سیاست خارجی ایالات متحده در آمریکای لاتین: دوره دونالد ترامپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی آمریکای شمالی مطالعات منطقه ای

2 گروه مطالعات منطقه ای

چکیده


هدف مقاله جاری پژوهش در عملکرد سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ در ایالات‌متحده به‌عنوان نماینده جمهوری‌خواهان در آمریکای لاتین است. یکی از ضرورت‌های مطالعه این است که تاکنون به زبان فارسی کمتر به موضوع پرداخته‌شده است و در مطالعات منطقه‌ای نیازمند ادراک مناسبی برای شناخت روند سیاست‌گذاری در این منطقه هستیم؛ بنابراین پژوهش درمجموع در پی پاسخ دادن به این سؤال است که بر اساس کدام عناصر و مؤلفه‌ها، رفتار سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ پس از رفتار اوباما با ماهیتی نرم، اکنون ماهیتی سخت و ستیزه‌جویانه یافته است. فرضیه اصلی پژوهش به شرح زیر است: سیاست خارجی ایالات‌متحده در دولت دونالد ترامپ نسبت به آمریکای لاتین به‌تبع رویکرد ضد نیمکره‌گرایان جمهوری‌خواه، مبتنی بر رفتار سخت و ستیزه‌جویانه بوده است.ترامپ با رهیافت اول آمریکا و سیاست‌گذاری‌های با منطق ملی‌گرایانه در سیاست خارجی خود در قبال جهان و به‌تبع آن در آمریکای لاتین خط‌مشی متفاوتی در اعمال سیاست‌ها نسبت به آمریکای لاتین اتخاذ کرد که تأثیر عمیقی بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی منطقه گذاشت و فرایندهای سیاست خارجی متفاوتی را ایجاد کرد. بخش عمده‌ای از تغییرات اعمالی، تابعی از تصمیم‌گیری‌های فردی دونالد ترامپ در مخالفت با اقدامات و سیاست‌گذاری خارجی رئیس‌جمهور پیشین باراک اوباما بوده است که مستقیم و علنی به‌عنوان دستاوردهای ناچیز و بی‌اهمیت اعلام‌شده است. بخش عمده‌ای از این تغییرات، موجب گسترش احساسات ملی‌گرایانه در سایر نقاط جهان و ایجاد جریانات نژادپرستانه‌ای شده است که ملت‌های آمریکای لاتین را نیز متأثر ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US Foreign Policy towards Latin America: Trump Administration

نویسندگان [English]

  • hadi aalami fariman 1
  • Cyrus Faizee 2
1 دانشگاه تهران
2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده [English]

