بحران اوکراین و تشدید رقابت های منطقه ای

نویسنده

چکیده

چکیده
پس از فروپاشی شوروی، روسیه و ایالات متحده درگیر رقابت بر سر نفوذ در حوزه خارجه نزدیکِ روسیه شده اند. از چشم انداز مسکو، گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به شرق، هدف تحدید نفوذ منطقه ای روسیه را پیگیری می کند. روسیه بر این باور است که در پس سیاست گسترش به شرق ناتو و اتحادیه اروپا و هم چنین انقلاب های رنگین در حوزه قفقاز و آسیای میانه، تلاش های ایالات متحده برای گسترش نفوذ در حوزه ژئوپلیتیکی اش نهفته است. بر این اساس، اوکراین نیز به حوزه ای برای کشمکش روسیه و ایالات متحده بر سر نفوذ منطقه ای تبدیل شده است. کشمکشی که گسل های هویتی اوکراین زمینه های ورود قدرت های بزرگ غربی را به آن فراهم کرده است و معمای امنیتی و عدم قطعیت در روابط قدرت های بزرگ نیز به مثابه پیامدهای ساختار آنارشیک سیستم بین المللی بر پیچیدگی های آن افزوده است. بنابراین مسئله اوکراین از یک بحران ملی به بحرانی با ابعاد منطقه ای گسترش یافته است که نتایج آن بر معادلات منطقه ای قدرت تاثیر گذار خواهد بود و از آنجا که معادلات درونی اوکراین، پیامدهایی بیرونی برای روسیه و ایالات متحده و متحدین اروپاییش خواهد داشت، هر کدام از این بازیگران در جهت نیل به منافع خود وارد این بحران شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ukraine’s Crisis and Escalation of Regional Rivalry

نویسنده [English]

  • Abbas Mossalanejad
چکیده [English]

Since collapse of former Soviet Union, Russia and the US have been competing over influence in external zone of Russia. From Russia’s point of view, expansion of NATO and the European Union eastwards aimed at curbing Russia’s regional influence.
Russia believes that following the policy of the eastward expansion of NATO and the EU as well as colorful revolutions in the Caucasus and Central Asia, the US has been trying to enhance influence in its geopolitical zone. On this basis, Ukraine has been turned into a zone for skirmishes between Russia and the US over regional influence. As a result of the skirmishes, the identity layers of Ukraine prepared the ground for entry of the western big powers to it and the security pun and non-firmness in relations among the great powers served as consequences of the anarchical structure of the international system, adding to its complexity. So, the issue of Ukraine has turned from a national crisis into an issue having regional dimensions. The result it will be the regional equations of the influential powers and since internal equations of Ukraine will entail external consequences for Russia, the US and its European allies, each of the players have got involved in Ukraine crisis out of their own interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ukraine Crisis
  • Russia
  • the US
  • Power Politics