دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
دیپلماسی عمومی از جدیدترین روش‌های سنت کهن روابط دیپلماتیک است که سعی دارد افکار نخبگان و عموم مردم جامعه هدف را در جهت منافع ملی کشور به کار گیرنده آن تحت تأثیر قرار دهد. در منطقه آسیای جنوب غربی، عربستان سعودی از مهم­ترین کشورهایی است که برای سیاست‌گذاری و تأثیر‌گذاری بر اذهان عمومی از دیپلماسی عمومی استفاده می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی استفاده عربستان از ابزار دیپلماسی عمومی برای دست یافتن به اهداف سیاست خارجی خود است. از این پژوهش در چارچوب نظریه سازه‌انگاری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی این نتیجه حاصل می‌شود که عربستان سعودی برای رسیدن به اهدافش در سیاست خارجی با استفاده از ابزارهای دیپلماسی عمومی خود مانند حج،‌ وجود حرمین شریفین، مدارس مذهبی و دانشگاه‌ها، رسانه‌های تصویری، که العربیه مهم‌ترین آن‌هاست، و همچنین سازمان‌های اجتماعی و حکومتی مانند سازمان رابط‌ العالم‌ الاسلامی و سازمان بین‌المللی امداد اسلامی سعی داشته تا خود را به جایگاه رهبری جهان عرب و جهان اسلام برساند و در چندین حوزه جغرافیایی در این زمینه موفق شده است.

کلیدواژه‌ها