شعبه و شرکت فرعی ابزارهایی برای فعالیت در عرصه تجارت بین الملل

نویسنده

چکیده

تاسیس شعبه و شرکت فرعی از روشهای شناخته شده ای است که شرکت های تجاری برای گسترش فعالیت‏‎های خود هم در عرصه داخلی و هم بین المللی استفاده می کنند. استفاده از این دو ابزار، بویژه در مواردی که شرکتهای خارجی قصد حضور در ایران را داشته باشند، ممکن است همراه با مخاطراتی باشد، ولی با توجه به تاثیر آنها در رشد اقتصادی ملی، به آنها باید به عنوان فرصت نگاه شود و نه تهدید. در این پژوهش، ابعاد حقوقی این دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که استفاده از آنها توسط فعالان اقتصادی منوط به آگاهی از ابعاد حقوقی آنها است. به علاوه، این نکته مورد تاکید قرار می گیرد که از بعد سیاسی به جهت تاثیری که این روشها بر گسترش روابط بین کشورها می گذارد، نباید مورد غفلت قرار گیرند. به نظر می‎رسد علاوه بر بسترسازی حقوقی، بسترسازی سیاسی نیز برای گسترش استفاده از آنها لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Secondary Branch and Subsidiary Company, Tools for International Business Activities

نویسنده [English]

  • Issa Moghadam
چکیده [English]

Establishing a secondary branch and subsidiary is one of the known methods that are used by the business firms to develop their domestic and international activities. Using these two tools- especially in some cases that the foreign companies intend to participate in Iran- may lead to some risks, but with respect to their impacts on the national economic growth, they should considered as an opportunity more than a threat. In this study, the legal aspects of the two issues are investigated, because using them by the entrepreneurs depends on knowing their legal aspects. Moreover, it is confirmed that the political dimension should not be neglected due to the impact of these methods on the international relations development. In addition to providing the legal grounds, it appears that providing the political grounds is needed to develop their application. The research methodology is an analytical and descriptive one according to the library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Firms
  • Branch
  • Subsidiary
  • Legal Personality
  • International relations