تبیین جایگاه علویان سوریه در سناریوهای پس از بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی(مطالعات جنوب غرب آسیا)، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،تهران

2 استادیارگروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران-ایران

3 انشیار گروه جغرافیا،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،تهران-ایران ‏

چکیده

شکل­گیری انقلاب­های مردمی و تحولات سیاسی در جهان عرب که کشورهای مختلف شمال آفریقا و خاورمیانه را در بر­گرفته، در حال دگرگونی معادلات سیاسی، امنیتی و ساختار قدرت و موازنه قوا در منطقه خاورمیانه است. رسیدن موج رستاخیز عربی به سوریه و شروع اعتراضات داخلی و گسترش بحران، این کشور را صحنه­ای برای مبارزه گروه­های متعدد نظامی با یکدیگر و دولت علوی، یکه تازی گروه­های شبه نظامی خارجی مانند داعش،دخالت مستقیم و غیر مستقیم قدرت­های منطقه­ای و رویارویی قدرت­های جهانی مبدل ساخته است. مجموعه عوامل موثر بر تشدید بحران سوریه و تداوم آن به بیش از هفت سال، ترسیم فضای آینده این کشور را با ابهام روبرو ساخته است. مقاله حاضر با طرح این سوال که؛شیعیان علوی در سناریوهای مطرح برای آینده سوریه از چه جایگاهی برخوردارند؟ سعی دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره­مندی از مطالعات کتابخانه­ای به تبیین جایگاه علویان در سناریوهای احتمالی برای آینده سوریه بپردازد. در این راستا فرضیه­ای تحت عنوان؛ در صورت برکناری دولت بشاراسد، نقش شیعیان علوی در صحنه قدرت سیاسی سوریه کمرنگ خواهد شد، مطرح گردید. مطالعات صورت گرفته بیانگر این واقعیت است که با توجه به شرایط قومی و مذهبی حاکم بر سوریه و قرار گرفتن حکومت بشاراسد در محور مقاومت و ارتباط تنگاتنگ با ایران شیعی، هرگونه تغییر و تحول سیاسی در سوریه و تضعیف موقعیت حکومت علوی بشاراسد، از قدرت و نفوذ علویان کاسته خواهد شد و با  خارج شدن سوریه از محور مقاومت، علویان سوریه در انزوا قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the position of Syrian Alvis in post-crisis scenarios

نویسندگان [English]

  • Abu-taleb Ahmadi Orkomi 1
  • Gholam Hassan Heidari 2
  • Abdolreza Farajirad 3
1 Ph.D. Student of Political Geography,Azad Islamic University,Branch Science & Research, Tehran, Iran‎
2 Assistant Professor of Geography, Azad Islamic University, Branch central Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Geography,Azad Islamic University,Branch Science & Research, Tehran, Iran‎
چکیده [English]

