پیامدهای بومرنگی سیاست خارجی ترکیه در سوریه (2020-2010)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

3 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

از اوائل قرن بیستم و با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، سیاست خارجی این کشور دستخوش تغییرات عمده ای شد و تلاش برای تنش زدایی با همسایگان و روابط مسالمت آمیز با جهان پیرامون به کانون استراتژیک دستگاه دیپلماتیک ترکیه تبدیل شد. در این راستا آشتی با سوریه در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت و دو طرف، همکاری اقتصادی گسترده ای را ایجاد کردند. اما بعد از جنگ داخلی در سوریه، آنکارا بتدریج راه حمایت از مخالفان حکومت بشار اسد را در پیش گرفت و پیامدهای آن بر سپهر داخلی ترکیه نیز نمایان شد. این پژوهش درصدد است با کاربرد الگوی نظری و مفهومی بومرنگ، پیامدهای داخلی سیاست خارجی ترکیه در سوریه را بررسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاستمداران حزب عدالت و توسعه بعد از دخالت در امور داخلی ترکیه، با ذهنیتی خودکامه و امنیتی، کنترل و سانسور را در جامعه ترکیه تشدید کردند و با حذف صدای مخالفان و منتقدان، درصدد بسط اقتدارگرایی برآمدند. به این معنا، ترکیه نه تنها نتوانست به اهدافش در سوریه دست یابد، بلکه در داخل با بحران هایی مواجه شد که به صورت منظومه ای از تاثیرات بومرنگی کارکرد حکومت و فضای داخلی ترکیه را دستخوش دگرگونی و تغییر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Boomerang Consequences of Turkey's Foreign Policy in Syria (2010-2020)

نویسندگان [English]

  • jaber Ghasemi 1
  • Ali Mokhtari 2
  • Ali bagheri dolatabadi 3
1 Faculty member of Payam-nour University, Asaloye Branch
2 Assistant Professor of Yasuj University
3 Member of Department of Political Science- yasouj university
چکیده [English]

ince the beginning of the twentieth century, with the rise of the AKP in Turkey, its foreign policy has undergone major changes, and efforts to dismantle its neighbors and peaceful relations with the world have become the strategic focus of Turkey's diplomatic apparatus. In this regard, reconciliation with Syria was on the agenda of foreign policy, and the two sides established extensive economic cooperation. But after the civil war in Syria, Ankara gradually began to support opponents of Bashar al-Assad's regime and its effects on Turkey's internal sphere. This study seeks to examine the domestic implications of Turkey's foreign policy in Syria using the Boomerang conceptual and conceptual model. The findings of the study show that AKP politicians intensified control and censorship in Turkish society after interfering with Turkish internal affairs, and with the elimination of the voices of dissidents and critics, they sought to expand authoritarianism. In this sense, Turkey not only failed to achieve its goals in Syria, but also faced domestic crises that systematically altered the effects of the boomerang effect on the functioning of the Turkish government and interior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boomerang
  • Turkish Foreign Policy
  • Syrian Crisis
  • Civil Society
منابع
 پورابراهیم، ناصر، (1393). سیاست‌های جدید ترکیه در خاورمیانه. «فصلنامه سیاست خارجی»، سال بیست و هشتم، شماره 1، بهار. صص 148-127.
 جبرائلی، یاسر. (1391). اقتصاد بادکنکی ترکیه؛ سراب رشد و حباب توسعه، «خبرگزاری فارس»، بازیابی شده از:
https://www.farsnews.com/news/13910819000685
بیات، ناصر. (1390). نقش ترکیه در تحوّلات خاورمیانه با تأکید بر تحولات سوریه، «فصلنامه رهنامه سیاست‌گذاری»، سال دوّم، شماره 2، تابستان، صص 178-161.
ترکیه میزبان 30 حادثه تروریستی در یکسال گذشته (+رویدادشمار)، «وب سایت عصر ایران»، بازیابی شده از:
http://www.asriran.com/fa/news/515108/
خلیلی نژاد کشکوئی، روح ا...؛ دهشیار، حسین. (1396)، بحران سوریه و امنیت ملی ترکیه، «فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام»، سال 7، شماره 2، تابستان، صص 140-107.
دانش نیا، فرهاد وهاشمی، مسعود. (1394). تحولات سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه و تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن (2014-2002)، «رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی»، شماره 39، پاییز، صص 72-43.
فاضلی، محمود. (1394). کاهش رشد اقتصادی ترکیه، وب سایت فرصت روز، موحود در:
https://www.forsatnet.ir/.html
کریمی، شورش (1396). سیر تکوین فاشیسم نئوعثمانی، «وب سایت پیام»، بازیابی شده از:
http://www.payaam.org/matalebreside/2018/2/page15.html
نیاکویی، امیر و بهمنش حسین. (1391). بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها، «فصلنامه روابط خارجی»، سال چهارم، شماره 4، زمستان، صص 135-95.
یزدان پناه درو، کیومرث و نامداری، محمد مهدی. (1392). بحران سوریه، با تأکید بر رویکرد نظام غرب و راهبرد ترکیه در این کشور، «دو فصلنامه بیداری اسلامی»، سال دوم، شماره سوم.
 
