ایران و آمریکا: عبور از رودخانه روبیکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

عمیق ترین و پر دامنه ترین تعاملات دشمن محور در دهه های اخیر را به ضرورت باید  در روابط ایران و امریکا جستجو کرد. اگر نماد عصر جنگ سرد را دشمنی امریکا و اتحاد جماهیر شوروی بدانیم محققا چهره سیستم بین المللی کنونی را که به دنبال فروپاشی منازعه  کلان ایدئولوژیک دو ابرقدرت شکل گرفت باید تعامل به شدت خصومت محور و تعارض موجودیتی میان تهران و واشنگتن ترسیم ساخت. سوالی که مطرح می باشد این است که بن مایه سیاست کنش متقابل مبتنی بر حاصل جمع جبری صفر( پیروزی یکی تنها در صورت نابودی بازیگر دیگر ممکن است ) میان ایران وآمریکا چه می باشد؟ تلاش همه جانبه و مستمر ایران برای ناکارآمد ساختن و در صورت امکان جایگزین نمودن ترتیبات مستقر در منطقه و دگر گون ساختن چگونگی توزیع قدرت در سیستم که افزون ترین بهره ها را متوجه امریکا می نماید (در بطن استراتژی توازن قوا) و از سوی دیگر اقدامات آگاهانه و نیت مند آمریکا برای محقق ساختن همزمان بی نظمی نرم (ایجاد شرایط برای تبدیل نخبگان درون حاکمیتی به نخبگان برانداز و ارتقاء موقعیت مخالفان داخلی نظام در راستای ایجاد بی ثباتی ) و بی نظمی سخت(  برقراری تحریم ها و سوق دادن ایران به سوی انفعال و انزوای منطقه ای) را باید بسترساز دشمنی این کشور (دربطن استراتژی هژمونی)  دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran and America: Crossing The Rubicon River

نویسنده [English]

  • Hossein Daheshiar
Professor of International Relations, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

In recent decades the deepest and widest enmity based interaction must be looked for in relations between Iran and America. If we assume the enmity between America and the Soviet Union was the symbol of the cold war era, after the disintegration of macro ideological hostility between the two super powers the face of the present international system has to be sketched based on very hostile interaction and existential conflict between Tehran and Washington. The question has to deal with this: what is the foundation of mutual action policy based on zero sum game(victory for one comes only through the destruction of the other) between Iran and America? Comprehensive and continuous efforts to make ineffective and if possible to replace settled arrangements in the region and transformation of the quality of distribution of power in the system which gives the US the most dividend by Iran (in the context of balance of power strategy) and on the other hand, conscious and purposeful practices, simultaneously, to bring about soft disorder(to shape conditions in order to change elites in the authority to a destructive ones and to enhance the position of the domestic opposition of the system in order to cause instability)and hard disorder(establishing embargo and pushing Iran ) by the US (in the context of hegemonic strategy) are the background of the animosity between these two capitals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy of Hegemony
  • Strategy of Balance of Power
  • Mutual Action
  • Regional Practice
  • Security Domain