الگوی تشکیل و تحدید حشد شعبی در عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

ناتوانی نیروهای امنیتی رسمی عراق برای مهار بحران ناشی از ظهور داعش، دولت این کشور را وادار نمود تا بسیج نیرو برای تشکیل یک ساختار دفاعی کمکی را در دستور کار قرار دهد. این ساختار دفاعی با نام حشد شعبی به عنوان بخشی از نیروهای امنیتی عراق رشد و توسعه یافت، اما گروه‌بندی سیاسی و مذهبی در این سازمان و خصومت تاریخی بخشی از این گروه‌ها با آمریکا و نیز ناسازگاری بخش‌های اجتماعی سُنّی و کُرد با حشد شعبی به عنوان یک سازمان شیعه محور، به بستر چالش‌ حشد‌شعبی با دولت عراق تبدیل شد. در نتیجه دولت به سمت محدودسازی حشد شعبی سوق یافت. براین اساس مقاله پیش‌رو تلاش دارد به این سؤال پاسخ دهد که فرایند تشکیل و تحدید حشدشعبی در عراق از چه الگویی پیروی کرده است؟
این مقاله بر این فرضیه استوار است که حشدشعبی بر اساس ضرورت در عراق شکل گرفت، اما گروه‌بندی‌های سیاسی – مذهبی داخلی در این سازمان و دشواری کنترل عملکرد آنان، ریسک بالایی ایجاد کرد. این روند دولت عراق را به سمت تلاش برای کنترل و تضعیف حشد‌شعبی از طریق کوچک‌‎سازی و انتظام‌بخشی به سازمان، کنترل تحرک زمینی یگان‌ها و نگهداری و بکارگیری تسلیحات سوق خواهد داد..
در این مقاله تلاش براین است تا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روند ، استراتژی‌های محتمل درباره مهار چالش‌های پیرامونی حشدشعبی استخراج شوند. هدف از این پژوهش سنجش کارایی سیاستگذاری‌ها پیرامون موضوع پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Formation and restriction model of popular mobilization forces in Iraq

نویسنده [English]

  • amirhamed azad
Azad University
چکیده [English]