Allen, K. (2018). Turkey’s huge crackdown is destroying civil society, Retrieved from: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/30/amnesty-workers-terrorists-repressive-new-turkey-ngo-draconian-government
Amberin, Z. (2014). Syrian Kurds continue to blame Turkey for backing ISIS militants Al-Monitor.
Batty, D. (2016). Turkey’s media faces 'unprecedented crisis', says English PEN, Retrieved from: https://www.theguardian.com/media/2016/mar/23/turkey-media-english-pen-recep-tayyip-erdogan.
BenliAltunsik, M. (2016). The Inflexibility of Turkey’s Policy in Syria, Retrieved from: https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius- adjunts/anuari/med.2016/IEMed_MedYearbook_2016_keys_Turkey_Syrias_Policy_Benli_Altunisik.pdf
Bodette, M. (2018). Turkey is committing war crimes in Afrin, Syria, Retrieved from: https://theregion.org/article/12691-turkey-is-committing-war-crimes-in-afrin-syria.
Cagaptay, S. and Pollock, D (2013). Whatever Happened to "The Turkish Model”? Retrieved from: http://cagaptay.pundicity.com/12771/turkish-model.
Cokkburn, P. (2015). The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution, London; Brooklyn, N.Y.: Verso.
Cunningham, E. (2017). Syria’s war creates myriad problems for Turkey, Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/syrias-war-becomes-a-bigger-problem-for-turkey/2017/01/17/ab4ba450-c7be-11e6-acda-59924caa2450_story.html?noredirect=on&utm_term=.cc3ff7f5b94b
Coyne, C.J and Hall, Al R. (2014), Perfecting Tyranny Foreign Intervention as Experimentation in State Control, Retrieved from: http://www.independent.org/pdf/tir/tir_19_02_01_coyne_hall.pdf.-
Erdogan’s Turkey: repression, authoritarianism and terror, (2016). Retrieved from: https://syriafreedomforever.wordpress.com/2016/01/27/erdogans-turkey-repression-authoritarianism-and-terror
Ersoy, M. (2016). War–peace journalism in the Turkish press: Countries come to the brink of war, Retrieved from: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1748048516630717
Esen, O, and OgusBinatlı., A., (2017). The Impact of Syrian Refugees on the Turkish Economy: Regional Labour Market Effects, social sciences, Vol 129. October.
Kamberis, V. (2017). A quest for power: Erdogan’s attack on human rights, Retrievefrom: https://medium.com/@HellenicLeaders/a-quest-for-power-erdogans-attack-on-
Kösebalaban,Hasan. (2020), Transformation of Turkish Foreign Policy Toward Syria: The Return of Securitization, Middle East Critique , Volume 29, - Issue 3, pp.335-344.
Kuyumcu, İ. and Kösematoğlu, H, (2016). The Impacts of The Syrian Refugees on Turkey s Econimy.
Natili, I. (2016). Turkey's Foreign Policy Challenges in the Syrian Crisis, Irish Studies in International Affairs, Vol. 27 (2016), pp. 75-84.
National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism: Annex of Statistical Information, Retrieved from: https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272241.htm
Sheldon, R. (2014). The “Boomerang Effect”: How Foreign Policy Changes Domestic Policy, Retrieved from: https://c4ss.org/content/32287
Trends in Turkish Civil Society, (2017), Retrieved from: https://www.americanprogress.org/article/trends-turkish-civil-society/
Turkey vs. ISIS and PKK: A Matter of Distinction, (2016). Retrieved from: https://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/2016/07/BPC-Turkey-ISIS-PKK.pdf.
Walker, J. W. (2012). “Turkey’s Time in Syria: Future Scenarios,” Crown Center for Middle East Studies, No. 63.
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2016/272241.htm-
https://data.unhcr.org/en/situations/syria