چالش‌های سیاسی-اقتصادی فراروی هژمونی یوان چین در نظام پولی بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

با توجه به جایگاه در حال ارتقای چین در اقتصاد جهانی، یکی از مهم‌ترین مسائل نظام پولی بین‌المللی، دگرگونی در هژمونی دلار و جایگزینی آن با یوان است. رژیم کنونی مبتنی بر دلار ضعف‌هایی مانند ناکارآمدی سیستم برتون‌وودز و بحران مالی سال 2007 را نشان داده است. چین به‌عنوان رقیب اقتصادی قدرتمند ایالات‌متحده برای ایفای نقش بین المللی نیازمند نفوذ و مشارکت در حکمرانی در همه حوزه‌های بین‌المللی به‌ویژه نظام پولی بین‌المللی است. این پژوهش با مفروض قرار دادن تلاش چین برای ایجاد هژمونی یوان، ارائه پاسخ به این پرسش را مدنظر دارد که چه چالش‌هایی فراروی آن هژمونی وجود دارد؟ بر همین اساس این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از داده‌ها و آمارهای اقتصادی و همچنین با تمرکز بر رهیافت‌های سه‌گانه تحلیلی رژیم‌های بین‌المللی، معتقد است که چالش‌های موضوعی گوناگونی فراروی تغییر در رژیم پولی بین‌المللی از منظر رئالیستی، نئولیبرالی و شناختی قرار دارد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که بر اساس منطق رئالیستی دو چالش تداوم هژمونی کنونی ایالات‌متحده و بحران‌های امنیتی داخلی و خارجی چین، منطبق با رویکرد نئولیبرالی، چالش‌هایی مانند ضعف در مشارکت در حکمرانی جهانی، قدرت زیاد دلار در بازارهای بین‌المللی، عدم وجود نهاد‌های توسعه‌ای در شرق و سیستم اقتصادی نئومرکانتلیستی چین و در نهایت منطبق بر رویکرد شناخت‌گرایی، چالش‌های حقوق بشری، نگرش جهانی منفی نسبت به کمونیسم و زیربنای فرهنگی کنفوسیوسی آسیب‌زا به بین‌المللی شدن اقتصاد چین، به‌عنوان چالش‌های مهم در برابر هژمونی یوان برای دگرگونی در رژیم کنونی پولی بین‌المللی وجود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political-Economic Challenges to Yuan Hegemony in the International Monetary System

نویسندگان [English]

  • Fariborz Arghavani Pirsalami 1
  • Majid Zia Behbahani 2
1 Shiraz University
2 Shiraz University
چکیده [English]

Regarding China's rising position in the world economy, one of the most important issues of the international monetary system is the transformation of the dollar hegemony and its replacement with the Yuan. As a powerful economic rival of the United States, China needs to influence and rule in all international spheres, especially the international monetary system, to create its superpower condition. Assuming China's effort to establish the Yuan hegemony, this research aims to provide an answer to the question of what challenges are there to that hegemony? Hence, this article, using the descriptive-analytical method and economic data and statistics, as well as focusing on the three analytical approaches of international regimes, believes that there are various thematic challenges facing the change in the international monetary regime from a realist, neoliberal and cognitive point of view. The findings showed that in accordance with the realism approach, the two challenges of the hegemony of the United States and China's internal and external security crises, also in accordance with the neoliberalism approach, challenges such as weakness in participation in global governance, power of the dollar in the international markets, the absence of development institutions in the East, and the economic system of China based on the neo-mercantilism and finally based on the cognitivist approach, the challenges of human rights, the negative views of communism at the global level and the harmful effect of Confucian cultural to China's economy are important challenges against the Yuan hegemony to replace with the hegemony of the dollar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Hegemony
  • Yuan
  • Dollar
  • International monetary regime