Abstract
The current essay is about to study Trump's foreign policy as republican's representative toward Latin America. One of the necessities to study this essay is that so far there is not much Persian version available and regional studies requires proper understanding in order to know diplomacy's procedure in this region. So that it could be relatively settled. The method used in research relies more on establishing causes and factors of formation and the process of united states diplomacy in southern hemisphere Thus, the study seeks to answer the question as to which elements and components of Donald Trump's foreign policy behavior after Obama's treatment of a soft nature have now become a hard and challenging one. The main hypothesis of the study is as follows: "US foreign policy in Donald Trump's administration of Latin America has been based on vicious behavior against the Republican anti-hemispherical approach"
With his first American approach and nationalist logic in his foreign policy toward the world and later in Latin America, Trump adopted a different line of policy than Latin America. It deeply influenced the political and economic structures of the region and created different foreign policy processes. Much of the change has been a consequence of Donald Trump's individual decisions in opposition to the actions and foreign policy of former President Barack Obama, which has been directly and publicly proclaimed as trivial.
These changes have spread nationalist sentiment and racist currents throughout the world that have affected Latin American nations as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trump
  • Republicans
  • US Foreign Policy
  • Latin America
  • Anti-hemispherical
ایکس، ل و لیفتنز، ر. ج. (1397)، دونالدترامپ، یک مورد خطرناک، ترجمۀ ر. عظیمی‌پور، و م. شجاعی، تهران: فرهنگ علوی.
ترامپ، د. (1396)، راهبرد امنیت ملی ایالات‌متحده آمریکا، تدوین توسط ع. کربلایی حسینی و ترجمۀ ج. مددی؛ م. صالحانی؛ ح. طالشی و ا. گل‌محمدی، واشینگتن: شورای راهبردی روابط خارجی.
جوادی ارجمند، م. و ببری گنبد، س. (1390)، «رویکردهای نوین تصمیم‌گیری در سیاست خارجی». فصلنامه سیاست، 42(4), ص 357-364.
شریم، استفان (1392)، میان منطقه‌گرایی نیمکره‌ای: قدرت، منافع داخلی و باورها در حوزه تجارت آزاد آمریکا. در هینر، هانگی، و ر. رولاند، یورگن، میان منطقه‌گرایی و روابط بین‌الملل (ص. 324-329). تهران: مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه.
نای، جوزف، د؛ و. (1375)، نظریه‌های روابط بین‌الملل، ترجمه وحید بزرگی، جلد 2، تهران: جهاد دانشگاهی.
Bahar, D., Piccone, T., & Trinkunas, H. (2018), "Venezuela:A Path Out of Misery" Brookings Institution, Foreign Policy. washington: The Brookings Institution.
Betancourt, R. R. (2017, February 5), «Cuba"s Normalization Policy in a Trump Administration" Political Economy Perspectives, pp. 1-18. Retrieved from http://www.ascecuba.org/university of miami
Blecker, R. A. Moreno, J. C. & Salat, I. (2017), Trumping the Nafta Renegotiation.An Alternative Policy Framework for Mexican-U.S Cooperation and Economic Convergence. Mexico City: Economic Commission for Latin America and The Cribbean United Nations(ECLAC).
Brands, H. (2018), American Grand Strategy in The Age of Trump. Washington: Brookings Institution Press.
Buxton, J. (2018, Spring), Defusing Venezuela"Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations" pp. 1-24. Retrieved from https://www.questia.com/library/journal/1P4-2117320739/defusing-venezuela
Camilleri, M. J. (2017), "Evolution or Revolution?U.S Policy on Venezuela from Obama to Trump" Pensamiento Propio, 47, pp. 189-206.
Congressional Research Service. (2019), "The Trump Administration,s Zero Tolerance Immigration Enforcement Policy" Washington:Congressional Research Service. Retrieved from http://www.Crsreports.cogress.gov.r5266
Deeds, C. & Witheford, S. (2017, Septamber 27), "The Social and Economic Costs of Trumps Wall"Voice of Mexico(102), pp. 24-28. Retrieved from http://www.Revistascisan.unam.mx.voices/pdfs/10207/pdf
Dumont, G. F. (2018, March-April), "Trump:A New Immigration Policy in the United States?«Population and Avenir, 737, p. 3. Retrieved from http://www.researchate.net/publication/328789502
Ellis, E. R. (2017, July-August), "The Collapse of Venezuela and its Impact on the Region" Military Review, pp. 22-33. Retrieved from http://www.theglobalamericans.org/2017/07/collapse-venezuela-impact-region/
Elsea, J. K. liu, E. K. & Sykes, J. B. (2019), "Can the Department of Defense Build the Border Wall?«Washington: Congressional Research Service. Retrieved February 18, 2019, from http://www.crs.gov
Eriksson, L. & Taylor, M. (2010), The Environmental Impacts of the Border Wall Between Texas and Mexico. Texas: University of Texas. Retrieved from http://www.law.utexas.edu/humanrights/borderwall/analysis/briefing
