چشم انداز اتحاد دو کره در سایه شکاف های اقتصادی و فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

2 کارشناس ارشد مطالعات آسیای شرقی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

چکیده

شبه جزیره کره به عنوان سرزمینی کهن و استراتژیک جایگاه یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین معماهای صحنه بین الملل است. به شکلی که بحران هسته‌ای کره شمالی و دوپارگی شبه جزیره نه تنها مردمان آن سرزمین، بلکه معادلات قدرت در منطقه را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. هرچه زمان بیشتری از این جدایی می‌گذرد، تفاوت‌ها در دوسوی شبه جزیره هم بیشتر می‌شود و به تبع آن وحدت مجدد دو کره که آرزوی دیرین مردم آن سرزمین است نیز پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌گردد. در مباحث مرتبط با اتحاد مجدد دو کره، ابعاد اقتصادی و فرهنگی شدیداً حیاتی و چالش برانگیز خواهند بود، به طوری که انتظار می‌رود با وقوع چنین رخدادی، کره متحد بیش از پیش در معادلات اقتصادی و فرهنگی منطقه و جهان تأثیر گذار باشد. از یک سو، کره جنوبی به رغم برخورداری از قدرت اقتصادی، به تنهایی توان مدیریت و پرداخت هزینه‌های وحدت را نخواهد داشت و همچون توسعه اقتصادی در بخش جنوبی شبه جزیره، کره متحد نیز برای توسعه به کمک‌های بین المللی نیاز مبرم خواهد داشت. در بعد فرهنگی نیز، اتحاد موفقیت آمیز دو کشور پیش از هرچیز، مستلزم درک مردمان دو سوی شبه جزیره از تفاوت‌های ناشی از هفت دهه جدایی است. دولت کره متحد با چالش‌های فرهنگی بسیاری دست و پنجه نرم خواهد کرد و یکی از مهم‌ترین کارکردهای فرهنگی آن، اصلاح ذهنیت مردمان بخش شمالی از باورهایی است که بر مبنای محوریت شخصیت کیم ایل سونگ و سپس فرزند و نوه‌اش شکل گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Possible Alliance between North Korea and South Korea

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hasan Sheikholeslami 1
 • Hossein Shahmoradi 2
1 Faculty of Foreign Affairs
2 .
چکیده [English]

Korean Peninsula as an ancient and strategic land, is the place of one of the most complex and difficult riddles of the international scene. Nuclear crisis of North Korea and the bipartiteness of the peninsula not only has affected the people of this land, but also the visage of Northeast Asia. In discussions about the reunification of the two Koreas, economic and cultural dimensions are considered highly critical and extremely challenging. The occurrence of such an event, is expected to further affect global and regional economic and cultural equations. South Korea with all of its economic capabilities cannot solely manage such an event and pay its costs. Therefore, like the economic development of the southern part, international supports would be deeply significant in the economic boom of the United Korea. In the cultural dimension, the successful reunification of the two countries first and foremost, requires the mutual understanding of the people about the differences arising from seventy years of separation. The government in a United Korea will grapple with many cultural challenges and one of its main cultural functions, would be separating the northerners from the Kim Il Sungism beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alliance
 • North Korea
 • South Korea
 • Economic
 • cultural
 1. اتاق بازرگانی، 1376، «اقتصاد: اتحاد مجدد دو کره و تجربه اتحاد دو آلمان»، اتاق بازرگانی، شماره 11

  ایزدی، ص، 1393، «نظام آموزشی و برنامه درسی کره جنوبی»، دانشنامه ایرانی برنامه درسی.

  حسن زاده، م و میرزا ابراهیمی، رضا، 1386، استراتژی کاهش فقر: تجربه کشورهای شرق آسیا، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، تهران

  حسنی، م، 1387، «دخالت دولت در اقتصاد و صنعتی شدن: تجربه کره جنوبی»، بررسی‌های بازرگانی، شماره 30

  دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1388، کتاب سبز کره شمالی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران

  دهشیار ح، 1389، دو الگوی توسعه و بحران کره، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، شماره 13، قابل دسترسی در:

  زرقانی، ه، «تحلیل و ارزیابی متغیرها و شاخص‌های قدرت نظامی»، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 23

  زندی علی آبادی، ط، 1385، «فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی: بحرانی مستمر»، فصل نامه راهبرد، شماره 41

  شیرزادی، ر، 1390، «دولت و توسعه در کره جنوبی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 15

  کوهن، س، 1389، ژئوپلیتیک نظام جهانی، ترجمه کاردان، عباس، انتشارات ابرار معاصر تهران

  Bennett, Bruce, 2006, "North Korea Policy Options", at: http://www. Space dai ly. com/reports/North_Korea_Policy_Options_999.html

   Chamberlin, Paul. F, 2004, "The Cultural Aspect of Korean Unification", International Journal on World Peace, No.3

   Choi, Yong Joon 2006. Dialogue and antithesis.  Hermit Kingdom Press.London.

