پوپولیسم در نظام سیاسی آمریکا و تأثیر آن بر نظم بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی تهران

2 استاد روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی تهران

3 استادیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

چکیده

نظم بین­الملل روابط بین قدرت­ها و بازیگران عرصه جهانی را با قواعد و الگوهایی هدایت و ساماندهی نموده و یکی از مهم­ترین مقوله­های روابط بین­الملل بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد بوده که به‌شدت تحت تأثیر سیاست­های حاکم بر دولت­های ایالات‌متحده آمریکا قرار داشته و در همین راستا این پژوهش خصوصیات رهیافت سیاسی دونالد­ترامپ رئیس­جمهور ایالات­متحده و تأثیر آن بر نظم بین­الملل را از سال 2016 تا 2018م موردبررسی قرار داده است. روش پژوهش از نوع کیفی و رویکرد توصیفی_تحلیلی می­باشد، همچنین گردآوری منابع به‌صورت کتابخانه­ای صورت گرفته است. سؤال پژوهش حاضر این است که چگونه پوپولیسم در نظام سیاسی ایالات­متحده آمریکا نظم بین­الملل را در ابعاد سیاسی-امنیتی، اقتصادی، تجاری و حقوق بشر تضعیف کرده است؟ به نظر می­رسد که روی کار آمدن ترامپ نظم بین­المللی را که دولت­های ایالات­متحده آمریکا طی هفت دهه مستقر کرده بودند، زیرورو می­کند. نتایج تحقیق درباره خصوصیات راهبرد ترامپ نشان داد که رویکرد او شامل دودسته خصوصیات شکلی و معرفتی است. در بخش خصوصیات شکلی، استفاده از ادبیات ساده، زبان تحقیر­آمیز، مغلطه زبانی، توصیف اغراق­آمیز، ذهنیت همیشه برنده، ذهنیت ما در مقابل آن­ها در رویکرد سیاسی ترامپ وجود داشت. خصوصیات معرفتی رویکرد او شامل عقلانیت مردم، بازگشت شکوه به آمریکا، شکل­دهی هویت کاریزماتیک، ضدیّت با نخبگان و روایت تهدیدآمیز علیه زنان بود. مجموعه این خصوصیات نشان داد که ترامپ یک سیاست­مدار پوپولیست ناسیونالیست می­باشد که دکترین «خروج از نهادهای بین­المللی­» را در دستور کار قرار داده و از این طریق مهم­ترین نهادهای جامعه جهانی را دچار اختلال نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rise of Populism in The Political System of the United States and Its Impact On ‎International Order

نویسندگان [English]

  • Hoossein Firozi 1
  • Arsalan Ghorbani 2
  • Seyed Ali Monavari 3
1 .
2 .
3 Kharazmi University
چکیده [English]