Farrow, R. (2018), War on Peace:The End of Diplomacy and the Decline of American Influence. Norton and Company. Retrieved from http://www.norton and company
Gardner, H. (2018), The Risks of America"s New Nationalism World War Trump. Newyork: Prometheus Book.
Gingrich, N. (2018), Trump"s America. Newyork: Hachette Book Group inc.
Grandin, G. (2019), The End of The Myth From The Frontier to The Border Wall in The Mind of America. Macmillan. Retrieved from http://U.S.Macmillan.com
Guida, A. (2018, July 15), "Donald Trump and Latin America" Interdiscipliary Political Studies(4), pp. 185-227. doi:10.1285/i20398573v4n1p185
Hooghe, M. & Marien, S. (2016, 5 6), The Wall with Mexico is a Utopian project for Trumps Supporters. Retrieved from American Politics and Policy: http://www.Blogs.ise.ac.uk/usaappblog/201605/06.The Wall with Mexico is a Utopian project for Trumps Supporters
Kirkendal, A. J. (2017), US-Latin America in The Age of Donald Trump. Texas: Texas A&M University.
Kurt, A. H. (2019, March 4), Hunton Andrews Kurth. Retrieved from huntonak: https://www.huntonak.com/images/content/5/6/v2/56513/trump-allows-lawsuits-against-cuba-restricted-list.pdf
Lemieux, P. (2018-2019, Winter), "Is Nafta 2.0 Better than Nothing?" Regulation, pp. 12-15.
Leogrande, W. M. (2017-2018, Automne), "Reversing the Irreversible:President Donald.J.Trump"s Cuba Policy" Ideas:Ideas d"Ameriques, 10, pp. 1-20. doi:10.4000/ideas.2258
Martin, P. L. (2017, January 23), "Trump and U.S Immigration Policy" California Agriculture, 71(1), 15-17. doi:10.3733/ca.2017a0006
Matis, J. & West, B. (2019), Call Sign Chaos. Newyork: Random House.
Meier, B. (2018), Central American Migration to and from The U.S under The Trump Administration. Zurich: Maseth Development and Cooperation.
Napoles, P. R. (2017), "Donald Trump,Nafta and Mexico" Voices of Mexico, pp. 19-23. Retrieved from www.revistascisan.unam.mx/Voices/pdfs/10305.pdf
National Security Strategy. (2019), Retrieved from Nssarchive:http://www.nssarchive.us
Pierce, S. & Selee, A. (2017), Immigration under Trump:A Review of Policy Shifts in the Year since the Election. Migration Policy Institute. Retrieved from http://www.Migrationpolicy institute.com
Puyana, A. (2018), "Trump Politics towards Mexico.Renegotiating Nafta while Invocating the Monroe Doctrine" Real World Economic Review(85), 123-141. Retrieved from http://www.rwer.wordpress.com
Rachman, G. (2016), Easternization Asia"s Rise and America"s Decline,from Obama to Trump and Beyond. Newyork: Otherpress.
Renshon, J. & Renshon, S. A. (2008), "The Theory and Practice of Foreign Policy Decision Making" Political Psychology, 29(4), pp. 509-535.
Retana Fernandez, M. R. (2017), Nafta"s Impact on U.S-Mexican Border Security:Drug,Trade and Migration. Observatoire Politique de I'Amerique Latine et des Caraibes.
Ruano, L. (2017),  Cuba and Trump:The Power of Symbols. Institute for Security Studies. European Union.
Ruiz, S. R. (2017, Spring), "Wall to Keep People Out?or Keep People in?An Analysis on the true Motivations Behind Physical Political Boundaries" Critique:A Worldwide Student Journal of Politic, pp. 71-79.
Sachs, J. D. (2018), A New Foreign Policy:Beyond American Exceptionalism. Newyork: Columbia University press. Retrieved from http://www.cup.columbia.edu
Tankersley, J. (2018, October 1), "Trump Just Ripped up Nafta Here is What"s in the New Deal" The Newyork Times, 2.
Townsend, T. & Stepnowsky, D. (2017), Cuba Sanctions Changes. Wigging and Dana. doi:http://www.wiggin.com
Traurig, G. Dohale, S. & Bombach, K. M. (2017), U.S Implements President Trump"s Cuba Policy. Cuba Practice, Export Controls and Economic Sanctions. Greenberg Traurig. Retrieved from http://www.gtlaw.com
Trump, D. (2019, February 15), Presidential Proclamation on Declaring a National Emergency Concerning the Southern Border of United State. Retrieved from White House: http://www.whitehouse.gov/presidential actions
U.S Congress government. (2019), Nafta Renegotiation and the Proposed U.S -Mexico-Canada Agreement(USMCA). Washington: Congressional Research Service. Retrieved from http://www.crsreports.congress.gov
Vernon, V. & Zimmermann, K. F. (2019, March), Walls and Fences:A Journey through History and Economics. Working Paper, 1-25. Retrieved from http://www.hdl.handle.net/10419/19364.econstor.eu
Weyland, K. & Madrid, R. l. (2019), When Democracy Trump"s Populism:European and Latin American Lessons for the U.S. (K. Weyland, & R. l. Madrid, Eds.) London: Camdridge University Press. doi:10:1017/978110802793
Woodward, B. (2018), Fear:Trump in the White House. New York: Simon and Schuster.