The inability of the official Iraqi security forces to contain the crisis caused by the rise of ISIS forced the Iraqi government to mobilize forces to establish an auxiliary defense structure. This defense structure, known as the popular mobilization forces, grew as part of the Iraqi security forces, but the political and religious grouping in the popular mobilization forces and historical hostility of Some of these groups to the United States, as well as the social incompatibility of Sonnies and Kurds with the popular mobilization forces as an Shiite-centeredness organization became a challenge between popular mobilization forces and the Iraqi government. As a result, led Iraqi government to restrict the popular mobilization forces. Accordingly, this article tries to answer this question, that what is the restriction model of popular mobilization forces in Iraq?
This article is based on the hypothesis that the popular mobilization forces formed on necessity in Iraq but internal political-religious groupings in the organization and the difficulty of controlling their activities was riskily. This process will lead the Iraqi government to try to control and weaken the popular mobilization forces by downsizing And Create discipline to the organization, controlling the ground mobility of units, and maintaining and using weapons.
In this paper, an attempt is made to extract possible strategies for controlling the challenges surrounding popular mobilization forces by using the trend analysis method.
The purpose of this study is to assess the effectiveness of policies around the research topic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Auxiliary Forces"
  • "Militia
  • paramilitary"
  • "popular mobilization forces"
  • "government"
آزاد، امیرحامد (1395)، «سایه روشن حشد شعبی»، نوبت اول، تهران: مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور.
آزاد، امیرحامد (1397)، «تأثیر ساز و کارهای مهار داعش بر امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران»، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
خلیة الخبراء التکتیکیة (2019)، أصدر رئیس الوزراء العراقی، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدی، أمراً دیوانیاً، بالمصادقة على هیکلیة جدیدة للحشد الشعبیhttps://www.facebook.com/Tactic.cell/photos/pcb. 2472289006427411/2472288666427445/?type=3&theater
دستور جمهوریة العراق (2005)، الوقائع العراقیة رقم العدد: 4012.  http://www.iraqld.hjc.iq/pdf/2005/e0068.pdf
عبد المهدی، عادل (2018)،  المنهاج الوزاری: 2022- 2018. http://alforatnews.com/uploads/news/file/file_name_5bcf827a3d93c.pdf
المکتب الإعلامی لرئاسه الجمهوریه العراق. ( 2019). وثیقة الاطار الوطنی لسیاسة عراقیة موحدة.  https://presidency.iq/Details.aspx?id=8239
الوقائع العراقیة رقم العدد 4429 (2016)، قانون هیأة الحشد الشعبی رقم 40 لسنة 2016. http://www.iraqld.hjc.iq/pdf/2016/gg0475.pdf
قرار مجلس الوزراء رقم 301 (2014)، قاعدة التشریعات العراقیة. http://www.iraqld.hjc.iq/pdf/2014/nn0914.pdf
قرار مجلس الوزراء رقم 307 (2014)، قاعدة التشریعات العراقیة. http://www.iraqld.hjc.iq/pdf/2014/kk0031.pdf
قرار مجلس الوزراء رقم 88 (2015)، قاعدة التشریعات العراقیة. http://www.iraqld.hjc.iq/pdf/2015/gg0302.pdf
المدی رقم ‌العدد 2809. (2013). سنوضّح موقفنا من العنف قریباً و مستعدون لمعاقبة عناصرنا لو ثبت تورطهم فی القتلhttp://www.almadapaper.net/ar/ViewPrintedIssue.aspx?PageID= 3807&IssueID=200
موقع مکتب سماحة مرجع الدینی الأعلی السید علی الحسینی السیستانی ( 2014)، ما ورد فی خطبة الجمعة لممثل المرجعیة الدینیة العلیا فی کربلاء المقدسة الشیخ عبد المهدی الکربلائی فی (14/ شعبان /1435هـ) الموافق (13/6/2014م). https://www.sistani.org/arabic/archive/24918/
موقع الإعلامی لرئیس هیئة الحشد الشعبی (2019)، رسالة رئیس هیئة الحشد الشعبی الأستاذ فالح الفیاض الى السید رئیس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المتعلقة بالأمر الدیوانی الخاص بالحشد الشعبی. https://www.facebook.com/falihalfayyadh/posts/2328466727236696
المکتب الإعلامی لرئیس مجلس الوزراء (الف) ( 2019)، بیان من القائد العام للقوات المسلحة. http://www.pmo.iq/press2019/18-6-201902.htm
المکتب الإعلامی لرئیس مجلس الوزراء (ب) ( 2019)، رئیس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السید عادل عبدالمهدی یصدر الامر الدیوانی المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبی ایمانا بدور مقاتلیه وضمانا لتحصین قواته ومراعاة لانسابیة عملها. http://www.pmo.iq/press2019/1-7-201903.htm
المکتب الإعلامی لرئیس مجلس الوزراء (ج) ( 2019)، رئیس مجلس الوزراء السید عادل عبدالمهدی یعرض فی اجتماع الرئاسات الثلاث تقریرا عن التفجیرات الاخیرة. http://www.pmo.iq/press2019/26-8-201901.htm
المکتب الإعلامی لرئیس مجلس الوزراء (د) (2019)، اصدر رئیس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدی، امراً دیوانیاً بالرقم {328} یتضمن إعادة تشکیل قیادة العملیات المشترکة برئاسته.
نشرة النبأ (1434)، حصاد العملیات العسکریة للدولة الإسلامیة لسنة 1433 فی العراق. دیوان الإعلام المرکزی. https://ia802700.us.archive.org/31/items/Tq1433_201408/Tq1433.pdf
منابع انگلیسی
Bohmelt, Tobias. Clayton, Govinda (2016), Auxiliary Force Structure: Paramilitary Forces and Pro-Government Militias. Comparative Political Studies 51. https://www.unige.ch/sciences-societe/speri/files/9414/5294/9392/Tobias_Bohmelt_-_Security_Force_ Structure.pdf
Carey, Sabine C. Mitchell, Neil J (2017),  Pro-Government. Annual Review of Political Science. Vol. 20. http://www.sowi.uni-mannheim.de/lspol4/wp-content/uploads/2016/01/Carey-Mitchell-ORE-web-version.pdf
Knights, Michael (2016), The Future of Iraq’s Armed Forces, Baghdad. Al-Bayan Center for Planning and Studies. https://www.washingtoninstitute.org/uploads/The-future.pdf
Katzman, Kenneth. Humud, Carla E (2016), Iraq: Politics
 And Governance. Congressional Research Service7-5700. https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS21968.pdf
Operation Inherent Resolve. Quarterly Report to Congress. (2019), Lead Inspector General Report to the United States Congress. https://www.stateoig.gov/reports/10492
Mowle, Thomas S (2006), Iraq's militia problem. Survival: Global Politics and Strategy. vol. 48 no. 3. http://dx.doi.org/10.1080/00396330600905528
United States General Accounting Office (2008), Securing, Stabilizing, and Rebuilding Iraq Progress Report: Some Gains Made, Updated Strategy Report to Congressional Committees. Rebuilding Iraq. United States General Accounting Office. 
 https://www.gao.gov/new.items/d08837.pdf