سیاست‌گذاری راهبردی در مدیریت بحران امنیتی یمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

برخی از پژوهشگران بر این اعتقادند که بحران یمن صرفاً تحت تأثیر نیروهای اجتماعی یا نقش‌آفرینی بازیگران منطقه‌ای همانند ایران و عربستان شکل گرفته است، اما واقعیت‌های راهبردی بیانگر آن است که آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌عنوان دو بازیگر جهانی و نیروی منطقه‌ای، در روند شکل‌گیری بحران یمن و تشدید مرحله‌ای آن نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نموده‌اند. کارگزاران سیاست راهبردی آمریکا بر این باورند که اگر ایران در فضای منطقه‌ای با نشانه‌هایی از افزایش تعارض روبرو شود، در آن شرایط زمینه «فرسایش قدرت منطقه‌ای ایران» به‌وجود خواهد آمد. واکنش 11 کشور اتحادیة عرب به‌رهبری عربستان و حمایت بازیگرانی همانند رژیم صهیونیستی، انگلستان و آمریکا نشان می‌دهد که مقابله با حوزه‌های اسلام‌گرایی در حال گسترش است. اگر عربستان با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی زمینه‌سازکودتا در مصر بود، چنین فرآیندی در مقابله با انقلاب مردم یمن و نقش انصارالله در آن معطوف به کاربرد نیروی نظامی بوده است به‌طورمثال همان‌گونه‌که قبل از اقدام عربستان در بحرین، وزیر دفاع آمریکا در منطقه حضور داشت ، عملیات نظامی عربستان نیز به‌موازات حضور وزیر خارجه انگلیس در منطقه انجام گرفته است. پرسش اصلی مقاله آن است که: «سیاست‌گذاری امنیتی در فرآیند بحران یمن دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟» فرضیه مقاله بر این موضوع تأکید دارد که: «کنترل بحران امنیتی یمن که در آوریل 2015 گسترش یافت از طریق موازنه منطقه‌ای حاصل می‌گردد.» چارچوب نظری پژوهش معطوف به بهره‌گیری از «نظریه توازن منطقه‌ای در نظام‌های ناهمگون» و محیط‌های راهبردی آشوب‌ساز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Policy for the Yemeni Security Crisis Management

نویسنده [English]

  • Abas Mosalanejad
چکیده [English]

