رویکرد آمریکا به کشمکش فلسطین _ اسراییل (2015-2001)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

در این مقاله سعی بر آن است که تأثیر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بر مناقشه اسراییل و فلسطین  در یک دهه اخیر مورد بررسی قرار بگیرد. پرسش اصلی این مقاله این است که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری «جرج دبلیو بوش» و «باراک اوباما» چه تأتیری بر حل وفصل مناقشه بین فلسطین و اسراییل داشته است؟ با توجه به اینکه در این مناقشه شش مولفه مهم امنیت، اختلافات سرزمینی و مرزی، مسئله آوارگان فلسطینی، اسکان یهودیان در شهرک ها، آب و بیت المقدس نقش دارند، سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با شش موضوع مذاکرات صلح، کمک های اقتصادی و نظامی، لابی یهودیان در کنگره، امنیت، شهرک های اسراییلی و آوارگان فلسطینی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین برای یافتن پاسخ سوال اصلی با به کارگیری یک روش مقایسه ای، سیاست خارجی دولت جرج بوش با سیاست خارجی باراک اوباما در قبال مناقشه فلسطین- اسراییل مقایسه شده و درپایان این گونه نتیجه گیری شده است که سیاست خارجی آمریکا در مواجهه با این مناقشه نه یک صلح پایدار به وجود آورده است و نه منجر به یک جنگ تمام عیار شده است، بلکه عامل ثبات در وضعیت این مناقشه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

America's Approach to the Palestinian-Israeli Conflict (2015-2001)

نویسندگان [English]

  • Reza Simbar 1
  • Ehsan Ejazi 2
چکیده [English]

