واکاوی رویکردهای مشابه دولت‌های انتقالی ایران و مصر نسبت به ایالات متحده

نویسندگان

چکیده

چکیده
تشابه رویکرد دولت‌های دوره انتقالی ایران در پی انقلاب اسلامی و مصر در پی تحولات2011 ، نسبت به ایالات متحده آمریکا و نوع تعامل با این کشور، از موضوعات قابل توجه برای پژوهش است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا دولت‌های دوره انتقالی ایران و مصر به صورت مشابهی برای نزدیکی به آمریکا و تعامل با این کشور تلاش کرده اند. دو متغیر داخلی و نظام بین‌الملل در شکل دهی به این موضوع، قابل بحث است که عبارت از تلاش ایالات متحده برای تاثیرگذاری بر تحولات مذکور و فقدان پایگاه اجتماعی در دولت‌های موقت در نتیجه احساس نیاز به حامی خارجی است. همچنین این موضوع که چرا پس از دوره انتقالی رویکرد دولت‌های ایران و مصر به آمریکا متفاوت می‌شود نیز از موضوعات دیگری است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. در پژوهش حاضر تلاش شده تا به شیوه مطالعه تطبیقی و از رهگذر مقایسه میان دولت‌های انتقالی در ایران و مصر، پاسخ مناسبی به پرسش مقاله داده شود. یافته های تحقیق نیز نشان می‌دهد که هر دو متغیر خارجی و داخلی در تشابه رویکرد این دولت‌های انتقالی به آمریکا موثر بوده و تفاوت در منشا هر دو تحول موجب تفاوت در تحولات پس از دوره انتقالی در این دو کشور شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of The Transitional Governments Similarity Approaches Towards U.S in Iran and Egypt After Revolution.

نویسندگان [English]

  • Muhammad Javad Harati
  • Abdoll -Vahed Ebadi
چکیده [English]

The similarity of Egypt and Iran's transitional government foreign policy toward U.S, is a significant subject for study. The present article try to answer to this question that, why the transitional governments in both country after revolution, had similarity approach toward U.S. Two internal and external variables are considered to form some hypothesis to answer this question. The lack of social status in the transitional governments and the need for foreign support might be an important reason for this approach. Another question is that why the approach in Iran and Egypt is different after the end of transitional governments. The present study attempts to study the case through the comparative study of transitional governments in Egypt and Iran and give appropriate response to the above question. The findings also suggest that both external and internal variables of the transition states U.S. Similarity of approach has been effective and the difference in origin as the difference between the two is in the process of transition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • Egypt
  • Iran
  • America
  • State
  • Leadership