تبیین اهداف حکومت اقلیم کردستان عراق در ائتلاف با ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

2 دانشیار روابط بین الملل،گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

          دستاوردهای سیاسی و امنیتی در کنار رشد اقتصادی باعث شده است که حکومت اقلیم کردستان عراق بتواند به­عنوان الگویی موفق برای دیگر جنبش­های کرد در منطقه خاورمیانه مطرح شود. حکومت اربیل برای حفظ جایگاه و هژمونی خود بر منطقه شمال عراق رویکرد اتحاد با بازیگران منطقه­ای نظیر ترکیه را اتخاذ نموده است. در این میان سوالی که مطرح است این است که حکومت اقلیم کردستان عراق از طریق اتحاد با ترکیه چه اهدافی را پی­گیری نموده است؟ با توجه به حصر ژئوپلیتیک اقلیم کردستان عراق به نظر می­رسد هدف اصلی اربیل تامین بقای دولت نیمه­مستقل اقلیم کردستان عراق و کاهش مخالفت­های آنکارا با مسئله استقلال احتمالی آن بوده است. در کنار آن می­توان به بهره­مندی از طرفیت­های اقتصادی و ارتباطی ترکیه برای ایجاد صنعت نفت مستقل و مقابله با نفوذ فزاینده پ.ک.ک. در منطقه نیز  اشاره نمود.  مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری ژئوپلیتیک دلایل حکومت اقلیم کردستان عراق برای اتحاد با ترکیه را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Objects of the Kurdistan Regional Government of Iraq in Alliance with Turkey

نویسندگان [English]

  • Mostafa Kheiri 1
  • Enayatolah Yazdani 2
  • Ali Omidi 3
1 Department of Political Science University of Isfahan
2 .
3 .
چکیده [English]

Following the US invasion of Iraq in 2003, the northern Kurdish region have been able to gain significant rights of autonomy. Political and security gains a long with economic growth have led that the Kurdistan Regional Government of Iraq can be posed as a model for other Kurdish movements in the Middle East region. the Kurdistan Regional Government of Iraq has adopted the approach of allying with regional actors such as Turkey to maintain its hegemony over the region of northern Iraq. The question is that what are the KRG’s objectives in the alliance with Turkey? regarding to the KRG’s geopolitical situation it seems that the survival of the KRG and reducing of Turkish opposition toward the KRG’s possible independence are the main goal of the semi-independent Kurdistan Regional Government of Iraq. In addition it is possible for the KRG to benefit from Turkish economic and communication capacities to create an independent oil industry and to counter the growing influence of PKK in the region. this article has analyzed the reasons of the Kurdistan Regional Government of Iraq for the alliance with Turkey using the geopolitical framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KRG
  • Turkey
  • threats
  • P.K.K
  • Iraq
پیشگاهی‌فرد، ز. و نصراللهی زاده، ب. 1391.، "پیامدهای تشکیل حکومت ناحیه ای کردستان عراق در کردستان ایران"، مجله جغرافیاوبرنامهریزیمحیطی، سال 23، پیاپی 46، شماره 2، صص 206-189
خبرگزاری کرد پرس. 1395.، "آغاز درگیری نظامی میان نیروهای کُرد در شنگال "، 15 اسفند.
خبرگزاری کرد پرس. 1394.، "مخالفت YPG با بازگشت نیروهای پیشمرگ روژآوا به سوریه"، سوم آبان.
خبرگزاری کرد پرس.1396.، "درخواست حزب دمکرات برای اجرایی کردن نتایج رفراندوم استقلال اقلیم کردستان"، 20 بهمن.
-حافظ‌نیا، م. 1385.، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد: انتشارات پاپلی.
-نجفی، م. 1396، "هر آنچه لازم است در مورد اقلیم کردستان بدانید"، در
 http://www.tabnak.ir/fa/news/, (Accessed on: 2016/7/12).
 