  Cronin, Patrick, 2011, "The Dangers of Korean Unification", The Diplomat Website, available at:http://thediplomat.

  com/2011/02/thedangersofkoreanunification

   Demick, Barbara October 2, 2015. "Buddhist Temple Being Restored in N. Korea"Los Angeles Times.

  Estrada, Mario & Donghyun, Park, 2008, "Korean unification: How painful and how costly", Journal of Policy Modeling, No.30

   Grayson, James Huntley 2002. Korea: a religious history. Psychology  Press, New York

  Hoare, James E. 2012, Historical Dictionary of Democratic People's Republic of Korea, Scarecrow Press, Maryland

  Hyundai Research Institute, "Roadmap to the Economic Integration of the North and South", February 2011

  Hunter, Helen-Louise, 1999, “Kim Il-song’s North Korea, Praeger, Westport”, ConnecticutAt:http://www.sbc.edu/sites/default/files/Honors/AJooKim.July31_0.pdf 15-6-2016

   Joo, Seung-Ho. 2014, “Russia’s Policy on Nuclear Proliferation and National Unification on the Korean Peninsula”, Pacific Focus, Vol. XXIX

  Joo, Kim, 2006, "Analysis on the Reunification Experiences of Germany, Vietnam, and Yemen: Finding an ideal process and conditions towards successful reunification of Korea", Sweet Briar College

   At: http://www.sbc.edu/sites/default/files/Honors/AJooKim.July31_0.pdf 15-6-2016

  Kang, Hyun-kyung. 2012-09-03. "Atheist Park may have advantages"The Korea Times. Accessed August 20, 2017

  Kong, Kanga, 2011, “KBS Poll: Sentiment Shifting on Unification", The Wall Street Journal, at: http://blogs.wsj.com/korearealtime/2014/01/07/kbs-poll-sentiment-shifting-on-unification/

   Kyuryoon, Kim & Byung-Duck Hwang et al, "New Approach to the Costs/Benefits of Korean Unification: Adopting Comprehensive Research Factors and Seeking Alternatives", Korea Institute for National Unification, available at:

  1. https://www.kinu.or.kr/upload/neoboard/DATA05/cb11-01.pdf

  Lind, Jennifer, The Perils of Korean Unification, The Diplomat website, February 23, 2015, available at: https://www.rand. org/content/. ../MR1571.ch38.pdf 10-5-2016

  Ministry of Unification, 2015, "Initiative for Korean Unification", Available at:http://unikorea.go.kr/cwsboard/board.do?mode=download&bid=1031&cid=43847&filename=43847_201510290908068020.pdf

  Park, Jin Y. 2010. Makers of modern Korean Buddhism. SUNY Press. New York

  Sevada, Andrea Maltes, 1990, South Korea a Country Study, Federal Research Division of Congress, Washington DC

  Soo-Bin Park, "The North Korean Economy: Current Issues and Prospects", Carleton University, Ottawa, available at:

  http://carleton.ca/economics/wp-content/uploads/cep04-05.pdf?origin=publication_detail

  Shin, Gi-Wook 2006, Ethnic Nationalism in Korea: Genealogy, Politics and Legacy, Stanford University Press, Stanford

   UN, 2013, Key Humanitarian Messages, Democratic People`s Republic of Korea, available at:  www.kp. one.un.org/  content/uploads /2013/03/ Key-Humanitarian-Messages-For-DPRK-15-March-2013.pdf

  United States Commission on International Religious Freedom 2015, Annual Report Korea, Democratic Republic of, available at: http://www .uscirf.gov/reports-briefs/annual-report/2015-annual-report

  Wolf Jr, Charles 2014 Korean Reunification AND Reconstruction: Circumstances, Costs, and Implications, Defence and Peace Economics, Issue17

   Yang, Sung-chul, 1999, The North and South Korean Political Systems: A Comparative Analysis, Revised Edition, Hollym, New Jersey

  Yeom, Donjae, 2010, The Process of German Unification and its Lessons for Korea, The Institute for Peace Affairs