The formation of popular revolutions and political developments in the Arab world, which include various countries of North Africa and the Middle East,is changing the political equations, security, power structures and balance of power in the Middle East region. The arrival of the Arabian resurrection to Syria and the onset of domestic protests and the spread of the crisis have made this country a battleground for multiple military groups with each other and the Alawite government. It also has made the country a scene for the ravage of paramilitary groups such as ISIL, the direct and indirect involvement of regional powers and the confrontation of global powers. The set of factors affecting the escalation of the Syrian crisis and its continuation to more than seven years has made the future of the country uncertain. By dealing with the question:What is the position of the Alawite Shiites in the scenarios for the future of Syria? this paper attempts to explain the position of the Alevis in possible scenarios for the future of Syria using a descriptive-analytical method and with the benefit of library studies. In this regard, a hypothesis entitled: In case of the removal of the Assad regime, the role of Alawite Shiites in the Syrian political power scene will be dimmed, was introduced. Studies have shown that, given the tribal and religious conditions governing Syria and the reign of Bashar al-Assad in the centerpiece of resistance and close ties with Shiite Iran, any political transformation in Syria and the weakening of the position of the Alawite regime of Bashar al-Assad will diminish the power and influence of the Alawites.Consequently, with the withdrawal of Syria from the axis of resistance,the Syrian Alevis will be in isolation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shia
  • Syrian Alevis
  • crisis
  • scenario
  • Bashar al-Assad.‎
احمدی، سیدعباس.1390.ایران، انقلاب اسلامی و ژئوپلیتیک شیعه.تهران:موسسه اندیشه­سازان نور.
اخوان کاظمی،مسعود و سارا ویسی.1391.علویان سوریه. فصلنامه شیعه شناسی.شماره 38.
اکبری، نورالدین. 1393. شیعیان ترکیه،فرصت ها و چالش های پیش رو. فصلنامه پانزده خرداد. سال یازدهم. شماره 40.
آرینگبرگ ولانناتزا، مارینی.1387.علویان ترکیه و علویان سوریه.ترجمه عباس برومند اعلم.فصلنامه تاریج اسلام.سال نهم.شماره35.
باقری،علی و همکاران.1392.تحولات سیاسی سوریه.فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست. سال اول.شماره 4.
برومند اعلم،عباس. 1391. جامعه علویان سوریه.تهران: انتشارات امیرکبیر.
پرتو،امین.1395. تحولات میدانی سوریه.ماهنامه­ی دیده بان امنیت ملی.شماره48.
جانسیز،احمد­و­دیگران.1393.رویارویی­ایران و عربستان در حمایت از سوریه.فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام.سال سوم.شماره 12.
حاتمی،محمدرضا.1394.کار ویژه تحولات سوریه در امنیت ملی ایران.فصلنامه پژوهش­های سیاسی جهان اسلام.سال پنجم.شماره چهارم.
دهشیار،حسین.1394.بحران سوریه ابهام استراتژیک آمریکا و فرصت­طلبی روس­ها.فصلنامه پژوهش­های بین­الملل.دوره نخست.شماره 17.
دهقان،یدالله و همکاران.1395.شکاف­های اجتماعی و تأثیر آن بر شکل­گیری و رشد رادیکالیسم در سوریه:با تأکید بر شکاف­های قومی مذهبی.دو فصلنامه دانش سیاسی.سال 12.شماره دوم پاییز و زمستان.
ذوالقدر،مالک و سید­رشید کاظمی.1390.نقش اتحادیه عرب در تحولات سوریه.فصلنامه پژوهش­های سیاسی و بین المللی.سال 4.شماره 15.
ذوقی،کاظم و همکاران.1390.تحلیل ژئوپلیتیک سوریه.مجله سیاست دفاعی،سال بیستم. شماره77.
رجبی،سهیل.1391.واکاوی نقش استراتژیک سوریه در مناسبات منطقه­ای و بین­المللی.فصلنامه15 خرداد.دوره سوم.سال دهم.شماره34.
ساجدی،امیر.1392.بحران سوریه و دخالت دولت­های بیگانه.فصلنامه پژوهش­های روابط بین الملل.
سردارنیا،خلیل­الله و فائزه کیانی.1395.تحلیل بحران سوریه از منظر شکاف­های اجتماعی.فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام.دوره 4.شماره 1.
سلطانی­نژاد،احمد و همکاران.1395.منافع و ملاحظات قدرت­های منطقه­ای در بحران سوریه.فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام. سال پنجم.شماره17.
سلیمی،حسین و مجتبی شریعتی.1393.منافع ملی ایران؛تداوم یا انقطاع حمایت از نظام کنونی سوریه.فصلنامه سیاست دفاعی. سال 23.شماره 89.
سمیعی، علیرضا و محسن شفیعی.1394.آینده گروهک­های تکفیری و راهکارهای ثبات بخش دولت سوریه و عراق.پژوهش­های راهبردی سیاست.سال چهارم.شماره14.
شاپوری،مهدی.1394.تحولات سوریه و آینده آن.ماهنامه دیده­بان امنیت ملی.شماره44.
شوری،محمود.1394.ایران، روسیه و آینده­ی سوریه.فصلنامه روابط خارجی.سال هفتم.شماره 4.
شهریاری،محمدعلی.1395.تحلیل سیاست خارجی ایران و عربستان سعودی در سوریه.فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام.سال پنجم.شماره 20.
شیرازی،حبیب الله و رضا پارسه،1393. ائتلاف سه گانه ایران، سوریه و حزب الله و تاثیر آن بر منافع آمریکا در خاورمیانه، فصلنامه سیاست جهانی،دوره سوم، شماره 1
صادقی،شمس­الدین و کامران لطفی.1394.تحلیل مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه. فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر.سال ششم. شماره اول.
صالحی،سیدجواد و فاتح مرادی.1394.پیامدهای ظهور داعش بر ژئوپلیتیک خاورمیانه. فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام. سال 5.شماره اول.
عباسی،مجید و وحید محمدی.1392.تبیین رئالیستی منازعه­ی بین المللی قدرت در سوریه.پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل.سال اول.شماره2.
متقی،ابراهیم،1390.بیداری اسلامی و گسترش روح دموکراتیک در خاورمیانه، فصلنامه دیپلماسی صلح عادلانه، شماره4
مرادی، پوران و همکاران،1396.روابط ایران و سوریه در پرتو مبارزه با داعش، فصلنامه پژوهش­های سیاسی و بین المللی،سال هفتم، شماره 32
مرادی،اسدالله و امیرمسعود شهرام نیا.1394.بحران سوریه و امنیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست.سال چهارم. شماره15.
میرزاده،مهدی،1393.استراتژی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه. پژوهشنامه دفاع مقدس، سال سوم،شماره 11.
ناجی.ناصر و عبدالرضا فرجی راد.1394.آینده سیاسی سوریه و منافع استراتژیک ایران.فصلنامه سرزمین.سال دوازدهم.شماره45.
نجات،سیدعلی. 1396. بحران سوریه و بازیگران منطقه ای.تهران:انتشارات ابرار معاصر.
هالم، هاینس. 1389.تشیع. ترجمه محمد تقی اکبری.تهران: نشر ادیان.
یوسفی،جعفر.1395.مجله  علمی تخصصی پژوهش ملل.دوره اول.شماره4.
Elrich,Reese(2014)."Inside Syria:The BacKstory of Their Civil War and What the World Can Expect", prometheus books,New York47.
Niakooee,Seyed Amir.(2013)"Contemporary Arab Uprisings: Different Processes and Outcomes." Japanese Journal of Political Science 421.
Satioff,Robert(2012).Iran and Syria: Next Steps,Committee on Foreign Affairs. Hearing before the Committee on Foreign Affairs House of  Representatives One Hundred Twelfth Congress First Session Serial No.112-45.23June2011.WashingtonDC.
Shaffer,Ryan."Ali S.Awadh Asseri.(2013).Combating Terrorism: Saudi Arabia`s Role in the War on Terror: New York:Oxford University Press,2010.196pp." Terrorism and Political Violence".