عقیم ماندن فرایند شناسایی حداکثری و برآمدن داعش در عراق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموخته دکتری روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی ‏

چکیده

آنچه که این روزها منطقه خاورمیانه را بیش از پیش برجسته نموده، نه افزایش قیمت نفت و نه نقش اسلام افراطی در سیاست، بلکه تداوم منازعه است. مهم­ترین دغدغه مطالعات خاورمیانه بررسی چرایی آغاز و تداوم منازعه در این منطقه بوده است. با آغاز قرن بیست و یکم  به رغم امیدها برای کاهش منازعه در خاورمیانه و توجه بیشتر به توسعه، حمله آمریکا اما به افغانستان و عراق آغازگر دور جدیدی از منازعه خیزی در منطقه بود.  از میان کشورهای آشوب‌زده، عراق نشانه‌دارترین سرزمین منازعه‌خیز دستکم پس از ۲۰۰۳ بوده است. اما چه چیزی این سرزمین و این منطقه را این گونه منازعه­آلود نموده است؟ درپی پاسخ به این پرسش زیربنایی، مقاله بر ظهور پدیده کنشگر فراملی داعش با استفاده از مدل چهاروجهی شناسایی حداکثری به مثابه مطالعه موردی، تمرکز دارد. نویسندگان با در نظر گرفتن چهار بعد روایت­های تاریخی، ارجمندی نفس، امنیت هستی شناسانه و مبارزه برای هویت غرورآمیز و کاربردی ساختن آن در فضای اجتماعی و سیاسی عراق پس از ۲۰۰۳ به این نتیجه رسیدند که عدم شناسایی حداکثری در این چهارمرحله به خصوص در مناطقی که خاطره منازعه دارند، به شکل­گیری گروه­های خشونت­ورز افراطی منجر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Failed Tick Recognition and the Rise of ISIS in Iraq

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Hajiyousefi 1
  • Mahdokht Zakeri 2
1 Associate Prof., Shahid Beheshti University
2 ‎PhD in International Relations Shahid Beheshti University ‎
چکیده [English]

What is important these days in the Middle East is the continuation of conflict. The existing literature in the Middle East studies is pretty much engaged with the issue of beginning and protraction of conflict. Despite of some hopes for more attention to issue of development in the 21th century, American invasion of Afghanistan in 2001 and Iraq in 2003 heralded another round of conflicts in the region. Among the many countries facing crisis, Iraq has been very much outstanding at least from 2003. Why is Iraq so much enmeshed in crisis and conflict? To find an answer, this article tries to utilize a four dimensional tick recognition model in order to examine the rise of ISIS in Iraq.  Historical narratives, self-realizations, ontological security and hubristic identity are considered as four dimensions related to recognition which may help explain the situation in Iraq. Our main argument is that failing tick recognition in these four dimensions in Iraq has led to the rise of violent groups in this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tick Recognition
  • Ontological Security
  • Hubristic Identity