The international order guides and organized the relationships between powers and actors in the world with specific rules and patterns and is one of the most important issues of international relations since the Second World War and the Cold War, strongly influenced by the policies governing the governments in United States of America. This study examines the characteristics of the US President-elect Donald Tramp's political approach and its impact on international order from 2016 to 2018. The research method is qualitative and descriptive-analytical approach, and library collection has been done. The present research question is how populism in the United States political system has undermined international order in terms of political, security, economic, commercial and human rights? The emergence of the tramp seems to have changed the international order that the US states have deployed over the course of seven decades.
The results of the research on the characteristics of the Trump strategy revealed that his approach consists of two categories of epistemic characterization. In the form of specification, the use of basic literature (simple words), humiliation, language deviation, extreme interpretations, ‘always winning’ mindset, ‘we against them’ mindset, was present in the Tramp's political approach. The epistemic characteristics of his approach included the human's rationality, bringing back glory to America, and adoption of a charismatic identity, Trump, Anti-elitism, and threatening narratives against women. The collection of these features showed that Tramp is a nationalist populist politician who has put the doctrine of "leaving international institutions" on the agenda, thereby disturbing the most important institutions of the international community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Order
  • America
  • Populism
  • Tramp
ابراهیمی، م.؛ ملکی، ف. 1396. دونالد ترامپ و میراث سیاست واقع‌گرایانه اوباما در خاورمیانه. فصلنامه سیاست‌جهانی، 2 (20): 153-123.
ایکنبری، گ.ج. 1390. سه دوره نظم بین‌الملل‌گرایی لیبرال: آمریکا و محذورات نظم‌جهانی لیبرال. ترجمه عسگر قهرمانپور، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، شماره 40: 150-121.
بیگدلی، م.؛ خبیری، ک. 1396. تأثیر سیاست خارجی دولت ترامپ بر مکانیزم امنیت دسته‌جمعی. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 10 (40): 38-9.
تاجیک، ه.؛ راوری‌کاربخش، س. 1391. رویکرد مکتب انگلیسی به مفهوم امنیت در روابط بین‌الملل. فصلنامه آفاق امنیت، 5 (18): 192-167.
ساجدی، آ. 1396. سیاست خاورمیانه‌ای ترامپ؛ مطالعه موردی بحران سوریه و حمله موشکی امریکا. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 10 (40): 91-69.
سلیمان‌زاده، س.؛ امیدی، ع. 1397. راهبرد سیاست خارجی ترامپ: هیبرید نوانزواگرایی ـ واقع‌گرایی. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 8 (28): 283-269.
گوهری‌مقدم، آ. 1391. مکتب انگلیسی روابط بین‌الملل: تحولی پاردایمی؟. فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، 2 (1): 140-121.
مظفرپور، ن. 1383. نظم بین‌الملل در دیدگاه ایالات‌متحده آمریکا (نظم‌نوین جهانی). فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، 18: 158-135.
یزدان فام، م. 1395. سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، 19 (74): 164-139.
Barbara, S. 2018, May. The Dangerous Consequences of US Withdrawal from the Iran Nuclear Deal. Atlantic Council.
Barr, R. R. 2009. Populists, Outsiders and Anti-Establishment Politics. Party Politics, 15(1): 29–48. JOUR. https://doi.org/10.1177/1354068808097890
Barron, J. 2017, September. Donald Trump brings his bullying, populist presidential campaign to the global stage in UN debut. Mnews.
Bort, R. 2018, May. The 3 Biggest Consequences of Trump Pulling Out of the Iran Deal. Rolling Ston.
Bull, H. 1966. The Grotian Conception of International Society. In W. Herber, t Butterfield Martin (Ed.), Diplomatic investigations : essays in the theory of international politics. London: British Committee on the Theory of International Politics.
Bull, H. 1977. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. New York: Columbia University Press.
Burchill, S.; Linklater, A. 2005. Introduction. In B. Scott, L. Andrew, D. Richard, D. Jack, P. Matthew, R.-S. Christian, and T. Jacqui (Eds.), Theories of international relations (3rd ed., pp. 1–29). New York : Palgrave Macmillan.
Cage, M. 2017, October. Trump is pulling the U.S. out of UNESCO. The bigger pattern is the problem. The Washington Post.
Colvin, J. 2018, June. Trump says he wouldn’t mind replacing NAFTA with 2 deals. PBS News Hour.
Folley, A. 2018. Trump: Immigration policy should just be “you can't come in’’.
Gabrielle, C.; Keith, N. 2018, June. BMW and Audi dealers call Trump tariff plans “scary” and “tragic.” Automotive News.