This article will study impact of U.S. foreign policy on Israel _ Palestine conflict in recent decade. The main question of this article is that what are the effects of U.S foreign policy in Bush and Obama presidency on this conflict? Regarding six main problems of this conflict including security, territorial and border disputes, Palestinians refugees, settlement, water and Jerusalem, U.S. foreign policy towards peace negotiations, economic and military aids, Jews lobby in Congress, security, settlements and Palestinian refugees will be assessed. The main conclusion to be drawn from this paper is that U.S. foreign policy towards Israel_ Palestine conflicts neither provokes nor resolves it, but stabilizes the condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the U.S
  • Foreign Policy
  • Israel
  • Palestine
  • Conflict
الف- فارسی
 اسدی، ب. 1381، «صلح و مخالفانش:تاملاتی درباره فلسطین و روند صلح خاورمیانه»، مطالعات منطقه ای، شماره 12.
اسلیتریک، ج. 1384، «چرا روند صلح اسرائیلی فلسطینی به شکست انجامید؟»، ترجمه طاهر زارعی، مندرج در : فصلنامه مطالعات منطقه ای، شماره 23و 24، تابستان و پاییز.
الحسن، ی. 1381، «بررسی جنبش بنیادگرایی مسیحی آمریکایی»، ترجمه مهدی قویدل، مندرج در فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 13، زمستان.
امیر شاه کرمی، م. 1382، «همکاری نظامی آمریکا و اسراییل»، مطالعات منطقه ای، شماره 14، سال چهارم، بهار.
آهویی، م. 1390، «نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده :از اسطوره تا واقعیت»، فصلنامه مطالعات جهان، شماره 1، سال اول، بهار.
پوراحمدی، ح. 1388، «تاثیراهداف راهبردی آمریکا در خاورمیانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 2، تابستان.
حاجی یوسفی، ا. 1381، «خاورمیانه پس از 11 سپتامبر با تاکید بر مناسبات اعراب و رژیم صهیونیستی»، سیاست خارجی، سال پانزدهم، 4، 1101- 1124، تهران.
درهالی، م. 1389، «تا اشغال اسرائیل هست مقاومت هم هست»، چشم انداز ایران، تیر و مرداد.
دهقانی، م. 1385، «چشم انداز صلح خاور میانه و تحولات اخیر در اسرائیل و فلسطین»، فصلنامه راهبرد، شماره 39، بهار.
ساجدی، ا.1384، «تحولات اعراب و اسرائیل و نیاز منطقه به صلح»، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد،  شماره 2، تابستان.
قادری کنگاوری، ر. و ابراهیمی، نبی الله 1389، «تحلیل گفتمان سیاست خارجی باراک اوباما در قبال جهان اسلام»، فصلنامه آفاق امنیت، دوره جدید- سال سوم، شماره ششم.
لوئیس، س. 1382، «تکامل تدریجی اتحاد نانوشته آمریکا و اسرائیل»، ترجمه طاهر زارعی، مندرج در: فصلنامه مطالعات منطقه ای، شماره 17، زمستان.
ملکی، م، وابراهیمی، فرزاد محمدزاده. 1389، «روابط ویژه ایالات متحده _اسراییل و سیاست خاورمیانه ای دولت باراک اوباما»، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، شماره 7، سال دوم، پاییز.
منشی پوری، م.1386، «حقوق بشرو رفاه فلسطینیان: نقدی بر اسرائیل، آمریکا و آیپک»، فصلنامه مطالعات منطقه ای، شماره 27، زمستان.
ب- انگلیسی
Barbalat, A .2008, "A friend like this: Reevaluating Bush and Israel", Middle East Policy, VOL: 25, NO: 4.
Berger, A. 2010 " The Right Time, As Ever", Boston Study Group on Meadle East Peace.
Brzezinski, Z. 2012 Strategic Vision, New York: Basic books.
Chomsky, N and P, Ilan. 2010, Gaza in Crisis, Reflections on Israel's War against the Palestinians, Illinois: Haymarket Books Chicago. 
Dueck, C. 2015, the Obama Doctrine American Grand Strategy Today, New York: Oxford.
Elgindy, K. 2011 Foreign Affairs,September/October. http://www .foreignaffairs.com/articles/68210/khaled-elgindy/palestine-goes-to-the-un (accessed March 4, 2015).
Freedman, R. (Ed), 2012.  Israel and the United States, six decades of US Israel relations, New York: Westview Press.
Freedman, R. 2005. "The Bush Administration and the Arab-Israeli Conflict: The Record of its First Four Years", the Middle East Riview of International Affairs, Vol: 9, No: 1.
 Gries, P. 2015. "How Ideology Divides American Liberals and Conservatives over Israel", Political Science Quarterly, Vol 130, No 1, pp: 51-78.
Gunning, J. 2004, "Peace with Hamas? Thetransforming potential participation", International Affairs,  VOL: 80, No: 2.
Hunter. Robert E. and Jones, Seth G 2004,"Anindependent Palestine: the securit dimension", Intrnational affaires, VOL: 80, NO: 2.
IKenberry, J. 2011. Liberal Leviathan, New Jersey: Prinston University Press.
Kelman, H. 2011, "A one country, two state solution to the Israeli Palestinian conflict", Middle East Policy, VOL: 28, NO: 1.
Lambeth, B. 2012, "Israel's War in Gaza: A Paradigm of Effective MilitaryLearning and Adaptation", International Security, Vol: 37, No: 2, pp: 81-118.
Lindsay, J.2011, "George W.Bush, Barak Obama and the future of US global leadership", International affaires, VOL: 87, NO: 4.
Norton, A. 2010," U.S President and the Arab _Israeli Conflict", Boston Study Group on Middle East Peace.
Rosenson, B.2009, "U.S. Senators' Support for Israel Examined. ThroughSponsorship Cosponsorship Decisions, 1993–2002: The Influence of. Elite and Constituent Factors", Foreign Policy analysis, Vol: 5, pp: 73-91.
Rynhold, J. 2009, The US and the Arab Israel peace process: conflict management versus conflict resolution, Gilboa.E. Inbar.E. (Ed), US-Israel Relations in a New Era, Oxon: Routledge.
Sachs, N. 2015, "Why Israel Waits Anti – Solutionism as a Strategy", ForeignAffairs, November/December, pp: 74-82.
Slater, Jerome on April 21, 2015 in:http:// mondoweiss. net/2015/04/ terrorism-palestinian-argument
Stocker, J. 2015, "Fulbright's Middle East: A Senator's Influence on American Foreign Policy", Digest of Middle East Studies, Vol: 24, No: 1, pp: 47-73. 
Turner, S. 2003,"The dilemma of double standard in U.S human rights policy", Peace and justice studies Association, VOL: 28, NO: 4.
Waxman, D. 2011,"Israel's Palestinian Minority in two state solution: the Missing Dimension", Middle East Policy, VOL: 28, NO: 4.
Waxman, D. 2009. "From Jerusalem to Baghdad? Israel and the war in Iraq", International Studies Perspective, 10, pp: 1-17.
Zanotti, J. 2015. "Israel: Background and U.S. Relations", Congressional  Research Service, 7-5700, RL 33476.
Zunes, S. 2014. The United States: a hegemon challenged, Imael, Tareq Y and Perry, Glenn E. (Eds), The International Relations of the Contemporary Middle East, New York: Routledge.
Al-Akhbar, July9, 2014 in:  http://english.al-akhbar.com/node/20528
The Wall Street Journal, July27, 2014in :http ://www.wsj. com/articles /obama-netanyahu-discuss-gaza-situation-by-phone-1406495551