Some researchers believe that the Yemeni crisis is merely influenced by social forces or the contribution of regional players like Iran and Saudi Arabia, but the strategic facts suggest that Washington and Zionist regime act as two global and regional powers playing a determining role in the incremental course of Yemeni crisis and exacerbation of the situation. The US officials believe that there will be an Iranian erosion of regional power if Iran experiences the signs of intensified conflict within the regional context. The Saudi-led backlash from 11 Arab Union nations and support for the involved players such as Zionist regime, the UK and the US demonstrate how the Islamist realms are increasingly encountered. Any Saudi coup carried out in Egypt backed by Washington and Tel Aviv must have been aimed at encountering the Yemeni national revolution and the contribution of Ansarollah by means of military force. The Saudi military operation was parallel to the involvement of the British Foreign Secretary in the region, similar to the scenario where the US Secretary of Defense made his presence felt in Bahrain prior to the Saudi counteraction. The main question of this research is how are the Yemeni security policies characterized in the wake of nationwide crisis? The hypothesis of this paper stresses the following statement: The Yemeni security crisis broken out in April 2015 will be controlled through achievement of a regional balance. The theoretical framework of this research draws mainly on the regional balance theory in heterogeneous systems and chaotic strategic environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ansarollah
  • Yemeni Strategic Crisis
  • Regional Balance
  • Security Policy
رمضانی، روح‌الله.(1380)." چارچوب تحلیلی بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
سجادپور، محمدکاظم.(1390)." تحلیل استراتژی آمریکا در یمن؛ وزن‌های ناهمسنگ"، همشهری دیپلماتیک، شماره 48، شهریور.
سلطانی‌فر، محمدحسین.(1386)." ریشه‌ها و تاریخچه اصول‌گرایی در مصر"، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه.
صادقی، حسین.، احمدیان، حسن. (1389)." دگرگونی جایگاه منطقه‌ای یمن؛ امکانات و چالش‌ها"، فصلنامه راهبرد، شماره 56، پاییز.
کمجیان، هرایر. (1377)." جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب"، ترجمه حمید احمدی، انتشارات کیهان.
موسوی‌نژاد، سیدعلی. (1390)." شیعیان زیدی و تحولات یمن"، سخنرانی در مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
نیاکویی، امیر (1391)." کالبدشکافی انقلاب‌های معاصر در جهان عرب"، تهران: نشر میزان.
همیلتون، گری.جی.، کولینز، رندال و دیگران. (1387)." تاریخ‌نگاری و جامعه‌شناسی تاریخی"، ترجمه هاشم آقاجری، انتشارات کویر، چاپ دوم.
Altman, Jon. (2015). “Yemen’s Misery”, Washington DC: Center for Strategic and International Studies.
Bearcat, Sultan.(2015). “Saudi Arabia War in Yemen; The moral Questions”, Washington DC: Brookings Institution.
Byman, Daniell., Pollack, Kenneth M.(2007).“Things Fall Apart: Containing the Spillover From an Iraqi Civil War”, Brookings.
Cordesman, Anthony. (2015). “American, Saudi Arabia and the Strategic Importance of Yemen”, Washington DC: Center for Strategic and International Studies.
Fearon, James D. (2005). “Primary Commodity Exports and Civil war”, Journal of Conflict Resolution: , Vol. 49, No. 4, 483-507.
Fortan, Virginia. (2004). “Does Peace Keeping Keep Peace? International Intervention and Duration of Peace after Civil War”, International Studies Quarterly, Vol. 48, 269-92.
Greenhill, Kelly., Solomon, Major.( 2006). “The Perils of Profiling: Civil war Spoikrs and the Collapse of Inter National Peace Accords”, International Security, vol. 31, 7-20.
Hegghammer, Thomas. (2010). “The Rise of Muslim Foreign Fighters”, International Security, Vol. 35, No. 4, 53-94.
Horowitz, Michael. (2010). “Nonstate Actors and the Diffusion of Innovations: The Case of Suicide Terrorism” International Organization, Vol. 64.
Kassinoff, Laura. (February 2011). “Yemen, Awash in Guns, wary of Unrest”, Christian Science Monitor.
Kaufmann, Chaim. (. 1996). “Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil wars”, International Security, Vol. 20, 1356-75.
Kaufmann, Stuart. (. 2006). “Symbolic Politics of Rational Choice? Testing Theories of Extreme  Ethnic Violence”, International Security, Vol. 30, 45-86.
Lischer, Sarah. (2003). “Collateral Damage: Humanitarian Assistance as a Cause of Conflict”, International Security, Vol. 28.
Phillips, Sarah. (2010). “What Comes Next In Yemen? Al-Qaeda, the Tribes and State – Building”, Carnegie Endowment for International Peace.
Phillips, Sarah. (2005). “Cracks In the Yemeni System”, Middle East Report Online (www.merip.org)
Pollack, Kenneth. (2015). “The Dangers of the Arab Intervention in Yemen”, Washington DC: Brookings Institution.
Posen, Barry. (1993). “The Security Dilemma and Ethnic Conflict”, Survival, Vol. 35, 27-47.
Posen, Barry R. (1996). “Military Response to Refugee Disasters” International Security, Vol. 21, 72-112.
Schmitz, Charles. (2011). “Yemen’s Tribal Showdown”, Foreign Affairs.
Sharp, Jeremy M (June 2011), “Yemen: Background and US Relations”, Congressional Research Service (www.fas.org).
Walter, Barbara. (2006), “Information, Uncertainty and the Decision to Secede", International Organization, Vol. 60, 105-36.