سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران: بررسی سیاست دموکرات ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

بعد از انقلاب اسلامی 1357 و سقوط نظام دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی در ایران، آمریکا به اولین و مهمترین تهدید امنیت ملی ایران تبدیل شد. هرچند ایران مهمترین تهدید امنیت ملی آمریکا نیست، اما بعنوان یکی از تهدیدهای مهم امنیت ملی آمریکا تلقی شده است. این تحقیق مربوط به تاثیر کلان سیاست آمریکا بر برنامه هسته ای ایران است ضمن اینکه سیاست خارجی دموکرات‌ها بطور موردی نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در مقاله حاضر از مدل پیش تئوری جیمز روزنا، به دلیل آنکه تلفیقی از سطوح خرد و کلان در زمینه بررسی سیاست خارجی است و با روش توصیفی- تحلیلی سیاست خارجی آمریکا و تاثیر آن بر برنامه هسته‌ای ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق؛ یک. سیاست های آمریکا تاثیر شگرفی بر برنامه هسته ای ایران داشته و سیاست های زورگویانه آمریکا برای نابودی برنامه هسته ای ایران، نتیجه کاملا معکوس داشته و ایران را به مرز توانمندی ساخت بمب هسته ای رسانده است و دوم. دموکرات‌های آمریکا با برجام درصدد تغییر سیاست سنتی آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US Policy Towards the Islamic Republic of Iran's Nuclear Program: A Review of Democrat Policy

نویسندگان [English]

  • Mostafa Esmaili
  • Vali Allah Noori
Supreme National Defense University
چکیده [English]

After the Islamic Revolution of 1978 and the fall of the 2,500-year-old imperial regime in Iran, the United States became the first and most important threat to Iran's national security. Although Iran is not the most important threat to US national security, it is considered one of the most important threats to US national security. This study deals with the major impact of US policy on Iran's nuclear program, while also examining the foreign policy of Democrats on a case-by-case basis. In the present article, the pre-theory model of James Rosina is analyzed and evaluated by the descriptive-analytical method of US foreign policy and its impact on Iran's nuclear program, because it is a combination of micro and macro levels in the field of foreign policy. Based on research findings; One. US policies have had a profound effect on Iran's nuclear program, and US coercive policies to destroy Iran's nuclear program have had the exact opposite effect, pushing Iran to the brink of a nuclear bomb capability. The US Democrats are working with Joint Comprehensive Plan of Action to change the traditional US policy on Iran's nuclear program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • USA
  • IRI
  • Nuclear Program
  • Joint Comprehensive Plan of Action
  • Democrat Party
«سخنان جالب رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دوران پهلوی»، مصاحبه با اکبر اعتماد، خبرگزاری فارس، 7 فروردین 92، شماره‌ی 13920107000245.
انرژی هسته‌ای در ایران، بهمن شعیب ، ماهنامه‌ی تاریخ معاصر ایران، 1386، شماره‌ی 15، ص 2.
پای «چوبین» منتقدان برجامی درباره قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، دیپلماسی ایرانی، 20 اردیبهشت 1400
پیشنهاد موسویان درباره معامله هسته‌ای، تابناک، 23 شهریور 1398
جان کری: عربستان، مصر و اسرائیل خواستار حمله نظامی به ایران بودند، بی بی سی،13 مهر 1397
جهانشیر منصوری مقدم و علی اسمعیلی (1387) تحلیلی بر سیاست خارجی ایران در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد از منظر مدل پیوستگی جیمز روزنا
دبلیو. کگلی چارلز (1382)، ویتکف اوجین آر؛ ترجمه اصغر دستمالچی. «سیاست خارجی آمریکا (الگو و روند)»، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.
دلیل برای عدم حمله به ایران ، فرارو، 7 شهریور 1391،موسویان،
روزنا، جیمز (1384) ، آشوب در سیاست جهان، نظریه ای درباره دگرگونی و پیوستگی ، مترجم ک علیرضا طیب، تهران ، انتشارات روزنه
سعید طالبی پور ، حشمت اله فلاحت پیشه (1395) ، تخمین جایگاه ایران در سیاست خارجی امریکا در 2025بهروز دیلم صالحی ، غلامرضا صائبی (1396)، تحلیل سیاست خارجی امریکا در قبال پرونده هسته ای ایران با رویکرد سیستمی
سیف زاده، حسین(1384). مبانی و مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی. تهران: انتشارات وزارت خارجه
عربستان و ایران به روایت ویکی لیکس: 'سر اژدها را قطع کن'،بی بی سی، ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۶ ژوئن ۲۰۱۲
قریب، حسین (1389)، «مرزهای تداوم و تغییر در دکترین امنیت ملی اوباما»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره دوم.
مجموعه اسناد مذاکرات ایران و آمریکا، سند شماره‌ 1 (چهار سند)، شاه به فکر ساخت سلاح‌ هسته‌ای است؟، ترجمه‌ بهرنگ رجبی، انتشارات فرزاد و رک: سایت تاریخ ایرانی.1392
محسن اسلامی و فرزانه نقدی (1395) ، ابزار تحریم و سیاست خارجی امریکا در قبال ایران
مصاحبه موسویان با سی ان ان، گزارش خبرآنلاین، 24 تیر1394
موسویان، سید حسین(1385). کتاب روابط ایران و آلمان، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک ایران
The Iranian Nuclear Crisis; A Memoir, Seyed Hossein Mousavian, Carnegie International Endownment, 2021
Rosenau, J 1971, The Scientific Study of Foreign Policy. New York. The Free Press
Rosenau, J 1972, The Analyses of International Politics.
Waltz, K , 1979 , Theory Of International Polities London : Addison  Wesley.
Ivoh, Daalder And M Lindsay James (2003), “Bush ‘S Foreign