Barkey, H. 2010., "Turkey’s New Engagement in Iraq: Embracing Iraqi Kurdistan", United States Institute of Peace.
Barkey, H. 2015., "on the KRG, the Turkish- Kurdish Peace Process, and the Future of Kurds", Woodrow Wilson Center, Washington.
Charountaki, M. 2012., "Turkish Foreign Policy and the Kurdistan Regional Government", Perceptions, Vol.17, No.4, pp.185-208.
Crisis Group interview. 2007., Senior Turkish Official, Ankara, 3 December.
Dombey, D. 2014., "Turkey Ready to Accept Kurdish State in Historic Shift", Financial Times, June 27.
Gurbuz, M. 2017., "Iraqi Kurdistan’s Bid for Independence: Challenges and Prospects", Arab Center Washington DC.
Jeffry, J. & Cagaptay, S. 2017., "U.S. Policy on Turkey", the Washington Institute for Near East Policy, No.27.
International Crisis Group Middle East Report136. 2013., "Syria’s Kurds: A struggle within a struggle", 22 January, Available at: http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/syria-leba­non/syria/136-syrias-kurds-a-struggle-within-a-struggle.aspx, (Accessed on: 2016/7/12).
-Kamisher, E. 2016., "How the Quasi-State Built an Independent Oil Industry", Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies.
Kayhan, O. 2016., " Turkey’s Changing Relations with the Iraqi Kurdish Regional Government", Middle East Review of International Affairs, Vol. 20, No. 2, pp.20-28.
KRG Ministry of Natural Resource. 2016., "KRG Publishes Monthly Export Report for May 2016", Available at: http://mnr.krg.org/index.php/en/press-releases/557-krg-publishes-monthly-export-report-for-may-2016, (Accessed on: 2017/7/12).
Larrabee, S. 2013., "Turkey’s New Kurdish Opening", Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 55, No. 5, 2013, pp. 133–146.
 
Lindenstrauss, G. & Aksoy, F. 2012., " Turkey and Northern Iraq: Tightening Relations in a Volatile Environment", Strategic Assessment, Vol.15, No. 3, pp.49-58.
Natali, D. 2015., "The Kurdish Quasi-State: Leveraging Political Limbo", The Washington Quarterly, Vol.38, No.2, pp.145-164.
Ozcan, M. 2010., "Turkish Foreign Policy Towards Iraq in 2009", Perceptions, Vol.15, No.4, pp. 113-132.
Özdemir, V. & Raszewski, S. 2016., "State and Sub-state Oil Trade: The Turkey-KRG Deal", Middle East Policy, Vol.23, No.1, pp.125-135.
Paasche, T. & Mansurbeg, H. 2014., "Kurdistan Regional Government–Turkish energy relations: a complex partnership", Eurasian Geography and Economics,Vol.55, No.2, pp.111-132.
Park, B.2016., " KRG–Turkey Relations from the KRG’s Perspective", in The AKP and Turkish Foreign Policy in the Middle East, Middle East Centre, Volume 5.
-Pichon, E. 2016., "Regional implications of Iraqi Kurdistan's quest for independence", European Parliamentary Research Service.
Pinar, I. 2017., " Oil and intra-state conflict in Iraq and Syria: sub-state actors and challenges for Turkey's energy security, Middle Eastern Studies, Vol.53, No.3, pp.406-419.
Plano, C. & Olton, R. 1988., The International Relations Dictionary, California: Longman.
Reuters. 2007., "Iraq's Kurds reject aspects of emerging oil", Available at: http://uk.reuters.com/article/uk-iraq-kurds-lawidUKL1840610820070418, (Accessed on: 2010/7/12).
Scholvin, S. 2016., "Geopolitics an Overview of Concepts and Empirical Examples from International Relations", The Finnish Institute of International Affairs.
Seufert, G. 2015., "The Return of the Kurdish Question", Stiftung Wissenschaft und Politik (German Institute for International and Security Affairs).
Tanchum, M. 2014., "Between Ankara and Tehran: How the Scramble for Kurdistan Can Reshape Regional Relations", Strategic Assessment, Vol.17, No.3, pp67-80.
Taylor, P. 1989., Political Geography: World-Economy, Nation-State and Locality, London, Longman Scientific & Technical
The Washington Post. 2017., "Kurdish president: Independent Kurdistan is ‘neither a rumor nor a dream’".
Time. 2012., "An Interview with Nechirvan Barzani: Will There be an Independent Kurdistan?",at:                                           http://world.time.com/2012/12/21/an-interview-with-nechirvan-barzani-will-there-be-an-independent kurdistan/, (Accessed on: 11/07/2017).
Tocci, N. 2013., "Turkey’s Kurdish Gamble", The International Spectator, Vol.48, No.3.
Turkiye Cumhuriyeti Disisleri Bakanligi. 2017., "Kerkük Vilayet Meclisi'nin Kerkük'ün IKBY Referandumuna Dahil Edilmesine Yönelik Aldığı Karar Hk", Availableat:        
            http://www.mfa.gov.tr/no_-272_-kerkuk-vilayet-meclisinin-kerkukun-ikby-referandumuna-dahil-edilmesine-yonelik-aldigi-karar-hk.tr.mfa,(Accessed on: 2017/11/12).