نقش امنیت ساز سازمان همکاری شانگهای در پیرامون افغانستان

نویسندگان

چکیده

دستیابی به امنیت و ثبات، از اهمیت راهبردی ویژه ای در جهان امروز، به ویژه برای قدرت های اقتصادی نو پدید و رو به رشد برخوردار است. در این سال ها، اوراسیا، منطقه ای که بر قلب استراتژیک جهان تکیه زده، در حال تجربه کردن رویدادهای نوینی است که می تواند پایه های ثبات کشورهای منطقه را به لرزه در آورند و دستیابی به امنیت را با دشواری همراه سازد. از این رو، برخی ملاحظات امنیتی در میان کشورهای این منطقه در حال افزایش است. با در نظر گرفتن این واقعیت ها، سازمان همکاری شانگهای به عنوان توانمندترین سازوکار برپاداری همکاری منطقه ای در اوراسیای مرکزی، در تلاش است تا نقشی مهم در شکل دادن به یک چارچوب همکاری جمعی در این منطقه بازی کند. در این نوشتار ابزارهای سازمان همکاری شانگهای برای ایجاد امنیت منطقه ای، به ویژه در افغانستان و حوزه پیرامون آن، به عنوان یکی از مهم ترین موضوع های امنیتی در منطقه شانگهای بررسی می شوند. نویسندگان تلاش کرده اند نشان دهند سازمان شانگهای با گستره ای مهم خود، چگونه می تواند به حل دشواری ها و موانع پیش روی امنیت منطقه ای کمک کند؟ چه فرصت هایی را برای گسترش همکاری های منطقه ای می تواند پدید آورد؟ چگونه نقش آفرینی آن در افغانستان، می تواند به گسترش همکاری های سیاسی در دو سطح منطقه ای و بین المللی یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of the Shanghai Cooperation Organization in Security Building in Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee
  • Mandana Tisheyar
چکیده [English]

For the new and rising powers of the world, security and stability building have gained strategic importance. As the strategic hearth of the world, Eurasia has experienced events that could make destabilized regions around of it and make difficult gaining security. So some security considerations of this region are increased. With respect to the realities of the region, the Shanghai Cooperation Organization (SCO) has tries to play an influential role in security and stability building in this region, based on a regional cooperation framework. In this article the means and leverages of this organization to reach this end will be examined. The authors try to show how SCO can use its capacities to solve security problems and obstacles of the region, especially in Afghanistan? And how it can create suitable opportunities for regional cooperation? How its activities in Afghanistan can help to expand regional and international political cooperation?

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Afghanistan
  • Central Asia
  • security
  • Stability
  • Cooperation
  • Shanghai Cooperation Organization
  • SCO