هویت گرایی در سیاست خارجی آمریکا و تاثیر آن بر برنامه هسته ای ایران (20082001)

نویسنده

چکیده

رویداد یازده سپتامبر سر آغاز عصر جدیدی در تاریخ روابط بین الملل است. این رویداد مفاهیمی متشکل از هویت، تروریسم، تسلیحات کشتار جمعی و «دولت های یاغی» را در صدر موضوعات بین المللی قرار داد و بین امنیت آمریکا و هویت آن دولتها، نوعی رابطه خصمانه ایجاد کرد. بعد از یازده سپتامبر خطر اصلی از دید آمریکا، هویت «دولت های یاغی» است که
ارزش ها و منافع این کشور را نشانه رفته اند. در صورت دستیابی این دولت ها به فناوری حساس به ویژه هسته ای، تهدید هویتیامنیتی محسوب می شوند که باید به فوریت و با حمله پیشگیرانه، خطرشان را دفع کرد. با نگرش فوق فرضیه این مقاله شکل می گیرد که هویت گرایی در سیاست خارجی آمریکا پس از یازده سپتامبر مهم ترین عامل مخالفت آمریکا با برنامه هسته ای ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identitism in Foreign Policy of the United States and Its Impact on Iran's Nuclear Program (2001-2008)

نویسنده [English]

  • Ahmad Jansiz
چکیده [English]

9/11 is considered the inception of a new era in the international relations. This event put some concepts such as identity, terrorism, weapons of mass destruction and rouge states at top of the international agenda and a hostile relation between the United States security and the identity of those states has been formed. After 9/11, the main danger, from the United States' viewpoint, is the identity of rouge states which have targeted the country's interests and values. In case these states have access to key technologies especially nuclear capability, they will be a security-identity threat which should be removed with a pre-emptive attack. Given the above-mentioned facts, it is hypothesized that identitism in the United States foreign policy after 9/11 is the main reason why the United States has opposed Iran's nuclear program (2001-2008)..

کلیدواژه‌ها [English]

  • 9/11
  • Identity
  • The Foreign Policy of America
  • Iran's Nuclear Program
  • Contructivism