' opposition due to the threat of the formation of a Kurdish entity on its borders. Turkey's actions shaped a new kind of relationship between militants and foreign supporters in northern Syria that began attempting to establish a new political order in northern Syria by confronting the construction of the Kurdish Democratic Unity Party. The discovery of possible scenarios about the future political order in northern Syria and its impact on Syria's political order in the post-ISIS period is an important issue but it looks the possible scenario formed on the lack of a specific strategy of foreign supporters to create a new political order and allows the Syrian government to disrupt the formation of a new political order in Syria by implementing preventive multilateral strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • democratic con-federalism
  • pro-government militia
  • the federal system of the north
  • proxy relations
  • Arab Oppositions
إسمارت نیوز.2016. رفض من الوحدات الکردیة و الحر لعمل مشترک بالرقة و خلافات دولیة تعززه، https://smartnews-agency.com/ar/reports/206515/
 اوجالان، عبدالله. 1392. مانیفست تمدن دموکراتیک (مسئله کُرد و رهیافت دموکراتیک)، مترجم: آ. کاردوخ، مرکز جلد پنجم، برلین، مرکز نشر آثار و اندیشه‌های عبدالله اوجالان.
الخلیج الجدید، 2017، اتفاق للمعارضة السوریة حول المعابر وإنشاء جیش نظامی، http://www.thenewkhalij.org/
الدسوقی، أیمن، طَلّاع، معن.2015. تحریر إدلب: امتحانُ لا یقبل الفشل، مسار الإدارة المحلیة وتعزیز الممارسة الدیمقراطیة، اسطنبول، مرکز عمران للدراسات الاستراتیجیة.
زمان الوصل، 2017، ملف عن ضحایا قوات حزب العمال الکردستانی من غیر السوریین والمعترف بهم بموجب بیانات رسمیة من قبل قوات YPG مایسمی حمایة الشعب،
 سنایی، اردشیر، آزاد، امیرحامد. 1395. تشکیل خودمدیریتی دموکراتیک در کردستان غربی (روژاوا) و تأثیر آن بر نظم منطقه‌ای غرب آسیا، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و سوم، شماره 84، تهران، مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
السوریة نت. 2017. حزب الاتحاد الدیمقراطی یؤکد علی ضرورة بقاء الأسد بالسلطة ویقدم مشروع دستور سوری لموسکو، حزب الاتحاد الدیمقراطی، https://www.alsouria.net/content/
العمری، هادیا، الدسوقی، أیمن، الفقیر، منیر. 2017. الإدارة المحلیه کضامن لبناء الدوله فی المرحلة الإنتقالیه، تحدیات النهوض الوطنی إبَّان التدخل الروسی، الکتاب السنوی الثالث، اسطانبول، مرکز عمران للدراسات الاستراتیجیة.
المرکز الإعلامی لقوات سوریا الدیمقراطیة (الف). 2017. المرصد السوری: الفیدرالیة الکردیة تضم 3 أقالیم و 6 مقاطعات… و «الرقة رهن التحریر»، http://sdf-press.com/2017/07/
المرکز الإعلامی لقوات سوریا الدیمقراطیة (ب). 2017. إلهام أحمد: نحن الغطاء السیاسی لمجلس الرقة،
مرکز عمران للدراسات الاستراتیجیة. 2016. واقع الإدارة الذاتیة فی الشمال السوری، تقریر خاص لوحدة معلومات المرکز، اسطانبول، مرکز عمران للدراسات الاستراتیجیة.
مرکز عمران للدراسات الاستراتیجیة.2015. الإدارة المحلیة فی مناطق کرد سوریة عفرین نموذجا، دراسة، مسار الإدارة المحلیة وتعزیز الممارسة الدیمقراطیة، اسطانبول، مرکز عمران للدراسات الاستراتیجیة.
مُلارشید، بدر. 2017. البنی العسکریة والأمنیة فی مناطق الإدارة الذاتیة، اسطانبول، مرکز عمران للدراسات الاستراتیجیة.
 
Casagrande, Genevieve. 2016. The Road to Ar-Raqqah: Background on the Syrian Democratic Forces, Backgrounder, Understanding war, http://www.understandingwar.org/sites/default/files/The%20Road%20to%20ar-Raqqah%20ID%20FINAL.pdf
CJTF-OIR.2017. Syrian Arab Coalition commences anti-ISIS clearing operations in the Khabur River valley, http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/Article/1304356/syrian-arab-coalition-commences-anti-isis-clearing-operations-in-the-khabur-riv/
Clawson, Patrick. 2016. Syrian Kurds as a U.S. Ally: Cooperation and Complications, Policy Focus 150, the Washington Institute for Near East Policy, http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus150_Clawson.pdf
Country Reports on Terrorism 2016. 2017. United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism, https://www.state.gov/documents/organization/272488.pdf
Craig, Dylan. 2012. Proxy War By African States 1950-2010, faculty of the school of international service of American university,
Croicu, Mihai Cătălin. Högbladh. Stina. Pettersson. Therése. Themnér.
