اجتماع امن منطقه‌ای در جامعه بین‌المللی: دیدگاه مکتب انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مفاهیمی که در ادبیات روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای اقبال یافته، اجتماع امن منطقه‌ای است. اجتماع امن منطقه‌ای، اجتماعی از دولت‌های حاکمیت‌دار در یک گسترده جغرافیایی محسوب می‌شود که احتمال وقوع جنگ از میان آنها رخت بربسته است. بر حسب این وضعیت، مناطق مختلف جهان را می‌توان در یکی از دو وضعیت شکل‌گیری/فقدانِ آن در نظر گرفت؛ بدین معنا که در برخی مناطق مانند غرب اروپا و شمال آمریکا، اجتماع امن منطقه‌ای شکل گرفته و در برخی مناطق مانند جنوب و غرب آسیا و شمال آفریقا چنین اجتماعی شکل نگرفته و دورنمای روشنی از شکل‌گیری آن در آینده ـ‌ حداقل کوتاه‌مدت‌ ـ وجود ندارد. با مشاهده چنین سرگذشت متفاوت تجربی، این پرسش نظری قابل طرح به‌نظر می‌رسد که «چرا اجتماع‌‌ امنِ منطقه‌ای در برخی مناطق جهان شکل می‌گیرد و در برخی دیگر از مناطق مجال ظهور نمی‌یابد؟» در پاسخ به این پرسش نظری، با گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و جست‌وجوی اینترنتیِ متون پایه‌ایِ مرتبط در هر دو رشته مطالعات منطقه‌ای و روابط بین‌الملل، و بهره‌گیری از تحلیل محتوای کیفیِ آنها، تلاش می‌شود الگوی تبیینیِ مناسبی با به‌کارگیری تبیین کارکردی در استدلال‌پردازی فراهم آید. در این چارچوب، یافته پژوهش این است که نحوه کارکرد نهادهای جامعه بین‌المللیِ جهان‌گستر به گونه‌ای در سطح منطقه‌ای تأثیر می‌نهد که باعث می‌‌شود در برخی مناطق، اجتماع امن منطقه‌ای شکل بگیرد و در برخی مناطق شکل نگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional Security Community in International Society: An English School Perspective

نویسندگان [English]

  • Farhad Vafaei Fard 1
  • Roohollah Talebiarani 2
1 SBU
2 Associate Professor of International Relations, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of thoroughly-welcomed concepts in the literature of international relations and regional studies is the regional security community, refering to a group composed of sovereign states in a wide geographic area, in which war among them is eliminated. Thus, different regions can be considered in one of two situations of either formation or lack of it, meaning that in some regions such as Western Europe and North America, a regional security community has been formed, while in some other regions such as South Asia and West Asia and North Africa, it has not been formed, and there is no clear prospect of its formation in the future - at least in the short term. Theoretical question seems to be asked: "Why does a regional security community form in some regions and does not it emerge in some other regions?" collecting data in the library method and searching the Internet for relevant basic texts in the literature of regional studies and international relations, and using qualitative content analysis, this article provides an appropriare explanatory mode. In doing so, finding is that the functioning of the institutions of the global international society affects the regional level in such a way that it causes a regional security community to form in some areas and not in some areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Security Community
  • English School
  • International Society
  • International Society Institutions