تاثیر عوامل بین المللی بر روابط اقتصادی ایران و روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی- دانشگاه تهران

چکیدهروابط ایران و روسیه در دهه‌های اخیر فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است و اکنون سطح روابط اقتصادی دو طرف با وجود نزدیکی جغرافیایی و زمینه‌های مناسب گسترش چشمگیر نیست. ریشه‌یابی علت‌های گسترش نیافتن روابط ایران و روسیه مساله‌ای است که در چارچوب کاهش احتمالی تنش در روابط خارجی ایران اهمیت بسیار دارد. عوامل داخلی و خارجی متعددی بر روابط دو کشور تاثیرگذار هستند، ولی تمرکز نویسندگان مقاله بر دو عامل خارج از مرزهای ایران است. نخست تاثیر فضای تصمیم‌سازی روابط خارجی در روسیه و دوم تاثیر تحریم‌یا برچیده‌شدن آن بر روابط اقتصادی ایران و روسیه. پرسش بنیادین مقاله این است که تحول در موقعیت بین‌المللی ایران بر روابط اقتصادی ایران و روسیه چه تاثیری داشته است؟ نویسندگان تحول در روابط اقتصادی ایران و روسیه را از دو نگاه، نخست روسی- و در چارچوب روند تصمیم‌سازی روس‌ها- و دوم نگاه بین‌المللی تبیین کرده است. فرضیه مقاله این است که عوامل بین‌المللی به ویژه دوره‌های تحریم علیه ایران، تاثیر فوری و مستقیم بر روابط اقتصادی ایران و روسیه داشته است. روش این پژوهش کمی-کیفی است و از تحلیل آمارها، مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی برای پاسخ به پرسش اصلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of External Factors on Iran- Russia’s Economic Relations

نویسندگان [English]

  • ELAHEH KOOLAEE 1
  • Peyman Kavianifar 2
1 FACULTY MEMBER- UNIVERSITY OF TEHRAN
2 Regional Studies Department University of Tehran
چکیده [English]

During a long history of bilateral relations, Iran-Russia's has experienced many changes in their relations. Against suitable capacity foe expansion economic relations, their relations have remained limited yet. Understanding the causes of this situation and continuation of limited economic relations, needs considering different internal and external factors affects on their relations. Changes in Iran's relation with international system is a very important factor in this regard. In this paper the authors focus on the two dimension of affecting element, one is the condition of decision making in Russia, and the second is influential external factors. The main element is sanctions, both America's sanctions and international sanction.
The man question of this paper is that: what is the role of international factors on Iran- Russia's relations? The authors hypothesis is that international sanctions has direct impacts on Iran Russia's relations. the methodology of this research is mixed, both quantitative and qualitative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Iran"
  • "Trade"
  • "sanction"
  • "Russia"
  • "Middle East"
کولایی، الهه (1398)، سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، چاپ چهارم، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
کولایی، الهه (1390)، اتحاد شوروی و انقلاب اسلامی ایران، تهران: نشر علم.
کولایی، الهه و عفیفه عابدی (1397)، جمهوری اسلامی ایران در ادراک­های رهبران روسیه، تهران: جهاد دانشگاهی تهران.
نوری، علیرضا (1389الف)، سیاست خارجی روسیه در دوره پوتین: اصول و روندها، تهران: دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم، مرکز مطالعات راهبرد بین‌الملل.
کرمی، جهانگیر (1389)، «ایران و روسیه، متحد شرقی یا تهدید جنوبی»، روابط خارجی، شماره 7، صص 200-171.
نوری، علیرضا (1389ب)، «چیستی مفهوم قدرت بزرگ در سیاست خارجی روسیه»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 1، شماره 71، صص 162-133.
تارنمای اتاق بازرگانی، قابل دسترسی در:  http://www.tccim.ir/ (تاریخ دسترسی: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰)
Foreign Policy Concept of the Russian Federation (2016), available at: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (accessed on 2021-05-06).
Foreign Policy Concept of the Russian Federation (2013), available at: https://www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/122186 (accessed on 2021-05-06)
Foreign Policy Concept of the Russian Federation (2008), available at: http://en.kremlin.ru/supplement/4116#sel=110:1:Gxk,110:19:yoU (accessed on 2021-05-06)
Nytimes, (2018), “Trump Abandons Iran Nuclear Deal He Long Scorned”, available at: https://www.nytimes.com/2018/05/08/world/middleeast/trump-iran-nuclear-deal.html(accessed on 2021-05-06)
Observatory of Economic Complexity (2021), available at: https://oec.world/en/profile/country/rus/)accessed on 2021-05-006)
Observatory of Economic Complexity (2021) available at: https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/irn/show/all/2017/ (accessed on 2021-05-06)
Reuters (2009), “House passes Iran gasoline sanctions bill”, available at: https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions-idUSTRE5BE61K20091215 (accessed on 2021-05-06)
Swift (2012), “SWIFT instructed to disconnect sanctioned Iranian banks following EU Council decision”, Available at: https://www.swift.com/insights/press-releases/swift-instructed-to-disconnect-sanctioned-iranian-banks-following-eu-council-decision (accessed on 2021-05-06)
Trenin, Dmitry. Malashenko, Alexy (2010), "Iran, a View from Moscow",  Carnegie Endowment for International Peace, Available at: https://goo.gl/f1MTBF (accessed on 2021-05-06)
the white house barak obama (2012), Fact Sheet: Sanctions Related to Iran”, available at: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/07/31/fact-sheet-sanctions-related-iran#(accessed on 2021-05-06)
Official Journal of the European Union (2012), “Council Decision 2012/35/CFSP” available at: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DOJ:L:2012:019:0022:0030:EN:PDF&ved=2ahUKEwj6-sDo27XwAhVCZMAKHR3EDp0QFjACegQIDxAC&usg=AOvVaw3-CcYhSGh1cwvJJbsL1RS4 (accessed on 2021-05-06)
US Department of State, (2016), “Comprehensive Plan of Action (JCPOA)”, Available at: https://2009-2017.state.gov/p/nea/rt/jcpoa/index.htm#:~:text=On%20January%2016%2C%202016%2C%20the,concerns%20over%20Iran's%20nuclear%20program. (accessed on 2021-05-06)
US Department of treasury, (2018), “Re-imposition of the sanctions on Iran that had been lifted or waived under the JCPOA”, Available at: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions/re-imposition-of-the-sanctions-on-iran-that-had-been-lifted-or-waived-under-the-jcpoa. (Accessed on 2021-05-06).