دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 25، آذر 1397 
رابطه‌ پیشگیری از جرم و حق برآموزش از منظر حقوق ایران و اسلام

صفحه 265-281

10.22124/wp.2018.4243

انور خیرآبادی؛ جواد نیک نژاد؛ محمد بارانی؛ مهدی اسماعیلی