دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تابستان 1396، صفحه 1-260 
5. دونالد ترامپ و میراث سیاست واقع گرایانه اوباما در خاورمیانه

صفحه 123-153

فرزاد محمدزاده ابراهیمی؛ محمدرضا ملکی؛ سعید وثوقی


9. هویت یهود و تکوین موجودیت سیاسی اسرائیل

صفحه 241-271

حامد فقیه زاده گرجی؛ محسن اسلامی