عضویت فنلاند در ناتو؛ تغییر در الگوهای موازنه قدرت اروپا-روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا - همدان

چکیده

هندسه قدرت در نظام بین‌المللی متاثر از مناسبات توزیع قدرت تغییرپذیر است. عضویت فنلاند در ناتو تغییر در بسیاری از معادلات سیاسی و بین‌المللی بوده است. پیوستن فنلاند به ناتو نه تنها بسیاری از معادلات ملی را در فنلاند دستخوش تغییر قرار داد، بلکه در حوزه منطقه‌ای (اسکاندیناوی و در فضای کلی‌تر نوردیک) را هم آبستن رخدادهای جدید کرد. علاوه بر این در بعد بین‌المللی پایه‌های الگوی موازنه قدرت اروپایی که بعد از فروپاشی دیوار برلین به‌صورت یک الگوی با ثبات مطرح بود، متزلزل شد. سوالی که مطرح است این که چرا عضویت فنلاند در ناتو، معماری امنیتی اروپا را دستخوش تغییر قرار داده است؟ فرضیه پژوهش در پاسخ به این سوال ضمن توجه به هندسه شکلی و محتوایی موازنه قدرت بین روسیه-اروپا، موازنه تهدید (منابع روسی تهدید کننده فنلاند) را عامل اصلی تغییر دهنده رفتار سیاست خارجی فنلاند در نظر خواهد گرفت. در این مقاله ابتدا به تاریخچه روابط روسیه و فنلاند اشاره می‌شود، سپس به ادبیات موازنه قدرت از یک‌سو و موازنه تهدید و منابع چهار گانه تهدید از دیگر سو، به‌عنوان زیربنای نظم امنیتی نوردیک اشاره خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finland's membership in NATO; Changes in the European-Russian balance of power patterns

نویسنده [English]

  • reza rahmati
PhD, assistant professor, Department of political science, College of economic and social science, University of Bu-Ali Sina (Corresponding Author)
چکیده [English]

Abstract:

The geometry of power in the international system is influenced by the relations of variable power distribution. Finland's membership in NATO has changed many political and international equations. The joining of Finland to NATO not only changed many national equations in Finland, but also brought new events in the regional area (Scandinavia and in the broader Nordic space). In addition, in the international dimension, the foundations of the European balance of power model, which was proposed as a stable model after the collapse of the Berlin Wall, were shaken. The question is why Finland's membership in NATO has changed the security architecture of Europe. In response to this question, the research hypothesis, while paying attention to the shape and content geometry of the power balance between Russia and Europe, will consider the threat balance (Russian resources threatening Finland) as the main factor changing the behavior of Finland's foreign policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finland
  • NATO
  • Russia
  • Nordic
  • Sweden