آثار رشد اقتصادی چین بر تقویت حمایت گرایی اقتصادی در ایالات متحده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه رازی- شهر کرمانشاه- ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی- شهر کرمانشاه- ایران

چکیده

ازآغاز دهه 1970 به بعد چین رشد اقتصادی خود را به صورت گسترده آغاز نموده و در حال تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی است. این کشور با توجه به رشد اقتصادی گسترده در صدد کسب قدرت اقتصادی است. براساس پیش بینی های موسسات مختلف همانند گلدمن ساکس، موسسه پریس واترهاوس ومجله اکونومیست اقتصادی چین تا سال 2030 با رقیب خود ایالات متحده از لحاظ تولید ناخالص داخلی برابری نموده و از سال 2050قدرت برتر اقتصادی جهان خواهد بود ورقیب خود ایالات متحده را پشت سر خواهد گذاشت. در این پژوهش در چارچوب تئوری مرکانتلیسم اقتصادی به بررسی تاثیررشد اقتصادی چین و تاثیر آن بر اقتصاد سیاسی ایالات متحده در دوره دونالد ترامپ می پردازیم که چگونه ازتجارت آزد به سمت حمایت گرایی حرکت کرده است؟ دولت ترامپ با مشاهده رشداقتصادی قدرت نو ظهور چین با سیاست های حمایت گرایانه به دنبال تقویت اقتصاد داخلی امریکا از طریق اختصاص یارانه ها وحمایت های مالی،حمایت از صنعت ،و خروج از توافقات بین المللی بوده ،در رابطه با بعد خارجی با به کار گیری جنگ اقتصادی ،تحریم ها،تعرفه در صدد مهار چین بوده،از ابزار های سیاسی و نظامی هم در راستای ناامن کردن محیط شرق آسیا برای مقابله با قدرت این کشور استفاده نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of China's Economic Growth on Strengthening US Protectionism

نویسندگان [English]

  • ghodrat ahmadian 1
  • Farzad Rostami 2
  • hamid reza cheraghi 3
1 Political Science - Social Sciences - Razi University - Kermanshah City - Iran
2 Razi University
3 plotical science- social science- razi - Kermanshah- iran
چکیده [English]

The China started to economic growth and became to an economic power after 1970's. this country seek to be an economic power based on it's extensive economic growth.by report of the more important institutions prediction such as Goldman Sachs, PricewaterhouseCoopers and Economists the China economy achieves the equal GDP in 2030 with USA and will be more empowerment and more enrichment than this country in 20250.this article want to analysis the effect of emerging the China as the great economic power on the political economy of USA based on the mercantilism- hegemony theory in the Trump administration ,that his doctrine in presidential election was "the American First". the Trump economic plans are moving from free economic model to protectionism theory including the protection of American domestic products, specially industry, agriculture, petroleum and energy and bypassing the international agreements like as NAFTA, IpAC and other bilateral and multilateral treaties and making the Tariffs against the China and EU. the main goal of this plans and actions is coming back the lost economic opportunities for American economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United States
  • China's Economic Growth
  • Protectionism
  • Political Economy
انصاری، محمد تقی‌زاده، «توافق تجارت آزاد آسیا پاسیفیک با موازنه نفوذ اقتصادی چین»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال نهم، شماره 24، صص 42-9.
اندیشکده راهبردی تبیین (1397)، «مجموعه مقالات ترامپ و بازگشت به موج دوم»، صص 11-1.
بوزان، بری (1390)، ایالات متحده امریکا وقدرتهای بزرگ، ترجمه عبدالمجید حیدری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پور احمدی، حسین (1386)، اقتصاد سیاسی بین الملل وتغییرات قدرت امریکا: از چند جانبه گرائی هژمونیک تا یک جانبه گرائی افول، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک.
حسینی، دیاکو (1396)، «تنش ترامپ با چین، بعد اقتصادی جایگزین بعد امنیتی»، پژوهشگر ارشد سیاست خارجی امریکا.
خیبری، محمدرضا، خیبری، کابک (1396)، «تأثیر سیاست خارجی ترامپ برمکانیزم امنیت دست جمعی»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، شماره 40، سال دهم، صص 37-9.
دهشیار، حسین (1386)، سیاست خارجی و استراتژی کلان ایالات متحده، تهران: نشر قومس.
دهشیری، محمدرضا (1396)، «راهبردهای سیاست خارجی چین و ژاپن در آسیای مرکزی»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 79، دوره 23، صص 101-71.
رفیع، حسین (1395)، «رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 95، صص 64-33.
رنجکش، محمد جواد، نور محمدی، جواد (1395)، «جهانی شدن ودیپلماسی اقتصادی امریکا (2013-1991)»، فصلنامه سیاست جهانی، شماره 1، دوره پنجم، صص 114-98.
سلیمان‌زاده، سعید و امیدی، علی (1397)، «راهبرد سیاست خارجی ترامپ هیبرید نوواقع‌گرایی – واقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری.
شیرخانی، محمد علی، قنبرلو، عبدالله (1387)، «هژمونیسم تجاری امریکاشرایط دوره پس از جنگ سرد»، فصلنامه سیاست، دوره 38، شماره 2، صص 223-180
طباطبائی، سیدمحمد (1381)، «سیاست خارجی ایالات متحده امریکا از امپریالیسم قاره‌ای دکترین مونروئه تا امپریالیسم جهانی دکترین ترومن»، فصلنامه مطالعات بسیج، سال پنجم، شماره 17، صص 103-88.
عباسی، مجید، مرادی، حسن (1394)، «جایگاه کره شمالی در رقابت استراتژیک آمریکا-چین»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 4، سال 29.
عزیزی، حمیدرضا (1395)، چین و آسیای مرکزی نفوذ منطقه‌ای و هژمونی بین‌الملل، تهران: نشر مخاطب.
قنبرلو، عبدالله (1393)، «مبانی و مفاهیم مؤلفه‌های اقتصاد سیاسی بین الملل»، فصلنامه مطالعات اقتصادی، سال پنجم، شماره 2، صص 110-87.
کریمی فرد، حسین (1397)، «سیاست خارجی ترامپ و واقعیت‌های نظام بین الملل»، فصلنامه راهبرد سیاست گذاری عمومی، شماره 28، دوره 8، صص 302-280.
کنشگر جلوداری، حسین (1393)، مرکانیتلیسم، تهران: پژوهشکده باقرالعلوم.
نجفی سیار، رحمان (1395)، «سیاست خارجی دونالد ترامپ، چارچوب و جهت گیری‌های احتمالی»، اندیشکده راهبردی تبیین.
نصیری سودا کوهی، رضا. محترم، رحیم (1395)، کتاب بازرگانی بین‌المللی تئوری‌ها و کاربردها (با رویکرد مدیریت صادرات و واردات)، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
نظرپور، داوود (1390)، «آینده نظم جهانی لیبرال بین‌الملل گرای پس از امریکا از دیدگاه جی جان ایکنبری»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، شماره 42 و 43، صص 156-141.
نمازی، حسین (1384)، نظام‌های اقتصادی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
Liptak,k. and Rosen. J (2016), "trumpon parisaccord: weregetting out".
JugdishN.Bhagwati. protectionism; the (1987), ohlinlectors. cambaraidge Mass. mitprees. 1988.p.47.