Defense Manpower Data Center, https://www.dmdc.osd.mil/appj/dwp/dwp_reports.jsp
Department Of Defense Budget Fiscal Year (FY) 2018. 2017. Office of the Secretary Of Defense, https://www.occrp.org/documents/the-pentagon-is-spending-2-billion-on-soviet-style-arms-for-syrian-rebels/Pentagon8.pdf
Department Of Defense. 2018. Mattis Clears Up DACA Deportation for Service Members, Washington, https://www.defense.gov/News/Article/Article/1436594/mattis-clears-up-daca-deportation-for-service-members/
Erkmen, Serhat, 2012. Kurdish Movements in Syria. Orsam center for Middle Eastern strategic studies. http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/2012828_127%20ing%20yeni.pdf
http://aladinrc.wrlc.org/bitstream/handle/1961/11012/Craig_american_0008E_10234display.pdf?sequence=1
Human Rights Watch. 2014. Under Kurdish Rule Abuses in PYD-run Enclaves of Syria, 2014. http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syriakudrs0614webwcover.pdf
Izady, Michael, Iran Religions- version 15, Maps and Statistics Collections, 2016, http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Iran_Religions_lg.png
Kurd Watch (Report 4). 2009. The Al-Qamishli Uprising The beginning of a new era for Syrian Kurds?, http://www.kurdwatch.org/pdf/kurdwatch_qamischli_en.pdf
Kurd Watch (Report 5). 2010. Stateless Kurds in Syria Illegal invaders or victims of a nationalistic policy?, http://www.kurdwatch.org/pdf/kurdwatch_staatenlose_en.pdf
Kurd Watch (Report 6). 2010. Decree 49 — Dispossession of the Kurdish population?, http://www.kurdwatch.org/pdf/kurdwatch_dekret49_nivisar_en.pdf
Kurd Watch Report (1). 2009. The Kurdish policy of the Syrian government and the development of the Kurdish movement since 1920, European Center for Kurdish Studies Emser Straße 26, http://www.kurdwatch.org/pdf/kurdwatch_einfuehrung_en.pdf
Kurd watch, 2011.A. Salih Muslim Muhammad, chairman of the PYD:Turkey's henchmen in Syrian Kurdistan are responsible for the unrest here: October 20, 2011: http://www.kurdwatch.org/html/en/interview6.html
 Lotta. 2011.UCDP External Support Project -Disaggregated/Supporter Dataset Codebook, Uppsala Conflict Data Program UCDP Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, http://ucdp.uu.se/downloads/extsup/ucdp_external_support_disaggregated_codebook_1.0.pdf
Middle East Report N°136. 2013. Syria’s Kurds: a Struggle within a Struggle http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/136-syrias-kurds-a-struggle-within-a-struggle.pdf
Ocalan, Abdullah. 2011. Democratic Confederalism, Published by Transmedia Publishing Ltd. – London, Cologne, http://www.freeocalan.org/wp-content/uploads/2012/09/Ocalan-Democratic-Confederalism.pdf
Operation Inherent Resolve Report to the United States Congress. 2017. Lead Inspector General for Overseas Contingency Operations, https://oig.usaid.gov/sites/default/files/otherreports/quarterly_oir_063017.pdf
Operations Inherent Resolve and Pacific Eagle/Philippines Quarterly Report to Congress, Oct. 1 to Dec. 31, 2017, P: ii, lig_oco_oir_inbrief_q4_122017-1.pdf
Staniland, Paul. 2015. Militias, ideology, and the state, Journal of Conflict Resolution, 59(5), The Pearson Institute Discussion Paper No. 23, https://thepearsoninstitute.org/sites/default/files/201702/23.%20Staniland_Militias%2C%20ideology.pdf
Tanir, Ileana, Vladimir van Wilgenburg & Omar Hossino. 2012. Unity or PYD power play? Syrian Kurdish dynamics after the Erbil Agreement, London, the Henry Jackson Society,http://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2012/10/HJS_Unity-or-PYD-Power-Play_-Report.pdf
Tass. 2017. Syria’s draft constitution envisages republican form of government - Russian General Staff Russian Politics & Diplomacy, http://tass.com/politics/927868
Tejel, Jordi. 2009. Syria’s Kurds History, politics and society, published by Rutledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, http://www.kurdipedia.org/books/74488.pdf
U.S Department of state. 2017. Statement on Russia, Turkey, and Iran's De-Escalation Zones Plan for Syria, Press Statement, Heather Nauert Department Spokesperson, https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/05/270647.htm
U.S Department of state. 2018. Remarks on the Way Forward for the United States Regarding Syria, Remarks, Rex W. Tillerson, Secretary of State, Hoover Institute at Stanford University, Stanford, CA, https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/01/277493.htm
United Nations (S/2014/695). 2014. Letter dated 23 September 2014 from the Permanent Representative of the United States of America to the United Nations addressed to the Secretary-General,http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_695.pdf
Youra, Ryan Justin. 2014. Power plays: Exploring power and intervention in proxy wars, Submitted to the University Honors Program of American University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Arts University Honors in International.