رابطه ضعف دولت درخاورمیانه با منازعه‌آمیز شدن مجموعه‌امنیتی‌منطقه‌ای و ناامنی(عراق و سوریه)‏

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دپارتمان روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی. سیاست بین الملل. خاورمیانه

2 دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده

خاورمیانه در سال‌های بعد از جنگ سرد با رخدادهای ناامن‌ساز متعددی همچون جنگ، تجزیه طلبی، ناآرامی‌های اجتماعی، ترور، مسابقه‌ی تسلیحاتی، معمای امنیت، رشد و فعالیت گروه‌های تروریستی مواجه بوده است. ارزیابی تحولات خاورمیانه در سه دهه‌ی اخیر نشانگر اثرگذاری پررنگ مولفه‌ی «ضعف دولت» بربروز و ظهور ناامنی‌هاست. برهمین اساس این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش  تحلیلی ـ تبیینی به سوال  چگونگی تاثیر ضعف دولت های منطقه (مطالعه‌ی موردی عراق و سوریه) بر بروز ناامنی‌های خاورمیانه در بعد از جنگ سرد پاسخ دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فرآیند دولت ـ ملت‌سازی در‌خاورمیانه به صورت ناقص رخ داده است و این موضوع علاوه بر تضعیف ساختار دولت‌ها مشتمل بر «ایده»، «نهاد»، «پایگاه مادی» در‌خاورمیانه و تشدیدکج‌کارکردی آنها در بخش‌های نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، کاهش مشروعیت و منازعات افقی و عمودی درونی دولت‌های منطقه را نیز به دنبال داشته‌است.از‌آنجایی که سیاست خارجی دولت‌ها و نحوه‌ی تعامل آنها با همدیگر و ترتیبات امنیت منطقه‌ای متاثر از سطح داخلی است، بنابراین ناتوانی درونی دولت‌ها در خاورمیانه زمینه‌ساز شکل‌گیری مجموعه‌ی امنیتی«منازعه‌آمیز»، مداخله‌ی قدرت‌های بزرگ و تولید ناامنی در‌منطقه شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of the Weakness of the State in Middle East conflicting regional security complex and insecurity

نویسندگان [English]

  • Gholamali Chegnizadeh 1
  • Feraidoon Ahmadian 2
1 Allameh Tabataba'i University,Faculty of Law and Political Science
2 Allameh Tabataba'i University,Faculty of Law and Political Science
چکیده [English]

The middle East over the years after cold war has been encountered various insecure events such as war, separatism, social insurgencies, terror, arms race, security delimma and terrorist groups development and activities.  The evaluation of Middle East changes in the last three decades indicates the "weakness  of the state"  factor as the main cause of emergence of insurgencies. Accordingly, this research by means of explanative- analytic method seeks to answer the question of 'how the impact of the "weakness of  state " of the region ( case studies of Iraq and Syria) causes the appearance  and emergence of Middle East insecurities after cold war'. Findings of the research indicate that the process of nation-state  building in the Middle East has occurred incompletely and this issue besides the weakening of 'States' structure including “idea”, “institution”, “physical bases” in the Middle East, and the intensity of their dysfunctionality in military, political, social, economic and environmental sections, has also caused the decrease of legitimacy and  internally horizontal and vertical conflicts of governments of region. Since foreign policy of states , their way of interaction with each other and territorial security measures are all affected by domestic levels,  and hence internal inability of states in Middle East has paved the way for the formation of conflicting security complex ,great powers intervention and creation of insecurity in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nation-state building
  • Weak State in the Middle East
  • regional conflicting security complex
  • security