Hensch, M. 2017. Trump order to target UN, other global organizations: report. The Hill.
International organization for migration. 2018. Global Compact for Migration. In Jack, P. Matthew, R.-S. Christian, and T. Jacqui (Eds.), Theories of International relations (3rd ed., pp. 110–135). New York: Palgrave Macmillan.
Jackson, R. 1999. Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World. Cambridge.
Jackson, R. 2000. The Global Covenant: Human Conduct in a World of States. Oxford
Jonathan, M. 2017. Nato and Trump: What future for the Atlantic alliance.
KU, J. 2018, April. Trump’s Syria strike clearly broke international law - and no one seems to care. VOX.
Linklater, A. 1990. Men and Citizens in the Theory of International Relations (2nd Ed.). London.
Linklater, A. 2005a. Marxism. In B. Scott, L. Andrew, D. Richard, D. Jack, P. Matthew, R.-S. Christian, and T. Jacqui (Eds.), Theories of International relations (3rd ed., pp. 88–110). New York: Palgrave Macmillan.
Linklater, A. 2005b. The English school. In B. Scott, L. Andrew, D. Richard, D. Jack, P. Matthew, R.-S. Christian, and T. Jacqui (Eds.), Theories of International relations (3rd ed., pp. 88–110). New York: Palgrave Macmillan.
Linklater, A. 2010. The English School Conception of International Society: Reflections on Western and non-Western Perspectives. Ritsumeikan Annual Review of International Studies, 9: 1–13.
Linklater, A. 2013. Civilizations and International Society. In System, Society and the World: exploring the English school of international relations (pp. 4–45). Bristol: E-international relations.
Lipset, S. 1960. Political Man. The Social Bases of Politics. London: Heinemann.
Manson, K. 2018, May. What the US withdrawal from the Iran nuclear deal means. Financial Times.
Marek, W.; Damian, W. 2017. Consequences of the U.S. Withdrawal from the Trans-Pacific Partnership.
Moi, Y. 2017. Withdrawal from Trans-Pacific Partnership shifts U.S. role in world economy. The Washington Post.
Muller, Y.-W. 2016. What is populism? University of Pennsylvania.
Mulligan, S. 2018. Withdrawal from International Agreements: Legal Framework, the Paris Agreement, and the Iran Nuclear Agreement.
Murray, R. W. 2013. System, Society and the World: exploring the English school of international relations. Bristol: E-international relations
Nato. 2018. What is Nato?
Puchala, D. J.; Paul, T. V.; Hall, J. a. 2000. International Order and the Future of World Politics. The American Political Science Review, 94(3): 773. https://doi.org/10.2307/2585917.
Renae, R. 2018, June. Trump Said to Seek U.S. Withdrawal from the World Trade Organization. Fortune.
Reuters Staff. 2018a, July. Over 40 countries object at WTO to U.S. car tariff plan. Reuters.
Reuters Staff. 2018b, July. Trump will tell NATO nations U.S. cannot be the world’s piggy bank. Reuters.
Stoffer, H. 2017, January. Donald Trump may pose an existential threat to the United Nations. The Guardian.
Suganami, H. 2010. The English school in a nutshell. Ritsumeikan Annual Review of International Studies, 9: 15–28.
Swanson, A. 2018, July. Trump’s Trade War with China Is Officially Underway. The New York Times.
Taggart, P. 2000. Populism. Buckingham: Open UP.
Taggart, P. 2004. Populism and representative politics in contemporary Europe. Journal of Political Ideologies, 9(3), 269–288. https://doi.org/10.1080/1356931042000263528.
United Nations. 2015. Paris Agreement.
United States Mission. 2017. United States Ends Participation in Global Compact on Migration.
Vincent, R. J.; Wilson, P. 1994. Beyond Non-Intervention, (London). In I. Forbes and M. Hoffman (Eds.), Political Theory, International Relations and the Ethics of Intervention. London.
Wengel, L. 2017. #Twitter Trump Political Communication and Populist Rhetoric in the Age of Social Media. Jönköping University.
Wight, M. 1966. Why is there no International Theory? In W. Herber, t Butterfield Martin (Ed.). London: British Committee on the Theory of International Politics.
Wight, M. 1977. Systems of States. Leicester: Leicester University Press.
Wikipedia. 2017. Wikipedia: Peace of Westphalia. Retrieved December 31, 2017, from https://en.wikipedia.org/wiki/Peace_of_Westphalia#Tenets.
Wikipedia. 2018. John R. Bolton. Retrieved July 8, 2018, from https://en.wikipedia.org/wiki/John_R._Bolton.
Wikipedia. 2018. Joint Comprehensive Plan of Action.
Wikipedia. 2018. North American Free Trade Agreement.
Wolfe, L. 2018, June. Trump’s Insidious Reason for Leaving the UN Human Rights Council. The Atlantic.
Zhong, R. 2018, July. China Strikes Back at Trump’s Tariffs, but Its Consumers Worry. The New York Times.