ظهور، شیوع و پی‌آمدهای سیاسی-اقتصادی کووید- 19(کرونا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده

در آستانه قرن بیستم، شیوع ویروس کرونا نشانگر بروز یِک بحران جدید در عرصه زندگی جمعی است که بسیاری از معانی و جلوه-های زندگی اجتماعی انسان را در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی دستخوش دگرگونی کرده است. اگرچه جهان تا پیش از این، با بحران‌های گوناگون (گرم شدن هوا، ذوب شدن یخ‌های قطبی، جاری شدن سیلاب‌ها، به‌زیرآب رفتن زمین‌های کشاورزی، کمبود مواد غذایی، مهاجرت، بیکاری، پناهندگی، سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم، فاجعه‌های طبیعی، گسترش فقر) روبه‌رو بوده است. اما شیوع کووید- 19، از نظر گستره تأثیرگذاری چشم‌انداز دیگری برای حال و آینده جامعه بشری گشود. با وقوع همه‌گیری، بهداشت عمومی و ثبات سیاسی ارتباط یافتند و بر یکدیگر تأثیر گذاشتند. این تأثیرگذاری در طیفی از سطوح داخلی و بین‌المللی، و نیز حوزه‌های سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده و بحث و بررسی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حوزه‌هایی همچون صنعت ورزش، سلامت اجتماعی، فلسفه و کلام، مدیریت شهری، شاخه‌های مختلف هنر، جغرافیای سیاسی و اقتصادی، مسائل مناطق اتحادیه اروپا و خاورمیانه، و ساختار جمعیتی، هر یک تأثیراتی پذیرفته، و تحولاتی را از سر گذرانده‌اند. هرچند ارزیابی دقیق آثار و پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، نیازمند زمان بیشتری است، پژوهش حاضر می‌کوشد با بهره‌گیری از روش توصیفی-تبیینی، پیامدهای آن را در عرصه‌های مختلف زندگی جمعی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emergence, prevalence and political-economic consequences Covid-19 (Corona)

نویسندگان [English]

  • sefat shahverdi 1
  • reza shirzadi 2
  • hasan shamsini ghiasvand 3
1 PhD student in International Relations, Department of Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Member of the Faculty of Political Science Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Political Science - Law and Political Science - Vineyard - Qazvin - Iran
چکیده [English]

On the threshold of the 20th century, the spread of the corona virus indicates a new crisis in the field of collective life, which has transformed many meanings and manifestations of human social life in the domestic and international arenas. Although the world has faced various crises (warming of the air, melting of the polar ice, floods, flooding of agricultural lands, lack of food, immigration, unemployment, refugees, weapons) mass killings, terrorism, natural disasters, spread of poverty) has been faced. However, the spread of Covid-19 has opened another perspective for the present and future of human society in terms of its impact. With the outbreak of the epidemic, public health and political stability were connected and influenced each other. This influence was visible and discussed in a range of domestic and international levels, as well as political and economic fields. Surveys show that fields such as sports industry, social health, philosophy and speech, urban management, various branches of art, political and economic geography, issues of the European Union and the Middle East, and population structure, have each been affected, and have gone through changes. Although the accurate assessment of the effects and consequences of the Corona crisis on the international political economy requires more time, the present study tries to analyze its consequences in various fields of collective life by using the descriptive-explanatory method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • social health
  • economy
  • urban management