بررسی بحران های عراق و سوریه در پرتو نظریه های امنیتی

نویسنده

چکیده

صلح و امنیت از دیرباز در زمره مهمترین موضوعات در عرصه روابط بین الملل بوده و نظریات متنوعی درباره چگونگی دست یابی به آن مطرح شده است. در این میان باید توجه داشت که چالش های صلح و امنیت در مناطق مختلف جهان متفاوت است به عنوان مثال در شرایطی که اتحادیه اروپا در چارچوب امنیت دسته جمعی و وابستگی متقابل اقتصادی به عرصه پساوستفالیا پای گذارده است و چالش هایی چون تروریسم و جرایم سازمان یافته را مهم ترین چالشهای امنیتی خود تعریف می کند، ماهیت چالشهای امنیتی در مناطق دیگر جهان مانند خاورمیانه یا شاخ آفریقا کاملاً متفاوت است. این مقاله به دنبال آن است که با نگاهی اجمالی به چالش های صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه، به بررسی دقیق تر بحران های سیاسی عراق پس از سقوط صدام حسین و جنگ داخلی جاری در سوریه در پرتو نظریه های امنیتی بپردازد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله چنین است: چالش های امنیتی در عراق پس از سقوط صدام و سوریه پس از آغاز خیزش عربی جدید چیست و در پرتو چه نظریه هایی قابل تبیین است؟ مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که در عراق و سوریه ترکیب پیچیده و چندلایه ای از بحرانهای امنیتی داخلی و خارجی به چشم می خورد که تاثیرات تقویت کننده ای بر یکدیگر دارند و تنها با بهره گیری از رویکردهای تلفیقی قابل تبیین هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Examination of Security Crises in Iraq and Syria In light of Theories of Security

نویسنده [English]

  • Seyed Amir Niaakooee
چکیده [English]

Traditionally, peace and security have been among the most important topics in International Relations and competing approaches have been put forward for achieving them. Meanwhile, it must be noted that peace and security have been challenged in different regions by various factors so that different mechanisms have been pursued for maintaining peace and security. The present paper is going to explore the security challenges in Iraq after Saddam and Syria after Arab spring in light of security theories. The findings of the paper demonstrate that in both countries, a combination of internal and external challenges threat national security. It seems that the weakness of social and political coherence combined with increasing interventions of regional and global powers have complicated security situation in these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security
  • Middle East
  • realism
  • Iraq
  • Syria